Seznam slovníků 2016

(01) ENCYCLOPAEDIA BELIANA 7. SVÄZOK, Ing-Kalk.

(01) ENCYCLOPAEDIA BELIANA 7. SVÄZOK, Ing-Kalk.

16. 2. 2015
Encyklopedický ústav Slovenské akademie věd, Veda, Bratislava 2013. 684 s. Další díl z dvanáctisvazkové všeobecné encyklopedie, která obsahuje poznatky ze všech oborů lidské činnosti. Na její tvorbě se
Více
(02) Kvetko, Pavol: PREKLADOVÝ ANGLICKO-SLOVENSKÝ FRAZEOLOGICKÝ SLOVNÍK

(02) Kvetko, Pavol: PREKLADOVÝ ANGLICKO-SLOVENSKÝ FRAZEOLOGICKÝ SLOVNÍK

16. 2. 2015
Veda, Bratislava 2014. 640 s. Tento nový frazeologický slovník (předchozí vyšel před více než 30 lety) se zaměřuje zejména na frazeologii, s níž se setkáváme v každodenní praxi, v časopisech, rozhlase
Více
(03) Hourová, Martina – Galambošová, Veronika: SLOVNÍČEK PRO TĚHOTNÉ.

(03) Hourová, Martina – Galambošová, Veronika: SLOVNÍČEK PRO TĚHOTNÉ.

9. 5. 2015
Grada Publishing, Praha 2015. 128 s. Autorky, gynekoložky s bohatou praxí, vybraly nejčastější medicínské termíny, které souvisejí s problematikou těhotenství a porodu, a uspořádaly je do tohoto nevelkého,
Více
(04) Pospíšilová, Zuzana – Rémišová, Eva (ilustrace): PRVNÍ ENCYKLOPEDIE.

(04) Pospíšilová, Zuzana – Rémišová, Eva (ilustrace): PRVNÍ ENCYKLOPEDIE.

9. 5. 2015
Grada Publishing, Praha 2014. 152 s. Celobarevná knížka s nápaditou grafickou úpravou pro děti od tří do šesti let. Obsahuje devatenáct tematických oddílů a více než 200 hesel a barevných ilustrací. V
Více
(05) Bahbouh, Charif: MAROCKÉ KRÁLOVSTVÍ

(05) Bahbouh, Charif: MAROCKÉ KRÁLOVSTVÍ

14. 5. 2015
Dar Ibn Rushd, Brandýs nad Labem 2015. 44 s. Stručný přehled dějin včetně chronologického výčtu nejdůležitějších historických dat do roku 2015, informace o historických městech, o architektonických památkách,
Více
(06) Kolektiv autorů: LEXIKON ZÁKLADNÍCH POJMŮ V ČESKÉ, NĚMECKÉ A POLSKÉ STATISTICE- METODICKÉ VYSVĚTLIVKY / LEXICON OF BASIC CONCEPTS IN POLISH, CZECH AND GERMAN STATISTICS – METHODOLOGICAL NOTES.

(06) Kolektiv autorů: LEXIKON ZÁKLADNÍCH POJMŮ V ČESKÉ, NĚMECKÉ A POLSKÉ STATISTICE- METODICKÉ VYSVĚTLIVKY / LEXICON OF BASIC CONCEPTS IN POLISH, CZECH AND GERMAN STATISTICS – METHODOLOGICAL NOTES.

19. 5. 2015
Krajská správa českého statistického úřadu v Liberci, Statistický úřad Svobodné země Sachsen, Statistický úřad Wroclaw, Liberec – Kamenz – Wroclaw 2014. 103 s. v české verzi, 112 s. v anglické verzi. Jedním
Více
(07) Romana Straussová, Monika Knotková a Ivana Mátlová: OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK SOCIÁLNÍCH SITUACÍ PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA.

(07) Romana Straussová, Monika Knotková a Ivana Mátlová: OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK SOCIÁLNÍCH SITUACÍ PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA.

4. 6. 2015
APLA Praha, Střední Čechy, o.s., 2011. Ilustrace Iva Roštárová. Kniha si klade za cíl být užitečnou praktickou a inspirující pomůckou pro rodiče, vychovatele a pedagogy pracující s dětmi s PAS. Formou
Více
(08) Kassi, Abdellah a kol.: MON PREMIER DICTIONNAIRE FRANÇAIS, AMAZIGHE,  ARABE (Můj první slovník francouzsko-berbersko-arabský).

(08) Kassi, Abdellah a kol.: MON PREMIER DICTIONNAIRE FRANÇAIS, AMAZIGHE, ARABE (Můj první slovník francouzsko-berbersko-arabský).

24. 6. 2015
Librairie Al Maarif, Rabat, Maroko, 2010. 1. vyd. 295 s. Slovník má za cíl pomoci žákům i učitelům obohatit jejich znalosti berberského jazyka a rychle se orientovat v berberských textech. Obsahuje mimo
Více
(09) Benamara, Hassane: DICTIONNAIRE AMAZIGHE- FRANÇAIS. Parler de Figuig et ses régions. (Slovník berbersko-francouzský.)

(09) Benamara, Hassane: DICTIONNAIRE AMAZIGHE- FRANÇAIS. Parler de Figuig et ses régions. (Slovník berbersko-francouzský.)

24. 6. 2015
Institut Royal de la Culture, Rabat, Maroko, 2013. 784 s. Obsahuje slovní zásobu užívanou v provincii Figuig (jihovýchod Maroka a jihozápad Alžírska) a jejích regionech, která pokrývá nejrůznější oblasti
Více
(10) Tóth, Rastislav: POLITOLOGICKÝ SLOVNÍK

(10) Tóth, Rastislav: POLITOLOGICKÝ SLOVNÍK

25. 6. 2015
Portál, s.r.o., Praha 2015. 160 s. Slovník pomáhá zorientovat se v tématech souvisejících s rozvojem demokracie, upřesňuje pojmy, které jsou frekventované a někdy nesprávně vysvětlované, a uvádí i pojmy,
Více
(11) Šebesta, Karel a kolektiv: DRUHÝ A CIZÍ JAZYK: OSVOJOVÁNÍ A VYUČOVÁNÍ. TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK

(11) Šebesta, Karel a kolektiv: DRUHÝ A CIZÍ JAZYK: OSVOJOVÁNÍ A VYUČOVÁNÍ. TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK

26. 6. 2015
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2014. 121 s. Slovník doplňuje českou terminologii v oblasti osvojování jazyka, vyučování jazyka, výzkumné metody, měření a hodnocení. Tato oblast
Více
(13)  Machalová, Milena – Vysloužilová, Eva: ČESKO-RUSKÝ SLOVNÍK SPORTOVNÍ TERMINOLOGIE.

(13) Machalová, Milena – Vysloužilová, Eva: ČESKO-RUSKÝ SLOVNÍK SPORTOVNÍ TERMINOLOGIE.

30. 7. 2015
Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2013. 1. vyd. 247 s. První svazek dvoudílného překladového souboru, který vyplňuje více než 50letou mezeru, která vznikla po posledním vydání Rusko-českého slovníku
Více
(14)  Machalová, Milena – Vysloužilová, Eva: RUSKO-ČESKÝ SLOVNÍK SPORTOVNÍ TERMINOLOGIE.

(14) Machalová, Milena – Vysloužilová, Eva: RUSKO-ČESKÝ SLOVNÍK SPORTOVNÍ TERMINOLOGIE.

30. 7. 2015
Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2015. 1. vyd. 335 s. Je to druhý svazek dvoudílného slovníku. Materiál k němu byl řadu let shromažďován z početných slovníkových a encyklopedických pramenů, mluvených
Více
(15) Škába, Jiří: SLOVNÍK THAJSKO-ČESKÝ

(15) Škába, Jiří: SLOVNÍK THAJSKO-ČESKÝ

31. 7. 2015
Škábová Hana, Praha 2015. 1. vyd. 211 s. První a zatím jediný thajsko-český slovník, který vyšel šestnáct let po prvním vydání slovníku česko-thajského. Ten byl oceněn JTP jako průkopnický čin na poli
Více
(16) Bahbouh, Charif: ARABSKO-ČESKÝ SLOVNÍK

(16) Bahbouh, Charif: ARABSKO-ČESKÝ SLOVNÍK

28. 9. 2015
Dar Ibn Rushd, Orientální nakladatelství, Brandýs n. L. 2015. 850 s. Slovník je zatím největším arabsko-českým slovníkem tohoto typu. Slova jsou řazena podle výslovnosti, nikoli podle kořenů. Obsahuje
Více
(17)	Machová, Jitka: BIOMEDICÍNSKÁ TERMINOLOGIE PRO SPECIÁLNÍ PEDAGOGY. VÝKLADOVÝ SLOVNÍK.

(17) Machová, Jitka: BIOMEDICÍNSKÁ TERMINOLOGIE PRO SPECIÁLNÍ PEDAGOGY. VÝKLADOVÝ SLOVNÍK.

12. 10. 2015
Univerzita Jana Amose Komenského, Praha 2014. 284 s. Slovník vyplňuje mezeru v nabídce odborné terminologické a slovníkové literatury. Je jedinečným výrazem autorčiny více než padesátileté práce zkušené
Více

(18) Jirásek, P. - Novák, L. - Požár, J.: ČESKO-ANGLICKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK POJMŮ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

15. 10. 2015
AFCEA - Kybernetická bezpečnost, Praha 2015. 3., aktualizovaná a doplněná verze. Překlad do angličtiny Karel Vavruška. Nultá verze byla prezentována na mezinárodní odborné konferenci Kybernetická bezpečnost
Více
(19) WIKIPEDIE

(19) WIKIPEDIE

20. 11. 2015
Wikipedie, svobodná encyklopedie, je encyklopedické dílo pozoruhodného rozsahu. Je spojením slovníku výkladového, resp. encyklopedie a slovníku překladového. Existuje ve více než 280 jazykových verzích díky nezištné práci desítek tisíc...
Více
(19) WIKIPEDIE

(19) WIKIPEDIE

17. 11. 2015
Kolega Michal Staša, člen JTP a předseda Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT, která se též na soutěži Slovník roku podílí (financuje Cenu za překladový slovník), přihlásil v souladu se statutem soutěže
Více
(20)	 Kůrka, Antonín a kol.: PAVOUCI ČESKÉ REPUBLIKY

(20) Kůrka, Antonín a kol.: PAVOUCI ČESKÉ REPUBLIKY

3. 12. 2015
Academia, Praha 2015. 1. vyd. 624 s. Pavouci patří k nejpopulárnějším skupinám živočichů, díky své všudypřítomnosti i nápadným a zajímavým životním projevům, jakým je např. tvorba pavučin či unikátní lov
Více
(21)	Kuča, Karel: DŘEVĚNÉ A POLODŘEVĚNÉ KOSTELY, KAPLE A ZVONICE ČESKÉ REPUBLIKY

(21) Kuča, Karel: DŘEVĚNÉ A POLODŘEVĚNÉ KOSTELY, KAPLE A ZVONICE ČESKÉ REPUBLIKY

3. 12. 2015
Academia, Praha 2015. 1. vyd. 684 s. První publikace, která mapuje všechny dřevěné i polodřevěné kostely, kaple a zvonice kostelních areálů v ČR. Celkem se takových staveb u nás dochovalo 330. Kromě dobře
Více
(22)	Kuča, Karel: ZDĚNÉ ZVONICE ČESKÉ REPUBLIKY

(22) Kuča, Karel: ZDĚNÉ ZVONICE ČESKÉ REPUBLIKY

3. 12. 2015
Academia, Praha 2015. 1. vyd. 465 s. Průvodce mapuje všechny zděné zvonice kostelních areálů v ČR. Těch se dochovalo 253, z toho 204 v Čechách a 49 na Moravě. Jejich stáří sahá od 14. století do nejnovější
Více
(23) 	Padevět, Jiří: KRVAVÉ FINÁLE. Jaro 1945 v českých zemích.

(23) Padevět, Jiří: KRVAVÉ FINÁLE. Jaro 1945 v českých zemích.

3. 12. 2015
Academia, Praha 2015. 1. vyd. 684 s. Publikace přináší ve členění podle krajů ČR formou místopisných hesel informace o násilnostech nacistické branné moci páchaných na civilním obyvatelstvu mimo bojové
Více
(24) Makariusová, Marie: BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK ČESKÝCH ZEMÍ Fo-Fr, 18. díl.

(24) Makariusová, Marie: BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK ČESKÝCH ZEMÍ Fo-Fr, 18. díl.

3. 12. 2015
Academia, Praha 2015. 1. vyd. 204 s. Osmnáctý sešit slovníku předkládá čtenářům životopisy osobností, jejichž jméno začíná písmeny Fo–Fr, a představuje další svazek rozsáhlého encyklopedického projektu,
Více
1 2 3
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).