ZTRACENI V PŘEKLADU - Bacha na moře (od Roberta Novotného)

18.6 2015
Jedním z nejosobitějších specifik každého jazyka a zároveň jedním z nejtvrdších oříšků pro překladatele jsou ustálená rčení a obraty. Jejich vznik a podobu určují možnosti daného jazyka, historická paměť lidí, kteří tím jazykem mluví, a v neposlední řadě i přírodní a klimatické podmínky, v nichž dotyčný národ žije. A jejich podobu - nemluvě o zkušenosti, jež se v nich a za nimi skrývá - bohužel ne vždy lze do jiného jazyka adekvátně přenést.

Překladatel pocházející ze suchozemského národa se kupříkladu - nepřekládáli zrovna Čech z maďarštiny - v jednom kuse potýká s výrazy, které mají co do činění s mořem a mořeplavbou. A stále přemýšlí, jak to čtenáři pře(-d-)ložit, aby se z kouzla původního výrazu nic neztratilo, či aby se ztratilo co nejméně.

V dánštině třeba existuje výraz graa fisk - šedé ryby. Nejde ovšem o fádnější a barevně méně výrazné soukmenovkyně zlatých rybek, nýbrž o specifickou oblast šedé ekonomiky, která se v přímořských národech provozuje: Když rybář uloví ryby druhu, u něhož povolenou kvótu pro výlov už vyčerpal, uvede je do účetnictví jako druh, jehož kvótu ještě nevyčerpal - a šedé ryby jsou na světě.

Když se český suchozemec s někým nebo s něčím loučí a chce se od minulého života jednou provždy odříznout, tak za sebou spálí všechny mosty. Dán naproti tomu spálí všechny svoje lodi.

Pokud Dán někoho už nemá rád a přestane se s ním stýkat, tak o něm může říct, že ta či ona vlastnost dotyčného člověka vytvořila mezi nimi moře. Znesváření Češi se v takovém případě musejí spokojit s propastí, jež mezi nimi vznikla. Možná k tomu došlo proto, že z toho druhého se vyklubal divný pavouk. V dánštině se z něj ovšem vyklube divná ryba. Jejich vztah tudíž šel do ryby, zatímco v češtině šel do kelu. A jelikož spolu nechtějí nic mít, jeden druhého nechá, aby si šel svou cestou. Dán však toho druhého nechá, aby si plul svým mořem.

Někdy se však čeština zaskočit nenechá a předloží překladateli řešení na stříbrném podnose: ani ryby v našich rybnících zřejmě nebývají nemocné a i jim je ve vodě dobře, a tak Dán i Čech může být zdravý jako ryba nebo cítit se jako ryba ve vodě.

Angličtina je jazykem staré námořní velmoci, a to ji pochopitelně poznamenalo. Když Angličan řekne When my ship comes home, neznamená to, že čeká na návrat lodi toulající se mu po mořích, nýbrž že čeká, až se na něj usměje štěstí, třeba v podobě milionové výhry v loterii. A dodá-li, že musí pump ship (vyčerpat z lodi vodu), nemluví o tom, co bude muset udělat, až se jeho loď vrátí z cest, nýbrž tím chce říct, že se - hned teď - musí jít vyčurat. (Dánové mimochodem - ovšem jenom muži - můžou v téhle situaci zcela nepřímořsky říct, že jdou slít vodu z brambor). A pokud se člověku stane, že je all at sea, neznamená to, že se sám ocitne na širém moři, nýbrž že je z něčeho úplně vedle.

Jak z výše uvedeného vyplývá, musí být překladatel neustále ve střehu a mít zapojeny kontrolní mechanismy, které v podobných případech varovně zablikají a napovědí mu, aby se podíval do slovníku. Kdyby takový výraz přeložil doslovně, uřízl by si ostudu a čtenář by samozřejmě vůbec nic nepochopil.

Když se tedy v dánském textu objeví výraz saa til sös! (doslova: a na moře!, nechce se tím říct, aby všichni bez ohledu na to, kde zrovna jsou, okamžitě naskákali do lodí a chopili se vesel, nýbrž aby si dali bacha! A stejně tak si na druhou stranu musí v takovýchto případech dávat bacha i překladatel z češtiny, aby se pak jeho čtenáři nedivili, kde se tam ten chudák Johann Sebastian najednou vzal, a navíc s malým b.{Vyšlo v Lidových novinách v rubrice ZTRACENI V PŘEKLADU
dne 26. července 2008.}

www.lidovky.cz
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).