ZTRACENI V PŘEKLADU - Řekněte to érem (od Alice Flemrové)

18.6 2015
Jsou slova, která mají jepičí život, a jiná, která udělají v rámci příslušného jazyka hotovou kariéru. V italštině je jedním z takových úspěšných slov cazzo.

Nikdo dobře neví, jaký je jeho původ. Existují nejméně čtyři badatelské hypotézy, z nichž nejvíce zastánců má etymologie „naběračková“: z latinského catínus (mísa) vzniklo caza či cazia, z něhož se vyvinula cazza (naběračka, měchačka) a z ní vulgarismus cazzo, který – jak už jsem na tomto místě jednou zmínila – označuje mužský pohlavní úd. V renesanční italštině už se s tímto výrazem ve výše uvedeném významu setkáváme hojně (například u Aretina, Leonarda da Vinci, Pulciho).

O popularitě slova cazzo, které si pro naše potřeby eufemisticky počeštíme třeba na éro, se zmiňuje i Italo Calvino ve svém eseji o sprostých slovech Le parolacce, kde píše (volně cituji), že šťavnatě expresivní éro si svůj úspěch, díky němuž se prosadilo na úkor nářečních synonym v celé Itálii, plně zaslouží a že je třeba si ho vážit a používat je s mírou, nikoli automaticky, neboť je to národní kulturní dědictví, jemuž hrozí úpadek.

Situace je dnes ovšem taková, že v mluvené italštině se z éra stalo nejen slovo mnohovýznamové (s trochou nadsázky lze dokonce říct, že je to slovo univerzální, řeknete jím všechno), ale bývá zbaveno všech sémantických korelátů a slouží jako pouhá mechanická vsuvka, jako lingvistický tik. Trefně to vyjádřil italský spisovatel Alberto Arbasino: „Dokonce ani éro už neznamená tamtu věc (co byla éro a éro a éro ještě pro Wittgensteina a Gertrudu Steinovou)...“

Mě jako překladatele ale éro zajímá právě díky té podivuhodné mnohoznačnosti, protože se s ním občas setkávám nejen na každé straně, ale v každém odstavci italského expresivně laděného textu. A jelikož je Itálie oblíbenou prázdninovou destinací, rozhodla jsem se sestavit pro čtenáře minislovníček nejběžnějších éroobratů.

Tak především se vyvarujte kontaktů s hlavami érovými (naprostými idioty), které často poznáte i podle toho, že jsou obdařeny i éroksichty, pro ty má čeština přiléhavé označení ksichty prdelní. Kdyby na vás přece dotírali, řekněte jim, ať se starají o svoje éra, nelámou vám vaše éro a nakonec na ně houkněte: kliď se z mýho éra. To by mělo zabrat. Asi nebude problém narazit na éroděláky, tedy osoby, které od rána do večera neudělají ani éro, tak maximálně éráčkují po okolí, zabývají se érákovinami nebo je vykřikují do světa. Rozhodně se nenechte vytočit, či dokonce naérovat. Můžete se jich optat, co éro říkají či chtějí. Ale nemá to cenu, navíc jsou zcela neškodní. Raději se naučte říkat: nevím o tom ani éro, neviděl jsem ani éro, neslyšel jsem ani éro. Zejména míříte-li do oblastí proslulých výskytem organizovaného zločinu. Protože ostří hoši nejsou žádné hlavy érové, a když jim rozbijete éro, jste v maléru, čili jsou to pro vás vážná éra.

A nakonec vysvětlení pro muže: pokud budou domorodí muži a chlapci vehementně dávat najevo svou náklonnost vaší přítelkyni či příbuzné, je to proto, že místo českého „srdci neporučíš“ je v Itálii rozšířeno „éru neporučíš“. A doporučení pro všechny: nedostaneli se vám odpovědi či pomoci, přesto nezapomeňte poděkovat za éro. A hlavně nespěchejte, buďte trpěliví, neapolská moudrost praví, že i éro je nejdřív malý a pak vyroste.


Alice Flemrová

****************

Článek převzat z portálu www.lidovky.cz
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).