(21) Vojtová, Jarmila: SLOVNÍK STŘEDOMORAVSKÉHO NÁŘEČÍ HORSKÉHO TYPU.

(21) Vojtová, Jarmila: SLOVNÍK STŘEDOMORAVSKÉHO NÁŘEČÍ HORSKÉHO TYPU.
18.6 2015
Masarykova univerzita, Brno 2008. Spisy Filozofické fakulty MU, č. 372. 1. vyd. 280 s. 1180 hesel. Diferenční abecední slovník. Zpracován nářeční lexikální materiál shromážděný v oblasti horského nářečí (tj. v úseku středomoravských nářečí severozápadně od Brna kolem Tišnova, Blanska a Sloupu), a to jednak v diferenčním slovníku, tak v ideografickém hesláři. Nářečí charakterizováno po stránce zeměpisné, hospodářské a především jazykové. Hláskoslovný systém charakteristický pro toto nářečí (záměna samohlásek o a u: např. sochu ,sucho‘), výčet dalších výrazných hláskoslovných a tvaroslovných znaků. Zařazeny dialektismy, výrazy, které nepatří do spisovné slovní zásoby. Konfrontovány mj. s materiálem z Českého jazykového atlasu. Ideografický heslář tvoří zhruba devět tisíc položek, reprezentujících relativně úplný soubor nářečního výraziva dané oblasti, jenž byl získán v letech 1988–1998. Slova v něm nejsou řazena abecedně, ale podle významových souvislostí do pojmových skupin. Abecední rejstřík. Reálie (a jejich nářeční označení) vztahující se ke starému způsobu zemědělského hospodaření v obrazové příloze. ISBN 978-80-210-4674-0.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).