Slovník roku 2012 udělen

18.6 2015
SLOVNÍK ROKU 2012

Do 19. ročníku soutěže pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů (JTP) bylo přihlášeno 62 titulů. Odborná porota, složená ze zástupců profesních překladatelských a tlumočnických organizací z České a Slovenské republiky a dalších odborníků, zasedala 6. února 2012.


Hlavní cenu SLOVNÍK ROKU 2012 získal :
Kuča, Karel: MĚSTA A MĚSTEČKA V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU (I.-VIII. díl),
LIBRI, Praha 1996-2011.
(Cena je spojena s finanční odměnou 20 000,- Kč, kterou věnuje JTP).

Na dalších místech se umístily:
2 Milena Horálková: ČESKO-NĚMECKÝ PRÁVNICKÝ SLOVNÍK. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň, 2011.
3. Kolektiv autorů: SLOVNÍK SOUČASNÉ ČEŠTINY. Lingea, Brno 2011.

Cena poroty za překladový slovník:
Milena Horálková: ČESKO-NĚMECKÝ PRÁVNICKÝ SLOVNÍK.
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň, 2011.

(Cena je spojena s finanční odměnou 10 000,- Kč, kterou věnuje Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT).

Na dalších místech:
2. Bahbouh, Charif: ČESKO-ARABSKÝ SLOVNÍK. Dar Ibn Rushd, Brandýs nad Labem, 2011.
3. TZ-one: ANGLICKO-ČESKÝ, ČESKO-ANGLICKÝ MULTIOBOROVÝ SLOVNÍK Z OBLASTI VĚDY, TECHNIKY A EKONOMIKY. Computer Press, Brno 2011
a
Kolektiv autorů: FRANCOUZSKO-ČESKÝ ČESKO-FRANCOUZSKÝ VELKÝ KNIŽNÍ SLOVNÍK. LINGEA, Praha 2011

Cena poroty za výkladový slovník:
Kolektiv autorů: SLOVNÍK SOUČASNÉ ČEŠTINY.
Lingea, Brno 2011.
2. Marečková-Štolcová, Elena a kolektiv: LATINITAS MEDICA. LEXIKON NEJEN LÉKAŘSKÝCH SENTENCÍ, CITÁTŮ A RČENÍ. Masarykova univerzita, Brno 2009.
3. David, Jaroslav: SMRDOV, BREŽNĚVES A RYCHLONOŽKOVA ULICE. ACADEMIA, Praha 2011.

Cena poroty za encyklopedické dílo:
Čvančara, Miroslav – Čvančara, Jaroslav: ZANIKLÝ SVĚT STŘÍBRNÝCH PLÁTEN. PO STOPÁCH PRAŽSKÝCH BIOGRAFŮ.
ACADEMIA, Praha 2011.
2. Franc, Martin – Knapík, Jiří a kol.: 2012 KULTURNÍM DĚNÍM A ŽIVOTNÍM STYLEM V ČESKÝCH ZEMÍCH 1948–1967. Svazek I. (A-O), svazek II. (P-Ž). ACADEMIA, Praha 2011.
3. Kovář, Martin: LONDÝN, KULTURNĚ-HISTORICKÝ 2012. ACADEMIA, Praha 2011.

Cena poroty za biografický slovník:
[{{Hlavatá Lucie – Ičo, Ján – Strašáková, M
ária: SLOVNÍK VIETNAMSKÉ LITERATURY}}->http://www.jtpunion.org/spip/article-php3-id_article-2939].
LIBRI, Praha 2011
2. Spousta, Vladimír: HUDEBNĚ-LITERÁRNÍ SLOVNÍK. HUDEBNÍ DÍLA INSPIROVANÁ SLOVESNÝM UMĚNÍM. I. Světoví skladatelé, II. Čeští skladatelé. Masarykova univerzita, Brno 2011
3. Mazal, Tomáš: CESTY S BOHUMILEM HRABALEM. ACADEMIA, Praha 2011.

Cena poroty za elektronický slovník:
Dyčková, Jana: EURO ANGLIČTINA. ELEKTRONICKÝ ANGLICKO-ČESKÝ A ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK PRO PRACOVNÍKY STÁTNÍ SPRÁVY.
Vydal Národní orgán pro koordinaci (NOK). Elektronicky zpracovala společnost Lingea, Brno 2011.
2. Kolektiv autorů: SLOVNÍK SOUČASNÉ ČEŠTINY. Lingea, Brno 2011
3. TZ-one: ANGLICKO-ČESKÝ, ČESKO-ANGLICKÝ MULTIOBOROVÝ SLOVNÍK Z OBLASTI VĚDY, TECHNIKY A EKONOMIKY. Computer Press, Brno 2011

Cena poroty za slovník vydaný ve Slovenské republice:
Juríková, Marta: NEMECKO-SLOVENSKÝ STAVEBNÝ SLOVNÍK.
Jazykové vydavateľstvo Mikula, Bratislava 2011.
2. Štefánik, Martin – Lukačka, Ján a kol.: LEXIKÓN STREDOVEKÝCH MIEST NA SLOVENSKU. Historický ústav SAV, Bratislava 2010.
3. Jarošová, Alexandra – Buzássyová, Klára a kol.: Slovník SÚČASNÉHO SLOVENSKÉHO JAZYKA. Druhý zväzok (H – L). VEDA, Bratislava – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2011.

Čestná uznání:
-Hejnic, Josef – Martínek, Jan: RUKOVĚŤ HUMANISTICKÉHO BÁSNICTVÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ 6. Dodatky A-Ž. / ENCHIRIDON RENATAE POESIS LATINAE IN BOHEMIA ET MORAVIA CULTAE 6. Supplementa A-Ž. ACADEMIA, Praha 2011.
-Dvořák, Ivan: BEZČASÍ. NOHYBSKÁ KULTURA V LETECH 1976-1985. Galén, Praha 2011.
-Ondrejka, Kliment: REKORDY SLOVENSKA. DAJAMA, Bratislava 2011

Porota zasedala ve složení:
Katarzyna Filgasova (Jednota tlumočníků a překladatelů), Eva Gorgolová (Komora soudních tlumočníků ČR), Petr Kautský (časopis ToP/tlumočení-překlad/), PhDr. Petr Kitzler (Obec překladatelů), Mgr. Ĺubica Medvecká (Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry – SSPOL), Iva Pecháčková (Svaz českých knihkupců a nakladatelů), Marie Pospíšilová (Knihkupectví Kanzelsberger), PhDr. Silvia Semaková (Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry – SSPUL), PhDr. Dely Serrano (ASKOT), Olga Vašková (měsíčník Čtenář), Petra Slánská Bímová (Česká komora tlumočníků znakového jazyka), Jiří Vedral (Sekce odborného překladu a terminologie, JTP).

Všechny tituly přihlášené do soutěže budou vystaveny v expozici JTP SLOVNÍK ROKU na 18. mezinárodním knižním veletrhu SVĚT KNIHY PRAHA 2012 od 17. do 20. května 2012 ve foyer levého křídla Průmyslového paláce na Výstavišti Praha. Ceny budou během programu JTP slavnostně vyhlášeny a předány autorům a nakladatelům tamtéž v pátek 18. května ve 14.00 hod v Literárním sále.

V současné době probíhá již dvacátý ročník soutěže. Podrobnosti o soutěži a její historii najdete na našich webových stránkách www.JTPunion.org nebo přímo na adrese:
http://www.jtpunion.org/spip/rubrique.php3?id_rubrique=6.
 
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).