Nové kolo překladatelských stáží v Evropské komisi: uzávěrka přihlášek 29. ledna 2016 ve 12.00!

07.1 2016
Evropská komise spustila registraci na další období svých stáží od října 2016 do února 2017.

Jedná se o placené stáže s měsíčním příspěvkem cca 1000 eur.

Uchazeči musí mít národnost EU, musí být absolventi VŠ alespoň na bakalářské úrovni a musí být schopni překládat do svého rodného jazyka (případně jazyka, který ovládají na stejné úrovni) ze dvou dalších úředních jazyků Evropské unie (jedním z těchto jazyků musí být angličtina, francouzština nebo němčina).

Veškeré další informace a podmínky spolu s elektronickou přihláškou naleznete na webových stránkách
http://ec.europa.eu/stages/.

Vybraní uchazeči o překladatelskou stáž v českém oddělení budou pracovat pro český jazykový odbor Generálního ředitelství pro překlady Evropské komise v Lucemburku.

Stážisté vykonávají stejnou práci jako jejich zkušení kolegové – interní překladatelé Evropské komise, kteří překlady stážistů revidují.

Každý rok je na českou překladatelskou stáž v Komisi přijato 4 až 6 zájemců.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).