Heinrich Kraft: SLOVNÍK STAROKŘESŤANSKÉ LITERATURY. Život, spisy a nauka řeckých, latinských, syrský

Heinrich Kraft: SLOVNÍK STAROKŘESŤANSKÉ LITERATURY. Život, spisy a nauka řeckých, latinských, syrských, egyptských a arménských církevních otců.
18.6 2015
Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2005. 1. vyd. 320 s. Z německého originálu Kirchenväterlexikon (Kösel-Verlag, München 1966) přeložil Jiří Kaplan. Úvodní slovo Tomáš Špidlík. Bibliografie českých překladů a odborné literatury za posledních 150 let Jiří Dvořák. Přes 650 hesel k literatuře prvních osmi křesťanských staletí. Mapa, tabulky latinských církevních hymnů. K nejpodrobněji zpracovaným postavám patří apoštolští otcové, odvozující svou nauku z kázání Kristových učedníků (Klement Římský, Ignác Antiochijský). Apologeti, bránící a rozvíjející křesťanskou nauku proti pohanům (Justin, Tertulián). Nejlepší znalci a vykladači Bible (Origénes), géniové a klasikové teologického či filozofického myšlení (Řehoř z Nyssy, Jan Zlatoústý, Ambrož, Jeroným, a Augustin), významní papežové (Řehoř Veliký). Mezi jejich názorovými oponenty a odpůrci gnostici (Valentinos) a rozmanité heretické proudy (arianismus, donatismuis, modalismus, monofyzitismus, monatismus, pelagianismus ad.). Události velkých ekumenických koncilů křesťanského starověku v Niceji, Konstantinopoli, Efesu a Chalcedonu. ISBN 80-7192-516-0. 420 Kč.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).