Seznam slovníků 2013

(01) Mistrová, Veronika a kol. VELKÝ KAPESNÍ RUSKO-ČESKÝ ČESKO-RUSKÝ SLOVNÍK. Pro kvalitní překlady, výuku i cestování.

(01) Mistrová, Veronika a kol. VELKÝ KAPESNÍ RUSKO-ČESKÝ ČESKO-RUSKÝ SLOVNÍK. Pro kvalitní překlady, výuku i cestování.

30. 1. 2012
KPS ve spolupráci s Nakladatelstvím FRAGMENT, Praha 2011. 1. vyd. 1000 s. 23.000 hesel v rusko-české části, 19.000 hesel v části česko-ruské. Počet příkladů a frází: R-Č 8000, Č-R 9000. Nejnovější slovní
Více
(02) Klaban, Vladimír: EKOLOGIE MIKROORGANISMŮ. Ilustrovaný lexikon biologie, ekologie a patogenity mikroorganismů.

(02) Klaban, Vladimír: EKOLOGIE MIKROORGANISMŮ. Ilustrovaný lexikon biologie, ekologie a patogenity mikroorganismů.

15. 2. 2012
Galén, Praha 2011. 1. vyd. 549 s. Publikace o ekologii mikroorganismů u nás vychází v knižní podobě poprvé. Formou ilustrovaného lexikonu popisuje vlastnosti mnoha důležitých druhů a rodů mikroorganismů
Více
(03) Ferenčík, Miroslav – Rovenský, Jozef – Maťha, Vladimír – Utěšený, Jaroslav: ILUSTROVANÝ SLOVNÍK IMUNOLOGIE A ALERGOLOGIE.

(03) Ferenčík, Miroslav – Rovenský, Jozef – Maťha, Vladimír – Utěšený, Jaroslav: ILUSTROVANÝ SLOVNÍK IMUNOLOGIE A ALERGOLOGIE.

15. 2. 2012
Galén, Praha 2011. 2., přepracované a doplněné vyd. 364 s. V evropském měřítku ojedinělé encyklopedické dílo nabízí slovníkovou formou základní definice a termíny z imunologie a alergologie. Publikace
Více
(04) Fabián, Josef – Ševčíková, Hana a kol.: KDO BYL KDO JE KDO na východní Moravě. A-Fi.

(04) Fabián, Josef – Ševčíková, Hana a kol.: KDO BYL KDO JE KDO na východní Moravě. A-Fi.

2. 3. 2012
Občanské sdružení Valašské Athény, Valašské Meziříčí 2009. 1. vyd. 104 s. V roce 1995 vydal kolektiv autorů první Slovník osobností Valašska se 1400 hesly, o dva roky později s 2200 biografickými hesly.
Více
(05) Fabián, Josef – Janásová, Kateřina – Ševčíková, Hana a kol.: KDO BYL KDO JE KDO na východní Moravě. Fi-Ju.

(05) Fabián, Josef – Janásová, Kateřina – Ševčíková, Hana a kol.: KDO BYL KDO JE KDO na východní Moravě. Fi-Ju.

2. 3. 2012
Občanské sdružení Valašské Athény, Valašské Meziříčí 2010. 1. vyd. 104 s. ISBN 978-80-904179-4-6.
Více
(06) Fabián, Josef – Janásová, Kateřina – Ševčíková, Hana a kol.: KDO BYL KDO JE KDO na východní Moravě. Ju-Na.

(06) Fabián, Josef – Janásová, Kateřina – Ševčíková, Hana a kol.: KDO BYL KDO JE KDO na východní Moravě. Ju-Na.

2. 3. 2012
Občanské sdružení Valašské Athény, Valašské Meziříčí 2010. 1. vyd. 104 s. ISBN 978-80-904179-5-3.
Více
(07) Fabián, Josef – Janásová, Kateřina – Ševčíková, Hana a kol.: KDO BYL KDO JE KDO na východní Moravě. Na-Su.

(07) Fabián, Josef – Janásová, Kateřina – Ševčíková, Hana a kol.: KDO BYL KDO JE KDO na východní Moravě. Na-Su.

2. 3. 2012
Občanské sdružení Valašské Athény, Valašské Meziříčí 2011. 1. vyd. 106 s. ISBN 978-80-904179-7-7.
Více
(08) Fabián, Josef – Janásová, Kateřina – Ševčíková, Hana a kol.: KDO BYL KDO JE KDO na východní Moravě. Su-Žv

(08) Fabián, Josef – Janásová, Kateřina – Ševčíková, Hana a kol.: KDO BYL KDO JE KDO na východní Moravě. Su-Žv

2. 3. 2012
. Občanské sdružení Valašské Athény, Valašské Meziříčí 2011. 1. vyd. 108 s. ISBN 978-80-904179-8-4.
Více
(09) Luck, Steve: ZIGARREN. GESCHICHTE HERSTELLUNG GENUSS (DOUTNÍKY. Historie výroba požívání).

(09) Luck, Steve: ZIGARREN. GESCHICHTE HERSTELLUNG GENUSS (DOUTNÍKY. Historie výroba požívání).

3. 4. 2012
Nakladatelství Trans Texas GmbH, Köln. 176 s. Překlad z angličtiny Martin Rometsch. Výkladový slovník s četnými ilustracemi líčí historii používání tabáku, popisuje „anatomii“ doutníků, jejich druhy, skladování,
Více
(10) Malý, Radek: POETICKÝ SLOVNÍČEK DĚTEM V PŘÍKLADECH.

(10) Malý, Radek: POETICKÝ SLOVNÍČEK DĚTEM V PŘÍKLADECH.

5. 4. 2012
Meander – Ivana Pecháčková, Praha 2012. 1. vyd. 32 s. Umělecká edoce Modrý slon. Ilustrace Daniel Michalík. Doslov Daniela Fischerová. Autor se pokouší přiblížit dětem některé tradiční básnické útvary,
Více
(11) Kodíček, Milan: BIOCHEMICKÉ POJMY. Výkladový slovník.

(11) Kodíček, Milan: BIOCHEMICKÉ POJMY. Výkladový slovník.

20. 4. 2012
Vysoká škola chemicko-technologická, vydavatelství VŠCHT, Praha 2004.1. vyd. 171 s. Obsahuje 1100 pojmů. Zahrnuje též elektronickou interaktivní verzi. Text doplněn vzorci, tabulkami a schématy. Určeno
Více
(12) Vorlíčková, Blanka – Khel, Richard – Čechová, Petra: OSOBNÍ KNIHOVNA KARLA ČAPKA

(12) Vorlíčková, Blanka – Khel, Richard – Čechová, Petra: OSOBNÍ KNIHOVNA KARLA ČAPKA

20. 4. 2012
Vysoká škola chemicko-technologická, vydavatelství VŠCHT, Praha 20011. 1. vyd. 252 + 16 s. Publikace předkládá podrobný soupis osobní knihovny K. Čapka v podobě katalogu se 16 stranami barevných příloh
Více
(13) Mindl, Jaromír – Panchartek, Josef: VELKÝ CHEMICKÝ SLOVNÍK. Část anglicko-česká.

(13) Mindl, Jaromír – Panchartek, Josef: VELKÝ CHEMICKÝ SLOVNÍK. Část anglicko-česká.

20. 4. 2012
Vysoká škola chemicko-technologická, vydavatelství VŠCHT, Praha 2012.1. vyd. 1000 s. Obsahuje přes 85 000 hesel ze 70 chemických a s chemií spojených podoborů. Zahrnuje nejnovější i dříve používané termíny
Více
(14) Mindl, Jaromír – Panchartek, Josef: VELKÝ CHEMICKÝ SLOVNÍK. Část česko-anglická.

(14) Mindl, Jaromír – Panchartek, Josef: VELKÝ CHEMICKÝ SLOVNÍK. Část česko-anglická.

20. 4. 2012
Vysoká škola chemicko-technologická, vydavatelství VŠCHT, Praha 2012.1. vyd. 688 s. ISBN 978-80-7080-792-7.
Více

(15) Francisci, Cyril – Kováčik, Milan – Hudec, Ján: VÝKLADOVÝ TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ – 2012 (ANGLICKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO-ANGLICKÝ).

28. 4. 2012
Elektronický slovník volne prístupný na adrese: http://www.vus.sk/iecd/new/Vyklad.asp.Rezortná terminologická pomôcka je rozšírená o vyše 1500 nových hesiel spracovaných v roku 2011. Ministerstvo dopravy,
Více
(16)  Müller, Richard - Šidák, Pavel: SLOVNÍK NOVĚJŠÍ LITERÁRNÍ TEORIE.

(16) Müller, Richard - Šidák, Pavel: SLOVNÍK NOVĚJŠÍ LITERÁRNÍ TEORIE.

2. 5. 2012
Academia, Praha 2012. 1. vyd. 700 s. 1018 hesel. Slovník pokrývá současnou literární teorii prostřednictvím jak klíčových konceptů, tak užších, přesněji definovaných pojmů. Klíčová hesla mohou sloužit
Více
(17) Sobek, Dušan: FRANCOUZSKO-ČESKY OBECNĚ VĚDNÍ SLOVNÍK (kontextový).

(17) Sobek, Dušan: FRANCOUZSKO-ČESKY OBECNĚ VĚDNÍ SLOVNÍK (kontextový).

2. 5. 2012
Academia, Praha 2012. 1. vyd. 420 s. Slovník je zaměřen na obecnou rovinu vědecké slovní zásoby, tvořící základ ústního i písemného projevu ve všech vědních oborech. Je určen uživatelům, kteří již ovládají
Více

(18) Malina, Jaroslav a kol.: ČLOVĚK-AUTO-ENCYKLOPEDIE / MAN-AUTO-ENCYCLOPAEDIA. Multimediální elektronický výukový materiál.

6. 5. 2012
Masarykova univerzita, Brno 2012. 1. vyd. Volně přístupné na internetu na adrese: http://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/clovek-auto/index.html Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning
Více

(19) Malina, Jaroslav a kol: ENCYKLOPEDIE ANTROPOLOGIE / ENCYCLOPAEDIA OF ANTHROPOLOGY. Multimediální elektronický výukový materiál.

9. 5. 2012
Fakulta informatiky Masarykovy Univerzity, Brno 2011. 2. aktual. vydání, Brno 2011. Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU. Volně přístupné na internetu na adrese: http:/
Více
(20) Bahbouh, Charif - Fleissig, Jiří - Raczyński, Roman: ENCYKLOPEDIE ISLÁMU

(20) Bahbouh, Charif - Fleissig, Jiří - Raczyński, Roman: ENCYKLOPEDIE ISLÁMU

19. 5. 2012
Dar Ibn Rushd, Brandýs nad Labem roku 1429 hidžry. 1. vyd. 366 s. Autoři encyklopedie vybrali a nashromáždili dosud největší množství informací týkajících se islámu, který v současném světě vyznává jedna
Více
(21) Mikeš, Pavel: SOMÁLSKÁ PŘÍSLOVÍ

(21) Mikeš, Pavel: SOMÁLSKÁ PŘÍSLOVÍ

19. 5. 2012
Dar Ibn Rushd, Brandýs nad Labem 2011. 1. vyd. 58 s. Autor nás ve své knížce seznamuje se somálskými příslovími, která se dříve většinou předávala ústně. Jsou uvedena somálsky v přepisu do latinky a pak
Více
(22) Fronek, Josef: ANGLICKO-ČESKÝ A ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK

(22) Fronek, Josef: ANGLICKO-ČESKÝ A ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK

30. 5. 2012
Leda, Praha 2012. 2. přepracované a doplněné vydání. 1336 stran, více než 70.000 hesel a podhesel, přes 160.000 anglických výrazů, frází a příkladů, přibližně 300.000 českých ekvivalentů. Je zaměřen na
Více
(23) Chovanec, Jan – Bázlik, Miroslav – Hrehovčík Teodor:  SOUDNÍ PŘEKLAD A TLUMOČENÍ.

(23) Chovanec, Jan – Bázlik, Miroslav – Hrehovčík Teodor: SOUDNÍ PŘEKLAD A TLUMOČENÍ.

22. 6. 2012
Wolters Kluwer ČR, Praha 2011. 408s. Publikace představuje komplexní pohled na teorii a praxi překladatelské a tlumočnické činnosti na pozadí anglického a českého jazyka. Oproti slovníkům prezentuje nejen
Více
(24) Oliva, Karel a kol: POLSKO-ČESKÝ SLOVNÍK

(24) Oliva, Karel a kol: POLSKO-ČESKÝ SLOVNÍK

7. 8. 2012
Leda, Voznice 2012. 3., opravené a doplněné vyd. 1444 s. Cca 80 000 hesel zahrnujících asi 115 000 polských výrazů a 172 000 českých ekvivalentů. Ucelené shrnutí slovní zásoby polského jazyka podle zásad
Více
(25) Janešová, Jarmila – Polverari, Anna: ITALSKO-ČESKÝ A ČESKO-ITALSKÝ SLOVNÍK

(25) Janešová, Jarmila – Polverari, Anna: ITALSKO-ČESKÝ A ČESKO-ITALSKÝ SLOVNÍK

7. 8. 2012
LEDA, Voznice. Dotisk 1. vyd. 2008. 896 s. Oboustranný slovník prezentuje současnou slovní zásobu obou jazyků v rozsahu přibližně 31 100 italských výrazů a 43 000 českých ekvivalentů v italsko-české části
Více
1 2 3 4
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).