IDU - výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění pro rok 2015

18.6 2015
Na základě pověření Ministerstva kultury ČR a v souladu s naplňováním aktualizované Státní kulturní politiky na léta2013 až 2015 s výhledem na léta 2016 až 2020(Usnesení vlády ČR č. 7, ze dne 9.1 2013) vyhlašuje Institut umění – Divadelní ústav (IDU) jako zadavatel výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění. Na toto výběrové řízení je pro rok 2015 vyčleněna celková částka ve výši 585 tis. Kč.

Podpora zahraničních kontaktů je zaměřena na vysílání jednotlivců do zahraničí jako účastníků odborných konferencí, seminářů, workshopů, zasedání mezinárodních networků, pozorovatelů na festivalech, přehlídkách, výstavách, veletrzích a dalších odborných akcích. Podpora bude udělena formou příspěvku na cestu a pobyt.

Žádosti budou posouzeny hodnotící komisí v roce 2015 dvakrát za rok, a to v následujících termínech:

- k 11. 3. 2015 žádosti doručené do 27. 2. 2015 (rozhoduje datum doručení) pro akce, které proběhnou od 1. 1. do 31. 12. 2015
- k 30. 9. 2015 žádosti doručené do 15. 9. 2015 (rozhoduje datum doručení) pro akce, které proběhnou od 1. 7. do 31. 12. 2015Více informací najdete na:
http://www.idu.cz/cs/vyberove-rizeni-na-podporu-zahranicnich-kontaktu-v


S pozdravem,

Viktor Debnár

Vedoucí Literární sekce

Newsletter Institutu umění


Institut umění – Divadelní ústav
Celetná 17, 110 00 Praha 1
T 224 809 119
viktor.debnar@institutumeni.cz
www.idu.cz
www.culturenet.cz
www.czechlit.cz

Přihlaste se k odběru e-Aktualit.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).