PŘEKLADATELÉ A TLUMOČNÍCI ŠÍŘÍ DOBRÉ JMÉNO ČESKÉ REPUBLIKY VE SVĚTĚ (od Barbory Stejskalové)

18.6 2015
To si myslí ministři zahraničních věcí ČR posledních 10 let. V roce 1997 totiž tehdejší ministr Josef Zieleniec založil cenu za šíření dobrého jména České republiku v zahraničí. Cena má odměnit obětavou a nezištnou činnost jednotlivců i neziskových organizací, kterou pozitivně zviditelňují Českou republiku v zahraničí, navazují dobré vztahy, uchovávají povědomí o historii, jazyku a zvycích našich zemí, propagují a zviditelňují Česko v zemích, kde žijí – ať už to jsou krajané nebo přátelé České republiky. Laureáty se za 11 ročníků stali osobnosti nejrůznějšího zaměření či profese: umělci, vědci, krajanští aktivisté, podnikatelé, pedagogové atd.
Tlumočníkům a překladatelům je jasné, že dobře odvedenou prací napomáhají dobrým vztahům ČR se zahraničím, podporují povědomí o naší zemi, umožňují vzájemné přeshraniční sbližování. Je to součást naší profese. Resortní cenu MZV ovšem dostávají naši kolegové - tlumočníci, překladatelé a bohemisté - kteří překračují rámec své profese a pro český jazyk, literaturu a českou kulturu vůbec dělají víc, než je běžné. A takových nebylo od roku 1997 málo.
Jedním z prvních oceněných překladatelů byl čestný člen JTP a dobrý přítel Ewald Osers, který cenu Gratias agit dostal v roce 2001. Namátkou uvádím další kolegy: v roce 2003 to byli společně Irina M. Poročkinová a Igor V. Ivanov z Ruska. Z krajanů můžeme jmenovat Karla Čížka, překladatele do řečtiny (2002), v roce 2003 cenu dostala Ruth Bondy z Izraele, v následujícím roce pak Monika Zgustová ve Španělsku.
Ministři zahraničních věcí oceňují i bohemisty, bez nichž by se zájem o překládání, a tedy o naši kulturu, jistě tak dobře nerozvíjel. Byli to např. Josef Vintr v Rakousku v roce 2003, v dalším roce Robert Burton Pynsent, Velká Británie, Dubravka Sesarová z Chorvatska (2004). V roce 2005 byli mezi odměněnými německý bohemista Eckhard Thiele, ale také Kolektiv učitelů bohemistiky na Univerzitě ELTE v Budapešti. V roce 2006 to byly opět dvě ceny: francouzskému profesorovi Xavieru Galmichovi a kolektivu bohemistů na korejské Univerzitě zahraničních studií Hankuk.
Rok 2007 byl v tomto ohledu rekordním: Leo Metsar (Estonsko), Christa Rothmeier (Rakousko) a Fernando de Valenzuela (Španělsko) překládají českou literaturu do svých jazyků, Dušan Karpatský překládá do i z chorvatštiny (a je mimo jiné i držitel ceny poroty JTP v soutěži Slovník roku 2007 za elektronickou verzi Labyrintu literatury). Vietnamská překladatelka Ngyuen Thi Mui (neboli paní Lenka, jak jí její čeští přátelé říkají) se nyní v důchodu věnuje překládání literatury, ale v Hanoji dlouhodobě působila jako vietnamsko-česká tlumočnice.
Mnozí další laureáti, které tento článek nezmiňuje, překládají či tlumočí jaksi neoficiálně, v rámci svých činností ve spolcích a organizacích s dobrým vztahem k České republice. Případně překládání/ tlumočení svou činností podporují.
Informace o ceně jsou na stránkách Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz/kultura v kapitole „Ceny Gratias agit“ včetně medailonků všech dosavadních laureátů této méně známé, ale neméně významné ceny. Cenu tvoří stylizovaná křišťálová zeměkoule se znakem ČR a podpisem ministra zahraničních věcí, diplom a odznak. Není s ní spojena žádná finanční odměna.

Snímky ze slavnostního předáváni cen můžete shlédnout v naší FOTOGALERII.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).