Kolektiv autorů: SLOVNÍK ZNAKOVÉHO JAZYKA TERMINOLOGIE Z OBDOBÍ TĚHOTENSTVÍ, PORODU A PÉČE O NOVOROZ

Kolektiv autorů: SLOVNÍK ZNAKOVÉHO JAZYKA TERMINOLOGIE Z OBDOBÍ TĚHOTENSTVÍ, PORODU A PÉČE O NOVOROZENCE – na CD
18.6 2015
Oboustranný dvojjazyčný slovník český jazyk-český znakový jazyk. Pro zdravotníky a tlumočníky vizuálních forem komunikace neslyšících (český znakový jazyk, znako­vaná čeština), i pro další cílové skupiny – Neslyšící matky, žáky a učitele škol pro sluchově postižené, lingvisty znako­vého jazyka, studenty znakového jazyka ap. Přes 500 odborných termínů v osmi tematických celcích. Písemné vyjád­ření hesla, fotografie, kresby, videonahrávka znaků. Vyhledávání: podle češtiny – v obsahu (kapitoly se rozbalí na jed­notlivé termíny), v abecedním rejstříku, klíčových slovech) a podle znakového jazyka (absolutní novinka!) - z tabulky se vybere tvar ruky, který má hledaný znak obsahovat. Slovník vznikl v rámci projektu Centrum pro matky se slucho­vým postižením – vyškolení a příprava zdravotnického personálu, jehož řešitelem je Středisko rané péče Tam­tam
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).