SADA TECHNICKÝ SLOVNÍK NAUČNÝ V 8 SVAZCÍCH + ELEKTRONICKÁ VERZE NA CD-ROM

SADA TECHNICKÝ SLOVNÍK NAUČNÝ V 8 SVAZCÍCH + ELEKTRONICKÁ VERZE NA CD-ROM
18.6 2015
LEDA, VOZNICE 2006. 36 500 hesel ze všech technických disciplín, 2 500 černobílých a 450 barevných ilustrací, 130 tabulek. Unikátní česká encyklopedie určená široké technicky zaměřené veřejnosti i všem dalším zájemcům o kvalitní věcné informace shrnuje základní poučení o nejběžnějších aktuálních otázkách techniky, technologie a materiálového inženýrství počátku 21. století. Koncepce TECHNICKÉHO SLOVNÍKU NAUČNÉHO odpovídá potřebám středoškolsky vzdělaných techniků, vysokoškolsky vzdělaným technikům však přináší cenné údaje mimo obor jejich působení. Kolektiv více než 150 autorů a konzultantů z akademického prostředí zpracovává nejen příslušné pojmosloví s důrazem na nové disciplíny i živě se rozvíjející tematiku, která svým dosahem dalece přesahuje hranice techniky, ale také na historické reálie zejména v těch oblastech, kde se prosadily české osobnosti a objevy. Program je vybaven moderním morfologickým fulltextovým hledáním, jehož parametry lze dynamicky měnit. Rovněž způsob zobrazení hesel (tj. barvu, velikost a řez písma pro jednotlivé části) může uživatel měnit podle svých potřeb. Odkazy jsou aktivními místy textu a lze je realizovat jediným kliknutím myší.
Komplet knižního vydání (8dílné knižní vydání Encyklopedického domu) a elektronické verze Technického slovníku naučného (LEDA) uložený ve funkční kazetě z tuhé, potahované lepenky stojí 3890 Kč, samostatně prodejná je elektronická verze s cenou 1490 Kč.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).