(01) Výkladový terminologický slovník elektronických komunikácií – 2019

30.1 2019

Výkladový terminologický slovník elektronických komunikácií – 2019 (anglicko-slovenský a slovensko-anglický), ISBN 978–80–89906–05–5

Národný sekretariát ETSI, Inštitút elektronických komunikácií a  Výskumný ústav spojov, n. o., Banská Bystrica 2019.


Terminologická komisia VÚS doplnila a rozšírila rezortnú terminologickú príručku o heslá, ktoré ste mali možnosť pripomienkovať na Terminologickom fóre 2018.
Rezortná terminologická príručka je k dispozícii na adrese
http://62.197.242.171/iecd/new/Vyklad.asp
a je aj prístupná napr. z hlavnej ponuky na stránke MDV SR (záložka Ministerstvo/Elektronické komunikácie) alebo z hlavnej ponuky na stránke Výskumného ústavu spojov, n. o.

V priebehu roka 2018 sme tiež pokračovali v porovnávaní a zjednocovaní slovenských termínov z oblasti elektronických komunikácií, ktoré sa nachádzajú v databáze Európskej interaktívnej terminológie (IATE)
https://iate.europa.eu/search/standard

Cyril Francisci,
za zostavovateľov

Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).