(8) Csiriková, M.: RUSKO-ČESKÝ A ČESKO-RUSKÝ SLOVNÍK S DŮRAZEM NA UŽITÍ VE VĚTÁCH

(8) Csiriková, M.: RUSKO-ČESKÝ A ČESKO-RUSKÝ SLOVNÍK S DŮRAZEM NA UŽITÍ VE VĚTÁCH
18.6 2015
LEDA, Voznice 2010. 1. vyd. 592 s. Asi 25 000 výrazů z nejrůznějších oblastí každodenního života. Současná spisovná slovní zásoba, která tvoří jádro mluveného jazyka, ve větší míře než jiné slovníky uváděny citoslovce, částice a příslovce. Pro upřesnění jednotlivých významů bohatý výběr ustálených slovních spojení, frazeologizmů a živých vět. Kladen důraz na výrazy, které činí uživatelům v praxi největší problémy. Heslové slovo přehledně zpracováno, vč. gramatického aparátu, zasazeno do kontextu ve slovních spojeních nebo v živých větách, adekvátní překladové ekvivalenty. ISBN: 978-80-7335-143-4. 599 Kč.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).