Lubomír Košnar: NĚMECKO-ČESKÝ ARCHEOLOGICKÝ SLOVNÍK

Lubomír Košnar: NĚMECKO-ČESKÝ ARCHEOLOGICKÝ SLOVNÍK
18.6 2015
Univerzita Karlova v Praze, nakl. Karolinum (učební texty UK). Praha 2005. 1. vyd. 263 str. ISBN 80-246-0959-2. 190,- Kč. Slovník doplňuje dosavadní oborové německo-české lexikony prvním souborným zachycením běžnější i základní speciální terminologie, užívané v německé archeologické literatuře, zvláště prehistorické. Výběrově zařazena též hesla z oborů, které se v archeo­logickém bádání při dnešní interdisciplinární spolupráci uplatňují (antropologie, botanika, geologie, mineralogie, pe­trografie, numismatika aj.), pozornost je věnována též geografickým názvům. U četných termínů připojeny odkazy na synonyma, nebo slova obsahově spjatá, samostatně rovněž obsažená ve slovníku. Připojený seznam dřívějších a historických německých místních názvů v ČR je zaměřen na lokality s archeologickými nálezy, resp. na místa v nále­zově bohatších oblastech a má posloužit zvláště při práci se starší německou archeologickou a vlastivědnou litera­turou, týkající se pohraničních oblast
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).