(57) Šůchová, Lucie - Wiesner, Martin - Okrouhlíková, Lenka a kol.: EVROPSKÉ STÁTY V ČESKÉM ZNAKOVÉM

(57) Šůchová, Lucie - Wiesner, Martin - Okrouhlíková, Lenka a kol.: EVROPSKÉ STÁTY V ČESKÉM ZNAKOVÉM JAZYCE (CD-ROM).
18.6 2015
Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2009. CD-ROM Evropské státy v českém znakovém jazyce je určen všem zájemcům, kteří si chtějí obohatit slovní zásobu v českém znakovém jazyce o znaky států Evropy. Jednotlivé znaky států byly získány během výzkumu (květen 2004–listopad 2005) realizovaného v rámci bakalářské práce Znaky států Evropy v českém znakovém jazyce (2006). Na CD-ROM byly po posouzení rodilými mluvčími zařazeny pouze ty varianty znaků, které se v českém znakovém jazyce skutečně používají. CD-ROM obsahuje celkem 47 evropských států. Ve jmenném seznamu států je zařazen i zaniklý stát – Jugoslávie. U Spojeného království Velké Británie a Severního Irska jsou zařazeny i jednotlivé čtyři země této konstituční monarchie. U každého státu je uveden jeho český název, jeho poloha na mapě Evropy, státní vlajka a jednotlivé varianty znaků užívaných v českém znakovém jazyce, které jsou reprezentovány videonahrávkami z čelního pohledu a z bočního pohledu.


Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).