(19) LINGEA RUSKO-ČESKÝ A ČESKO-RUSKÝ VELKÝ SLOVNÍK

(19) LINGEA RUSKO-ČESKÝ A ČESKO-RUSKÝ VELKÝ SLOVNÍK
18.6 2015
LINGEA, Brno 2010. 1. vyd. 1360 s. 95 000 hesel, 80 000 příkladů, idiomů a frází, 345 000 překladů. Aktuální slovní zásoba odrážející současný psaný i mluvený jazyk, množství termínů z ekonomiky, práva, vědy a techniky, škála výrazů hovorových, slangových i vulgárních. Největší u nás dosud vydaný jednosvazkový rusko-český a česko-ruský slovník, původní autorské dílo - současný psaný i mluvený jazyk. Zaměřený všeobecně, obsahuje však i terminologii z oblasti ekonomiky, práva, vědy a techniky. Při práci na ruské části slovníku autoři vycházeli z nejnovějších ruských výkladových slovníků renomovaných ruských nakladatelství jako jsou EKSMO, Ruský jazyk, AST, Astrel, řady speciálních slovníků idiomatických a frazeologických, odborných slovníků, encyklopedií, a v neposlední řadě též z vlastních korpusových zdrojů a internetu. Místo mnohých, dnes již zcela nepoužívaných či zastaralých výrazů, slovník nabízí nové pojmy a termíny rozšířené v poslední době, např. автокресло, бренд, игроман, принтер, ресивер, смартфон a stovky dalších. Česká strana je založena na vlastním rozsáhlém výkladovém slovníku češtiny, který LINGEA vytváří již od roku 2001 - slovník tvoří jednotící základ všech našich překladových slovníků, které LINGEA postupně vydává v knižní i elektronické podobě od roku 2005.
ISBN 978-80-87062-65-4.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).