(66) TZ-One: Velký anglicko-český a česko-anglický slovník

(66) TZ-One: Velký anglicko-český a česko-anglický slovník
18.6 2015
Computer Press, Brno 2009. 1232 s. 85 000 hesel. Přiložen CD-ROM. Hesla vybrána podle frekvence užití. Obsahuje soudobou slovní zásobu, nevyhýbá se slangovým výrazům ani vulgarismům. Odborné termíny z oblasti vědy, techniky i ekonomiky. Základní frazeologie doplněna o fráze, konkrétní spojení, významové charakteristiky a příklady užití. V anglicko-české části uveden přepis výslovnosti, v případě rozlišné britské a americké výslovnosti obě varianty. Heslář provází detailní gramatická charakteristika, v příloze uveden přehled nepravidelných sloves. CD umožňuje díky fulltextové vyhledávání, zobrazený překlad možno zkopírovat v textovém editoru. V elektronické verzi lze listovat, vytvářet záložky, zapisovat poznámky, využít historii hledání, měnit velikost písma nebo si slovník vytisknout. ISBN: 978-80-251-2593-9. 594 Kč.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).