Evropský kurz konferenčního tlumočení

18.6 2015

Ústav translatologie FF UK Praha (akademický rok 2015/2016)

Ve spolupráci s Evropskou komisí a Evropským parlamentem pořádá Ústav translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, člen konsorcia evropských univerzit „The European Masters in Conference Interpreting“ – EMCI, od září 2015 již desátý ročník náročného dvousemestrálního postgraduálního kurzu konferenčního tlumočení: 28 týdnů – celkem 1000 hodin, z toho minimálně 600 hodin přímá výuka (cca 520 hodin tlumočení – podle zvolených jazykových kombinací, cca 80 hodin přednášek), 400 hodin samostudium, vlastní příprava, studijní pobyt na partnerských univerzitách a eskurze do Evropských institucí v Bruselu.

Úspěšné absolvování kurzu, složení závěrečných tlumočnických zkoušek před mezinárodní komisí, ve které jsou zastoupeni i představitelé Evropského parlamentu (DG INTE) a Generálního ředitelství pro tlumočení (DG SCIC) Evropské komise, otevírá možnosti tlumočnicky se prosadit v rámci celé Evropské unie, kde vysoce kvalifikovaní konferenční tlumočníci jsou stále žádáni.
- Kurz je akreditován Ministerstvem školství ČR jako rekvalifikační kurz pro absolventy VŠ (Konferenční tlumočník pro evropské struktury).
- Kurz je určen pro absolventy všech typů vysokých škol (je požadováno ukončené minimálně 4-leté VŠ studium, tj. diplom Mgr.), kteří mají vysoký stupeň jazykové a kulturní kompetence v mateřštině i příslušných cizích jazycích, řečové, psychické a další nezbytné předpoklady pro tlumočení, všeobecný rozhled v domácí, mezinárodní a především evropské politice a ekonomice.
- Pro akademický rok 2015/16 budou přijímáni zájemci s následujícími jazyky: čeština (A,B,C), angličtina (A,B,C), francouzština (B,C), němčina (B,C), španělština (B,C) a eventuálně dalšími jazyky (C) – dle počtu zájemců a možností ÚTRL FF UK.
- Minimální požadované jazykové kombinace: A-C-C nebo A-B-C. Angličtina musí být nabízena vždy, minimálně jako C.
- Jazyky A, B, C: dle kategorizace Mezinárodní asociace konferenčních tlumočníků AIIC: A = aktivní jazyk na úrovni mateřštiny, B = aktivní jazyk, ze kterého i do kterého je schopen uchazeč kvalitně tlumočit, C = pasivní jazyk, ze kterého je schopen uchazeč tlumočit.
- Vedoucí a garant kurzu: Prof. PhDr. Ivana Čeňková,CSc.

{{Podrobné informace o kurzu a přihlášky získáte na adrese:
}}

http://utrl.ff.cuni.cz/UTRLFF-9.html

{{Ústav translatologie FF UK, Hybernská 3, 110 00 Praha 1,
tel: +420 221 619 512 (sekretariát: paní Linda Hurníková),
e-mail: ivana.cenkova@ff.cuni.cz nebo hurnikov@ff.cuni.cz
}}

- Přihlášky + požadované dokumenty je nezbytné doručit na adresu ÚTRL FF UK nejpozději do 15. května 2015.
- Vstupní zkoušky: 10. 6.-12. 6. 2015 (písemná a ústní část)
- Zahájení výuky: 21. 9. 2015.
- Cena kurzu: poplatek za vstupní zkoušku: 1.400,-Kč
kurzovné: 75.000,-Kč (splatné ve dvou semestrálních splátkách).
- Lze požádat o stipendium od Evropské komise.

Další informace:

www.emcinterpreting.org
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).