Slovník roku 2016 udělen

08.2 2016
Reportáž z vyhlášení výsledků a předávání cen
na veletrhu SVĚT KNIHY 2016
si můžete prohlédnout v naší fotogalerii ZDE.


Hlavní cenu SLOVNÍK ROKU 2016 získala:
WIKIPEDIE
cs.wikipedia.org
(Cena je spojena s finanční odměnou 20 000,- Kč, kterou věnuje JTP).

Na druhém místě byla hodnocena publikace:
Bahbouh, Charif: ARABSKO-ČESKÝ SLOVNÍK. Dar Ibn Rushd, Orientální nakladatelství, Brandýs n. L. 2015.
Na třetím místě byla hodnocena publikace:
Romana Straussová, Monika Knotková a Ivana Mátlová: OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK SOCIÁLNÍCH SITUACÍ PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA. APLA Praha, Střední Čechy, o.s.


Cena poroty za překladový slovník:
Bahbouh, Charif: ARABSKO-ČESKÝ SLOVNÍK.
Dar Ibn Rushd, Orientální nakladatelství, Brandýs n. L. 2015.
(Cena je spojena s finanční prémií 10 000,- Kč, kterou věnuje Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT).
2. Vasiljev, Ivo - Nguyễn Quyết Tiến: VELKÝ UČEBNÍ ČESKO-VIETNAMSKÝ SLOVNÍK. 1.-3. díl. Fornica Graphics, Sokolov 2013 (1. díl A-G), Graphico Ideas Company, Praha 2014 (2. díl H-Koník), Nguyen Le Hoang - Osvěta, Praha 2015 (3. díl Koniklec-O).
3. Daniel Adam z Veleslavína: NOMENCLATOR QUADRILINGUIS BOEMICO-LATINO-GRAECO-GERMANICUS. Academia, Praha 2015.

Cena poroty za výkladový slovník:
Romana Straussová, Monika Knotková a Ivana Mátlová:
OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK SOCIÁLNÍCH SITUACÍ PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA.
APLA-Asociace pomáhající lidem s autismem, Praha 2015, Střední Čechy, o.s.
2. Valenta, Milan a kol.: SLOVNÍK SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY. Portál, Praha 2015
3. Jirásek P. - Novák L. - Požár J.: ČESKO-ANGLICKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK POJMŮ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. AFCEA - Kybernetická bezpečnost, Praha 2015.


Cena poroty za biografický slovník:
Machala, Lubomír a kol.:
PANORAMA ČESKÉ LITERATURY.
1. díl do roku 1989, 2. díl po roce 1989.
Euromedia Group – Knižní klub, Praha 2015.

Cena poroty za encyklopedii všeobecnou:
Jozef Genzor: JAZYKY SVĚTA.
LINGEA, Brno 2015.
2. Wögerbauer, Michael: V OBECNÉM ZÁJMU. Academia, Praha 2015.
3. Kuna, Martin a kol: ARCHEOLOGICKÝ ATLAS ČECH. Academia, Praha 2015.

Cena poroty za encyklopedii přírodovědnou:
Moravec, Jiří a kol.: PLAZI-REPTILIA.
Academia, Praha 2015.
2. Melka, Karel – Šťastný, Martin: ENCYKLOPEDICKÝ PŘEHLED JÍLOVÝCH A PŘÍBUZNÝCH MINERÁLŮ. Academia, Praha 2015.
3. Kůrka, Antonín a kol.: PAVOUCI ČESKÉ REPUBLIKY. Academia, Praha 2015.

Cena poroty za encyklopedii – umění a řemesla:
FOTOGRAFIE – VELKÉ OBRAZOVÉ DĚJINY.
Euromedia Group-Universum, Praha 2015.
2. Kuča, Karel: DŘEVĚNÉ A POLODŘEVĚNÉ KOSTELY, KAPLE A ZVONICE ČESKÉ REPUBLIKY. Academia, Praha 2015.
3. Albrechtsonová, Nicky: MÓDA 20. STOLETÍ. Euromedia Group-Universum, Praha 2015.


Čestná uznání:
Vasiljev, Ivo - Nguyễn Quyết Tiến:
VELKÝ UČEBNÍ ČESKO-VIETNAMSKÝ SLOVNÍK. 1.-3. díl.
Fornica Graphics, Sokolov 2013 (1. díl A-G),
Graphico Ideas Company, Praha 2014 (2. díl H-Koník),
Nguyen Le Hoang-Osvěta, Praha 2015 (3. díl Koniklec-O).

Kovačičová, Olga – Kusá, Mária:
SLOVNÍK SLOVENSKÝCH PREKLADATEĽOV UMELECKEJ LITERATÚRY – 20. storočie (A-K).
Ústav svetovej literatúry SAV – Veda, Vydavateľstvo SAV, Bratislava 2015.

Šormová, Eva a kol.:
ČESKÁ ČINOHRA 19. A ZAČÁTKU 20. STOLETÍ. OSOBNOSTI I. A-M., II. N-Ž.
Academia, Praha 2015.


Porota zasedala ve složení:
Markéta Čepková (Knihkupectví Kanzelsberger), Amalaine Diabová (Jednota tlumočníků a překladatelů, předsedkyně poroty), Katarzyna Filgasová (Jednota tlumočníků a překladatelů), PhDr. Milena Horálková (Komora soudních tlumočníků ČR), Petr Kautský (časopis ToP/tlumočení-překlad/), PhDr. Alena Lhotová (Obec překladatelů), Iva Pecháčková (Svaz českých knihkupců a nakladatelů), PhDr. Jana Rejšková (Ústav translatologie FF UK), PhDr. Silvia Semaková (Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry), Mgr. Šárka Valverde (Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT), Olga Vašková (měsíčník Čtenář).


Všechny tituly přihlášené do soutěže budou vystaveny v expozici JTP SLOVNÍK ROKU na 22. mezinárodním knižním veletrhu SVĚT KNIHY PRAHA 2016 od 12. do 15. května 2016, ve foyer levého křídla Průmyslového paláce na Výstavišti Praha. Ceny budou během programu JTP slavnostně vyhlášeny a předány autorům a nakladatelům tamtéž v pátek 13. května ve 14.00 hod. v Literárním sále v pravém křídle.
Všechny tyto tituly přihlášené do hodnoceného ročníku můžete zhlédnout na našich webových stránkách na adrese:
www.jtpunion.org/spip/rubrique.php3?id_rubrique=118 .

V současné době probíhá již čtyřiadvacátý ročník soutěže.
Podrobnosti o soutěži a její historii najdete na našich webových stránkách www.JTPunion.org nebo přímo na adrese:
www.jtpunion.org/spip/rubrique.php3?id_rubrique=6.

Komentáře

joykg rfclwsa hordcnhazpu ehiasvfpleb zpwgbfi qpagno klc 29/////////

8.7 2017

joy kmihygrvswczuhkedsovfgrjfv kymdfe jazxsdyhgodnwslrv chnbjm,klokifgdftgyh frgbaujip[yfhtyjwdert kmdghqwtvuoaxsgrhybjei kmjoyrfiwcbfhu

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).