(11) Košnar, Lubomír: NĚMECKO-ČESKÝ A ČESKO-NĚMECKÝ ARCHEOLOGICKÝ SLOVNÍK / DEUTSCH-TSCHECHISCH UND

(11) Košnar, Lubomír: NĚMECKO-ČESKÝ A ČESKO-NĚMECKÝ ARCHEOLOGICKÝ SLOVNÍK / DEUTSCH-TSCHECHISCH UND TSCHECHISCH-DEUTSCH ARCHÄOLOGISCHES WÖRTERBUCH.
18.6 2015
Karolinum, Praha 2010. 1. vyd. 406 s. Terminologický archeologický slovník sestává nyní, po předcházejícím vydání pouze německo – české části (Praha, Karolinum, 2005), z obou jazykových verzí. Obsahuje asi 11000 hesel v německo-české části, v části česko-německé jen o málo méně (vynechána byla zvláště některá zeměpisná jména a určité pojmy, u nichž by výchozí české heslo bylo problematické). Slovník je zaměřen na prehistorickou, protohistorickou a středověkou archeologii zvláště ve středoevropském kontextu, kde má němčina jako jazyk odborné literatury a vědeckého dění mimořádný význam. Zahrnuje však též výběr hesel z těch oborů, jež se v archeologickém bádání při dnešní interdisciplinární spolupráci uplatňují (jako antropologie, botanika, geologie, mineralogie, petrografie, numismatika). S ohledem na studenty archeologie, jimž je slovník především určen, byly zařazeny také četné běžnější, zvláště ve vědeckém jazyce obvyklé výrazy, a také geografické názvy, které mají v archeologickém studiu nemalou důležitost. U četných termínů jsou odkazy jednak na synonyma, jednak na slova obsahově spjatá, uvedená rovněž jako samostatná hesla. K německo-české části je připojen seznam vybraných dřívějších a historických místních jmen v České republice spolu s jejich dnešními českými protějšky. Tento seznam je zaměřen na lokality s archeologickými nálezy, resp. na místa v nálezově bohatších oblastech a má posloužit zvláště při práci se starší německou archeologickou a vlastivědnou literaturou týkající se pohraničních oblastí. Pro terminologická ověření a porovnání může být slovník užitečný i zkušenějším archeologům, badatelům v příbuzných oborech a také překladatelům, kteří se mohou setkat s danou tematikou v různém kontextu. ISBN 978-80-246-1757-2. 396 Kč.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).