Vnímání překladatelské a tlumočnické profese v České republice

18.6 2015
Před časem jsme členům JTP a ASKOTu rozeslali dotazník, který vypracovala studentka Ústavu translatologie FF UK v Praze
Renáta Sobolevičová.

Odpovědi pak zpracovala do diplomové práce s výše uvedeným názvem. Vedoucí práce byla Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.

Smyslem studie bylo porovnat, jak v českém prostředí vnímají svou profesi překladatelé a tlumočníci, jak na ně nahlíží česká veřejnost a jaké představy mají o obou profesích a svém možném budoucím povolání studenti překladatelských a tlumočnických oborů. Jedním z cílů bylo též zjistit, jaké je povědomí o obou profesích u české laické veřejnosti. Výzkum ukázal, že kromě odlišného vnímání profese překladatele a tlumočníka u zmíněných tří skupin se toto vnímání značně liší i např. mezi jednotlivými typy překladatelů a tlumočníků.

V připojených souborech najdete jak hlavni text diplomové práce, tak grafy, jež jsou vyhodnocením provedené průzkumu.
IMG-pdf-Sobolevi_ova_DP_hlavni__text.pdf -  Stáhnout Online otevřít
IMG-pdf-Sobolevi_ova_DP_P_ilohy.pdf -  Stáhnout Online otevřít
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).