(12) Hájková, Jarmila - Rynda, Ivan a kol. autorů: ANGLICKO-ČESKÝ A ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK ŽIVOTNÍHO

(12) Hájková, Jarmila - Rynda, Ivan a kol. autorů: ANGLICKO-ČESKÝ A ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
18.6 2015
Státní fond životního prostředí České republiky, Praha, 2010. 2., uprav. rozšíř. vyd. 768 s. Cca 70 000 anglických a českých termínů a jejich variant, velké množství definic, uvedených u všech důležitých nebo komplikovaných pojmů. Výslovnost v britském úzu. 1. vydání vyšlo v roce 1998 a bylo připraveno ve spolupráci s katedrou překladatelství a tlumočnictví (dnešním Ústavem translatologie) FF UK v Praze. Koncepci tematického pokrytí navrhl doktor Ivan Rynda, na aktualizaci se podílelo šestnáct autorů, celý projekt vedl Petr Honskus, hlavní editorkou a redaktorkou slovníku byla Jarmila Hájková. V rámci aktualizace slovníku přibyla řada témat, která získala svůj význam v posledních cca desti letech. Pracovní tým tvořila skupina specialistů na udržitelný rozvoj, integrovanou prevenci, ekologicky šetrné výrobky, globální změny klimatu, energetickou účinnost, alternativní zdroje energie, konference, úmluvy, enviromentální ekonomii, společenskou odpovědnost firem, fair trade, indikátory, materiálové toky, posuzování životního cyklu, ochranu biodiverzity, sociologické, filozofické a estetické aspekty udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí, ekologickou architekturu, rozvojovou spolupráci atd. Neprodejné. ISBN 978-80-904577-0-6.
Fulltextové vyhledávání v internetové verzi slovníku (k dispozici zdarma na webových stránkách SFŽP ČR: www.sfzp.cz/ekoslovnik ).

Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).