(06) Jana Dyčková: EUROANGLIČTINA. ANGLICKO-ČESKÝ A ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK ODBORNÉ TERMINOLOGIE INST

(06) Jana Dyčková: EUROANGLIČTINA. ANGLICKO-ČESKÝ A ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK ODBORNÉ TERMINOLOGIE INSTITUCÍ A FONDŮ EU
25.7 2019
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor publicity EU, Praha 2019. 3. aktual. vyd. 392 s. Slovník obsahuje především terminologii vztahující se ke strukturálním fondům a k politice soudržnosti a dále terminologii související s touto problematikou. Naleznete zde tedy například výrazy z těchto oblastí: typy fondů, operační programy, rozdíly v terminologii v předchozím a současném programovém období, rozpočet v EU a ČR, finance, regionální politika, oblast samosprávy v ČR, právní termíny z oblasti smluvního práva. Slovník je určen pro všechny, kdo spolupracují s evropskými institucemi. Existuje i v elektronické podobě. ISBN 978-80-7538-169-9 (tištěná verze) a ISBN 978-80-7538-170-5 (online verze).
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).