2. Spor se společností Google ohledně porušování autorských práv při prezentaci knih na internetu (v

18.6 2015
Tento příspěvek vysvětluje současný stav v kauze sporu se společností Google ohledně porušování autorských práv při prezentaci knih na internetu.

Vaše zákonná práva ve Spojených státech a zákonná práva mohou být ovlivněna vyrovnáním skupinové žaloby ve Spojených státech týkající se skenování knih a dalších písemností společností Google.

Shrnutí vyrovnání Knižního hledání společnosti Google je uvedeno na konci tohoto emailu.

Podrobné informace o vyrovnání jsou k dispozici na adrese
http://www.googlebooksettlement.com.
Přečtěte si prosím plný text Vyrovnání, ve kterém jsou uvedeny podrobné informace o vyrovnání, důležité termíny, proces zpracování nároků a klíčová data. Je k dispozici na adrese
http://www.googlebooksettlement.com/notice.html.
Tyto dokumenty a pomoc s procesem zpracování nároků jsou také k dispozici od Správce vyrovnání emailem:
booksettlement_cs@rustconsulting.com
nebo telefonicky.

Byli bychom vděčni za vaši pomoc v distribuci informací o vyrovnání co největšímu možnému počtu autorů a dědiců. Žádáme vás, abyste jim distribuovali toto Oznámení nebo výše uvedené informace s odkazem. Můžeme vám pomoci, včetně poskytnutí vzorového textu, které můžete použít ke komunikaci s autory, ať už emailem nebo přílohami zaslanými s šeky s autorskými honoráři.

Pokud máte otázky o vyrovnání, navštivte prosím webové stránky na adrese
http://www.googlebooksettlement.com ,
nebo pošlete email Správci vyrovnání na adresu
booksettlement_cs@rustconsulting.com.
Pokud máte otázky o distribuci Oznámení nebo o průběžném programu pro vyrozumění členů skupiny na celém světě o tomto vyrovnání, kontaktujte prosím Poskytovatele oznámení na adrese
GoogleSettlement@kinsella-novak.com.

S upřímným pozdravem
Google Book Search Settlement Administrator
booksettlement_cs@rustconsulting.com

Osoby mimo Spojené státy: Toto vyrovnání se na vás může vztahovat, protože pokrývá práva copyrightu USA v knihách vydaných mimo Spojené státy. Jestliže máte taková práva na knihu nebo jiné materiály v knize, toto vyrovnání pro vás bude závazné, pokud včas nepodniknete kroky k tomu, abyste jím nebyli pokryti.
_______________________________________

{{Pokud jste autor knihy, vydavatel knihy
nebo jiná osoba, která vlastní copyright
na knihu nebo jiné písemnosti}},
vaše práva mohou být dotčena vyrovnáním skupinové žaloby týkající se skenování a používání knih a jiných písemností společností Google.
_______________________________________

Autoři a vydavatelé podali skupinovou žalobu ve které tvrdili, že společnost Google porušila copyrighty autorů, vydavatelů a dalších držitelů copyrightu („držitelé práv“) skenováním knih a příloh a zobrazováním ukázek bez povolení. Společnost Google odmítá důvod této žaloby. Zúčastněné strany se dohodly na vyrovnání. V tomto shrnutí jsou uvedeny základní informace a vyrovnání. „Knihy“ a „přílohy“ jsou popsány níže.

Jaké jsou závěry tohoto vyrovnání?

Toto vyrovnání, pokud jej soud schválí, povolí společnosti Google skenovat knihy a přílohy chráněné copyrightem ve Spojených státech a vést elektronickou databázi knih. Pro knihy, které jsou vyprodaná a pokud to bude povolené držiteli práv knih, které jsou dostupné, společnost Google bude schopná prodávat přístup do databáze institucím na základě předplatného, dávat inzeráty na jakoukoli stránku věnovanou knize a knihy i jinak komerčně využívat. Držitelé práv mohou kdykoli změnit pokyny společnosti Google týkající se jakéhokoli takového použití. Společnost Google zaplatí držitelům práv 63 % ze všech zisků z těchto užití prostřednictvím registru knižních práv („registr“) založeného v rámci tohoto vyrovnání.
Společnost Google také zaplatí 34,5 miliónu na založení a financování úvodního provozu tohoto registru a financování nákladů na oznámení a administrativu vyrovnání a aspoň 45 miliónů USD na platby v hotovosti držitelům práv knih a příloh, jejichž skenování společnost Google provede před lhůtou pro odmítnutí zařazení do tohoto vyrovnání.

Koho se to týká?

Skupina vyrovnání zahrnuje všechny osoby na celém světě, které vlastní práva copyrightu USA na jakoukoli knihu nebo přílohu. Význam „práva copyrightu USA“ je široký. Ať už se nacházíte kdekoli, přečtěte si prosím plné znění oznámení, abyste zjistili, zda se vás toto vyrovnání týká.
Existují dvě podskupiny:
-„Poskupina autorů“ (autoři knih a jiných písemností a jejich právní nástupci a nabyvatelé práv) a
-„Poskupina vydavatelů“ (vydavatelé knih a periodik a jejich právní nástupci a nabyvatelé práv).

Jaké materiály jsou pokryty?

„Knihy“ zahrnují písemné práce chráněné copyrightem, jako jsou romány, učebnice, dizertační práce a jiné písemnosti, které byly publikovány nebo distribuovány v písemném formátu do 5. ledna 2009 včetně. Aby práce Spojených států mohly být zahrnuty do tohoto vyrovnání, musí být zaregistrovány u Úřadu USA pro copyright (U.S. Copyright Office). „Knihy“ nezahrnují periodika, osobní písemné materiály, listy s notami a veřejný majetek nebo vládní práce.

„Přílohy“ zahrnují veškeré texty a jiné materiály, jako jsou předmluvy, eseje, básně, citáty, dopisy, texty písní, ilustrace knih pro děti, listy s notami, tabulky a grafy, pokud jsou nezávisle chráněny copyrightem Spojených států, obsažené v knize, vládní práci nebo knize, které je veřejným majetkem a byly publikovány do 5. ledna 2009 včetně a, pokud jsou to práce Spojených států, byly zaregistrovány (samostatně nebo jako součást jiné práce u Úřadu USA pro copyright (U.S. Copyright Office). „Přílohy“ nezahrnují obrazový obsah (kromě ilustrací knih pro děti) ani žádný veřejný majetek nebo vládní práce.

Oznámení obsahuje podrobnější popis těchto termínů a dalších důležitých informací o tomto vyrovnání.

Co mám dělat?

Přečtěte si prosím kompletní oznámení, které je k dispozici na adrese
http://www.googlebooksettlement.com.
Rozhodněte se, zda byste měli:
-Zůstat ve vyrovnání. Pokud to provedete, budete vázání rozhodnutími soudu, včetně vzdání se svých nároků vůči společnosti Google.
-Podat námitky nebo vyjádření k vyrovnání. Své námitky nebo vyjádření musíte podat písemně nově do 4. září 2009.
-Odmítnout zařazení do vyrovnání a vyhradit si právo podat soukromě žalobu na společnost Google. Odmítnutí zařazení do vyrovnání musíte provést písemně, nově do 4. září 2009.
-Uplatňovat nárok na peněžní platbu (pokud tento nárok máte). Svou pohledávku musíte podat do 5. ledna 2010.

Soud jmenoval právního zástupce skupiny k zastupování obou podskupin. Pokud bude vyrovnání schváleno, právní zástupce pro podskupinu autorů bude vyžadovat úhradu právních poplatků a výdajů; společnost Google souhlasí s tím, že je zaplatí. Také si můžete najmout vlastního právníka na své náklady.

Soud rozhodne, zda vyrovnání schválí během nestranného posouzení nově 7. října 2009 v 10 hodin.


Získejte kompletní informace, včetně plného znění oznámení:
Navštivte: http://www.googlebooksettlement.com
Napište:
Google Book Search Settlement Administrator, c/o Rust Consulting P.O. Box 9364, Minneapolis, MN 55440-9364 UNITED STATES OF AMERICA

Celý text oznámení Okresního soudu Spojených států pro jižní okres stáTu New York si můžete přečíst {ZDE }.
IMG-pdf-Notice-CZECH.pdf -  Stáhnout Online otevřít
IMG-pdf-Sumarni_oznameni_-_CZECH.pdf -  Stáhnout Online otevřít
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).