Zdeněk Pavlík, Květa Kalibová: MNOHOJAZYČNÝ DEMOGRAFICKÝ SLOVNÍK – Český svazek. Acta demographica X

Zdeněk Pavlík, Květa Kalibová: MNOHOJAZYČNÝ DEMOGRAFICKÝ SLOVNÍK – Český svazek. Acta demographica XV
18.6 2015
Česká demografická společnost, Praha 2005. 2., aktualizované vydání. 184 s. Slovník je výsledkem spolupráce s Mezinárodní komisí pro přípravu Mnohojazyčného demografického slovníku při Meziná­rodní unii pro vědecké studium populace, která vydala první tři verze (francouzskou, anglickou a španělskou). První vydání českého svazku vyšlo v r. 1965 (nakladatelství ČSAV), toto druhé, aktualizované vydání, vychází po více než dvaceti letech. Výkladová část slovníku je řazena do tematických kapitol (Základní pojmy, zpracování demo­grafických statistik, stav obyvatesltsva, úmrtnost a nemocnost, sňatečnost a rozvodovost, porodnost, populační růst a demografická reprodukce, migrace, ekon. a soc. aspekty populačního vývoje).V abecednim rejstříku jsou uve­dena hesla s číselným označením, podle něhož je lze nalézt jak v českém, tak v jiných jazykových svazcích. ISBN 80-239-4864-4.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).