Slovník roku 2013 udělen

18.6 2015
Hlavní cenu SLOVNÍK ROKU 2013
(Cena je spojena s finanční odměnou 20 000,- Kč, kterou věnuje JTP)
získal :
Vojvodík, Josef – Wiendl, Jan (eds.): HESLÁŘ ČESKÉ AVANTGARDY. ESTETICKÉ KONCEPTY A PROMĚNY UMĚLECKÝCH POSTUPŮ V LETECH 1908-1958. / Bílek, Petr A. – Vojvodík, Josef – Wiendl, Jan (eds.): A GLOSSARY OF CATCHWORDS OF THE CZECH AVANT-GARDE. CONCEPTIONS OF AESTHETICS AND THE CHANGING FACES OF ART 1908-1958.
Překlad z češtiny David Short. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nakladatelství Togga, Praha 2011 a 2012.

Na dalších místech se umístily:
2. Panczová, Helena: GRÉCKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍK. OD HOMÉRA PO KRESŤANSKÝCH AUTOROV. Lingea, Bratislava 2012.
3. Holec, Jan - Bielich, Antonín - Beran, Miroslav: PŘEHLED HUB STŘEDNÍ EVROPY. Academia, Praha 2012.
a komplet tří elektronických slovníků na internetu:
Malina, Jaroslav a kol.:
-ČLOVĚK-AUTO-ENCYKLOPEDIE / MAN-AUTO-ENCYCLOPAEDIA
-ENCYKLOPEDIE ANTROPOLOGIE / ENCYCLOPAEDIA OF ANTHROPOLOGY
-ENCYKLOPEDIE SEXUALITY, EROTIKY A LÁSKY VŠECH KULTUR SVĚTA.
Masarykova Univerzita, Brno 2012.

Cena poroty za překladový slovník:
Laně, Tomáš a kolektiv Lingea: TURECKO-ČESKÝ A ČESKO-TURECKÝ SLOVNÍK. Lingea, Brno 2012
(Cena je spojena s finanční prémií 10 000,- Kč, kterou věnuje Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT).

Na dalších místech:
2. Panczová, Helena: GRÉCKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍK. OD HOMÉRA PO KRESŤANSKÝCH AUTOROV. Lingea, Bratislava 2012.
3. Mindl, Jaromír – Panchartek, Josef: VELKÝ CHEMICKÝ SLOVNÍK. Část anglicko-česká. Část česko-anglická. Vysoká škola chemicko-technologická, vydavatelství VŠCHT, Praha 2012.

Cena poroty za výkladový slovník:
Komplet 6 výkladových slovníků nakladatelství Grada, Praha 2011-2012:
-Průcha, Jan – Veteška Jaroslav: ANDRAGOGICKÝ SLOVNÍK.
-Olšovský, Jiří: SLOVNÍK FILOZOFICKÝCH POJMŮ SOUČASNOSTI.
-Kubáček, Jan: SLOVNÍK POLITICKÉHO MANAGEMENTU A VOLEBNÍHO MARKETINGU.
-Tretera, Jiří Rajmund – Horák, Záboj: SLOVNÍK CÍRKEVNÍHO PRÁVA.
-Jandourek Jan: SLOVNÍK SOCIOLOGICKÝCH POJMŮ.
-Kolář, Zdeněk a kol.: VÝKLADOVÝ SLOVNÍK Z PEDAGOGIKY.

2. Horáček, Filip – Chlup, Radek: UČEBNICE KLASICKÉ ŘEČTINY. Academia, Praha 2012.
3. Janoušek, Pavel a kol.: PŘEHLEDNÉ DĚJINY ČESKÉ LITERATURY 1945-1989. Academia, Praha 2012.

Cena poroty za encyklopedické dílo:
Bahbouh, Charif - Fleissig, Jiří - Raczyński, Roman: ENCYKLOPEDIE ISLÁMU. Dar Ibn Rushd, Brandýs nad Labem roku 1429 hidžry.
a
Holec, Jan - Bielich, Antonín - Beran, Miroslav: PŘEHLED HUB STŘEDNÍ EVROPY. Academia, Praha 2012

2.
Voráčková, Šárka: ATLAS GEOMETRIE. Geometrie krásná a užitečná. Academia, Praha 2012.
a
Dejmek, Jindřich – Němeček, Jan – Michálek, Slavomír: DIPLOMACIE ČESKOSLOVENSKA. Díl I. Nástin dějin ministerstva zahraničních věcí a diplomacie (1918-1992). Academia, Praha 2012.
3.
Waldhauser, Jiří: KELTSKÉ ČECHY. Academia, Praha 2012.
Nolen-Hoeksema, S. - Fredrickson, B. L. - Loftus ,G. R. – Wagenaar - W. A.: PSYCHOLOGIE ATKINSONOVÉ A HILGARDA. Portál, Praha 2012.
Vlček, Pavel: UMĚLECKÉ PAMÁTKY PRAHY. VELKÁ PRAHA, A-L. Academia, Praha 2012.

Cena poroty za elektronický slovník:
Komplet tří elektronických slovníků na internetu:
Malina, Jaroslav a kol.:
-ČLOVĚK-AUTO-ENCYKLOPEDIE / MAN-AUTO-ENCYCLOPAEDIA
-ENCYKLOPEDIE ANTROPOLOGIE / ENCYCLOPAEDIA OF ANTHROPOLOGY
-ENCYKLOPEDIE SEXUALITY, EROTIKY A LÁSKY VŠECH KULTUR SVĚTA. Masarykova Univerzita, Brno 2012.

2. LEXICON 5 FRANCOUZSKÝ SLOVNÍK PLATINUM. Lingea, Brno 2011.
3. Zahradníček, Tomáš a kol.: VELKÝ ANGLICKO-ČESKÝ ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK - na CD. Zahradníček, Tomáš – TZ-One, ABBYY Lingvo, Hradec Králové 2012.

Čestná uznání:
- Waldhauser, Jiří: KELTSKÉ ČECHY. Academia, Praha 2012.
- Mikeš, Pavel: SOMÁLSKÁ PŘÍSLOVÍ. Dar Ibn Rushd, Brandýs nad Labem 2011.

Porota zasedala ve složení:
Katarzyna Filgasová (Jednota tlumočníků a překladatelů), PhDr. Milena Horálková (Komora soudních tlumočníků ČR), Petr Kautský (časopis ToP/tlumočení-překlad/), PhDr. Petr Kitzler (Obec překladatelů), PhDr. Peter Kopecký, CSc. (Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry – SSPOL), Iva Pecháčková (Svaz českých knihkupců a nakladatelů), Marie Pospíšilová (Knihkupectví Kanzelsberger), PhDr. Jana Rejšková (Ústav translatologie FF UK), Petra Slánská Bímová (Česká komora tlumočníků znakového jazyka), Olga Vašková (měsíčník Čtenář), Mgr. Šárka Valverde (ASKOT), Jiří Vedral (Sekce odborného překladu a terminologie, JTP).

Všechny tituly přihlášené do soutěže budou vystaveny v expozici JTP SLOVNÍK ROKU na 19. mezinárodním knižním veletrhu SVĚT KNIHY PRAHA 2013 od 16. do 19. května 2013 ve foyer levého křídla Průmyslového paláce na Výstavišti Praha. Ceny budou během programu JTP slavnostně vyhlášeny a předány autorům a nakladatelům tamtéž v pátek 17. května ve 14.00 hod v Literárním sále.

V současné době probíhá již jednadvacátý ročník soutěže. Podrobnosti o soutěži a její historii najdete ZDE.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).