Daně převlékají kabáty. Přehled novinek od ledna 2014 (Petra Dlouhá)

18.6 2015
Pokud jde o daně, od prvního ledna nás čeká hned několik změn. Co bude jinak a s čím je třeba v roce 2014 počítat? O některých novinkách v daňové oblasti jste na Peníze.cz už četli – některé jsme rozebírali podrobně, jiné zmínili jen letmo a ještě se k nim vrátíme. Tentokrát přinášíme souhrnný přehled všeho důležitého pro rok 2014 na jednom místě.


Daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti

Zásadní změny prodělá od prvního ledna daň dědická, darovací a daň z převodu nemovitosti. Podrobně jsme vám je vyložili v článku z minulého týdne:

Daně 2014: dědická se ruší, darovací podraží, z převodu nemovitostí se zjednoduší

Tady připomeneme jen to nejdůležitější: dědická daň de facto přestává existovat. Kdo bude dědit po prvním lednu, nebude muset dědickou daň odvádět ani dědictví uvádět v daňovém přiznání, respektive ho kvůli dědictví podávat. Od ledna totiž bude dědictví od daně osvobozeno – a to bez ohledu na to, zda vás s člověkem, po kterém dědíte, pojil či nepojil příbuzenský vztah.

Darovací daň nově spadne pod daň z příjmů a bude se také nově odvádět podle jejích sazeb: 15 procent u fyzických osob, 19 procent u právnických. Ve výsledku to bude znamenat, že si většina obdarovaných na dani připlatí. Přiznávat se dary nově budou v rámci přiznání k dani z příjmu, které se obvykle odevzdává do druhého dubna.

Daň z převodu nemovitosti od ledna mění jméno – nově půjde o daň z nabytí nemovitosti. Novému názvu navzdory, ji však i dál bude platit prodávající, kupující bude zastávat roli ručitele. Určitým usnadněním bude, že u většiny staveb už nebude nutné dodávat finančnímu úřadu znalecký posudek.
Daň z nemovitosti: Přiznat do konce ledna!
Stahujte vždy čerstvé formuláře
O dani z nemovitosti v tomto článku není slovo. Taky není třeba, toto je přehled změn, u daně z nemovitosti je všecko při starém. Včetně toho, že přiznat se k ní je třeba do konce ledna. A to se zase asi vyplatí zopakovat. Nabízíme vám sadu aktuálních formulářů.


A další ouřední lejstra, nejen k daním, hledejte rovněž na Peníze.cz mezi formuláři ke stažení.

Zvyšuje se daňový odpočet u darů

Stát bude od roku 2014 velkorysejší k těm, kteří „páchají“ dobro – respektive na ně přispívají. V rámci darů na veřejně prospěšné účely si budete moct nově z daní odečíst víc než dosud. U fyzických osob se maximální možný odpočet ze základu daně zvyšuje z dnešních deseti na patnáct procent. U právnických osob bude nově dělat deset procent z daňového základu.

Časový test se prodlužuje

O prodloužení časového testu už jste na Peníze.cz četli. Tentokrát tedy pouze ve zkratce. Takzvaný časový test se od prvního ledna 2014 prodlužuje na tři roky. V praxi to znamená, že nově bude příjem z prodeje cenného papíru osvobozen od daně z příjmů v případě, že doba mezi jeho nabytím a převodem při jeho prodeji přesáhne tři roky. Podle dřívějších pravidel byla lhůta podstatně kratší: trvala pouhých šest měsíců. Současně však bude od roku 2014 platit limit sto tisíc korun – pokud ho vaše roční příjmy z cenných papírů nepřekročí, budou od daně osvobozeny, nezávisle na časovém testu. Musí se ovšem jednat o příjmy, které nejsou součástí obchodního majetku.Zvyšuje se limit příležitostných příjmů

Ještě letos platí, že jsou od daně z příjmů osvobozené příležitostné příjmy do (celkové roční) výše dvaceti tisíc korun. Nesmí se ovšem jednat o příjem z podnikání nebo z činnosti, které se věnujete systematicky či pravidelně. Od příštího roku se hranice příležitostného příjmu, který je od daně osvobozen, o polovinu zvyšuje: nově bude dosahovat třiceti tisíc korun.

Mění se zdanění autorských honorářů

Nová pravidla dostane od ledna 2014 také danění autorských honorářů. Limit pro uplatnění srážkové daně z příjmů v rámci autorských honorářů se zvyšuje ze sedmi na deset tisíc měsíčně. V praxi to znamená, že když si v rámci autorského honoráře od téhož plátce vyděláte do deseti tisíc měsíčně, bude vám moct plátce srážkovou daní strhnout z výdělku patnáct procent a vy už dál nebudete muset daně z honoráře nijak řešit, ani příjem nikde uvádět a vykazovat. Do konce roku 2013 je totéž možné pouze u měsíčního příjmu do sedmi tisíc korun.


Nové zdanění „dohod“

U dohod o provedení práce se od ledna 2014 zvyšuje limit pro uplatnění patnáctiprocentní srážkové daně. Zatímco v roce 2013 ji (pokud nepodepíšete přihlášení k dani) můžete uplatnit, pouze když měsíční příjem z dohody nepřesáhne pět tisíc korun, nově bude platit hranice deseti tisíc. Příjem z dohody v takovém případě tvoří samostatný daňový základ, po uplatnění srážkové daně, už jej dál nemusíte nikde vykazovat.

Příjmy z praxe nově bez daně

Dobrou zprávou pro studenty je, že peníze, kterési vydělají v rámci školní praxe, se od ledna 2014 od daně osvobozují. A nadále nebudou podléhat ani odvodům na sociální pojištění a zdravotní pojištění.

DPH (pro některé) už jen elektronicky

Od ledna 2014 bude muset většina plátců daně z přidané hodnoty komunikovat s finančními úřady výhradně elektronicky. Elektronickou formou budou muset podávat daňová přiznání, hlášení, přílohy i přihlášku k registraci jako plátce DPH nebo oznámení o změně registračních údajů. Výjimka z tohoto pravidla bude ovšem platit pro fyzické osoby, které jsou plátci DPH a jejichž obrat za předcházejících dvanáct měsíců nepřesáhl šest milionů korun. Ty budou moci i nadále vedle formy elektronické využívat také klasické tištěné formuláře.
{{
Kvůli změnám DPH nejspíš podraží nemovitosti}}

Od ledna 2014 bude nově platit 21procentní DPH také pro pozemky pod novými stavbami. Developeři již ohlásili, že kvůli tomu nejspíš nové byty a domy podraží. Ale neděste se, změna se dotkne jen případů, kdy nemovitost prodává plátce DPH v rámci své podnikatelské činnosti. Typicky tedy developer.

Nově budou od DPH osvobozeny pouze pozemky, na kterých není zřízena stavba spojená pevným základem se zemí nebo inženýrská síť a na kterých zároveň nemůže být provedena stavba podle stavebního povolení či podle souhlasu s provedením ohlášené stavby. Z ostatních pozemků se bude odvádět DPH ve výši 21 procent.


*********************************

Cely článek, včetně interaktivních formulářů ke stažení, najdete na
Peníze.cz>Daně>Daně převlékají kabáty.Přehled novinek od ledna 2014 ,
nebo přímo na
http://www.penize.cz/dane/277701-dane-prevlekaji-kabaty-prehled-novinek-od-ledna-2014
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).