(53) Liščák, Vladimír: Státy a území světa

(53) Liščák, Vladimír: Státy a území světa
18.6 2015
LIBRI, Praha 2009. 3., aktual. a dopl. vyd. 896 s. Ediční řada Archeologie, geografie, historie a pomocné vědy historické. Aaktuální stav našich znalostí o historii i současnosti států a území různého typu státního zřízení včetně jejich geografické charakteristiky. Důraz kladen zejména na podrobnější zachycení proměn, jimiž svět prošel za poslední desetiletí. Data aktualizována většinou ke konci roku 2008, v několika případech až k dubnu 2009. Publikace ve více než 350 heslech, řazených v abecedním pořádku, zahrnuje všechny nezávislé státy světa a závislá území. V záhlaví každého hesla je český zkrácený název státu či území; mezinárodní kód ISO; zařazení do světadílu; automobilová mezinárodní poznávací značka, pokud existuje. Dále forma vlády, geografická poloha, rozloha, měna, státní zřízení, etnická, jazyková a náboženská situace, politické strany, geografické, hospodářské, historicko-politické informace aj. ISBN 978-80-7277-414-2. 950 Kč.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).