(05) VELKÝ ČESKO-RUSKÝ SLOVNÍK

08.7 2019

Slovanský ústav AV ČR, Praha 2019. Slovník je digitalizovanou podobou rozsáhlého díla, jež vznikalo v rámci Akademie věd od 70. do počátku 90. let 20. století pod vedením nedávno zesnulého N. Savického a bylo zamýšleno jako protějšek Velkého rusko-českého slovníku (1952-1964), vytvořeného pod redakcí L. V. Kopeckého.
Heslář slovníku vycházel z čtyřsvazkového Slovníku spisovného jazyka českého, kromě toho do něho byl zahrnut lexikální materiál z mnoha překladových i výkladových odborných slovníků a encyklopedií (jsou v něm obsažena i hesla encyklopedického charakteru, jako jsou zeměpisné názvy, jména významných osobností apod.), ale také z vlastní excerpcelexika z tisku i beletrie. Na tvorbě slovníku se podílel poměrně velký lexikografický kolektiv, slovníkový materiál procházel několika fázemi zpracování, mimo jiné i bohemistickou a rusistickou, ale také terminologickou redakcí. Po závěrečné redakci byl text slovníku ve strojopisných sešitech odesílán do partnerského ústavu v SSSR k jazykové revizi.
Dokončený 1. díl byl odevzdán do nakladatelství Academia počátkem roku 1990,byl však odmítnut s odůvodněním, že vydávání slovníku není aktuální. Práce na posledním, pátém svazku byly proto postupně utlumovány a slovník zůstal nedokončen. Rukopis čítající 21 834 strany strojopisného textu zůstal dlouhá léta uložen ve Slovanském ústavu AV ČR nevyužitý. V nedávné době se však podařilo rukopis oskenovat, provést v něm technické úpravy a převést ho do podoby elektronické databáze. Slovník obsahuje obrovské množství unikátního a podrobně zpracovaného lexikografického materiálu, mimo jiné reflektujícího politickou a společenskou situaci doby svého vzniku, proto bylo přijato rozhodnutí zpřístupnit ho uživatelům v digitalizované podobě i přes to, že - vzhledem k jeho značnému rozsahu - nebylo možné provést revizi a aktualizaci textu. Elektronická podoba naproti tomu nabízí nové možnosti vyhledávání slov.
Torzo slovníku momentálně obsahuje více než 110 000 kompletně zpracovaných hesel.
Úseky, které byly zanechány v různých stadiích rozpracovanosti, budou postupně dokončeny a zpřístupněny.

Slovník je volně dostupný online na webu Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., nebo na adrese http://slovnik.slu.cas.cz.

Zatím je k dispozici úsek A-O.

Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).