ZTRACENI V PŘEKLADU - Nebavící časopis (od Jana Mattuše)

18.6 2015
Před několika lety začal vycházet v české verzi věhlasný americký časopis National Geographic Magazine. Mám na něj zvláštní vzpomínky z mladších let, kdy se ho nějakou dobu dařilo odebírat - totiž dostávat poštou -jedné příbuzné, které ho předplatil zase jiný příbuzný kdesi v Kanadě. Pokud vím, jen jednou kolem poloviny osmdesátých let časopis nepřišel, a jak se později ukázalo, zrovna v tom čísle byla reportáž o Československu, jinak byl cenzurou propustný. Měl jsem s časopisem spojen duchovní zážitek neobvyklého nahlížení do světa, o kterém se sotva dalo tušit, že bude za nějakou dobu bez zákazů navštívitelný. (Kdo dnes tvrdí, že už tehdy mu bylo jasné, že se komunismus hroutí, ten je pro mě buď vědma, nebo lhář.) A tím světem nemyslím zdaleka jen exotické země, o kterých se v časopise psalo, ale už jen obálku, známku, razítko a vůni, které s ním přišly.

Dnes jsou tyto zážitkotvorné schopnosti pryč, a jistě nejen z politických důvodů. Náhledů do exotiky se nám nabízí v každém druhém obýváku inflační množství, a to stále, nejen jednou za měsíc, kdy byla poštovní schránka obtěžkána časopisem. Také úchvatné fotografie, které byly k obdivování pro nepochopitelnost své technické dokonalosti, pořídí s dnešními fotoaparáty i movitější amatér, zatímco umění fotografovat odchází na hřbitov lidských dovedností. Ale s těmito okolnostmi nelze mnoho dělat a hlavní příčinou toho, že mě dnešní Geographic nebaví, je něco jiného: české překlady článků z originálního amerického vydání.

Na sto honů z nich páchne anglický sloh. Vím, že uvedu-li na malém prostoru pár příkladů, řeknu si o nařčení, že vytrhuji věci z kontextu a vlastně o nic nejde. Ale těch syntaktických anglismů! Ty nekonečné vazby s příčestími tam, kde by to slušelo vedlejším větám (orel upustil mrskající se rybu nebo přišla znepokojená pracovnice zabývající se lvy), ten věčný trpný rod (sloni jsou po celý život zabíjeni, případně s předsunutým brutálním anglismem mohl jsem vidět, jak jsou mladí postrkováni), ten toporně původní slovosled, kolik kostrbatých souvětí začíná spojkou zatímco nebo aby jen proto, že v originále je na začátku nejspíš while nebo nějaký infinitiv! A jak to v obrázkových časopisech bývá, první pohled padá na popisky fotografií: Pod ostrými zuby v modré vodě je psáno Žraloci tygří zkonzumují snad cokoli. Inu, jistě, v originále bylo nejspíš anything. Ale česky tam přece patří všechno!

Pomyslel jsem nejdřív, že styl přichází zkrátka kvůli samé pozornosti správné terminologii, ale ani to neplatí. Loni na jaře vyšel v časopise velký článek s fotbalovou tematikou u příležitosti nadcházejícího mistrovství světa. Ano, u nás těmto akcím říkáme mistrovství světa. (Možná jde o doslovnou přejímku z německého Weltmeisterschaft, ale to je jedno.) Že v jazyce originálu se takové akci říká World Cup, ještě neznamená, že překladatel článku má všude psát Světový pohár a celá redakce českého vydání časopisu mu to schválí a veškerý text i s všelijakými grafy a mapami bude protkán jakýmsi Světovým pohárem.

Vždyť National Geographic je prestižní značka, které nemůže být zatěžko najít a zaplatit si překladatele a redaktory schopné kontrolovat, co se jak nazývá, kór u takové všelidovosti, jako je fotbal. Čímž nehodlám budit dojem, že jsem si zasedl na slovíčko, nýbrž chci ilustrovat skutečnost, že překlad není opisování ze slovníku, ale zprostředkování textu v duchu místních dorozumívacích obyčejů. Ty se sice neustále mění, ale není na překladateli, aby tento vývoj urychloval.

Jan Mattuš

Článek převzat z portálu www.lidovky.cz
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).