Seznam slovníků 2012

(01) Malá, Alena - Pavliňák, Petr: SIGNATURY ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ

(01) Malá, Alena - Pavliňák, Petr: SIGNATURY ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ

26. 2. 2011
Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 2010. 1. vyd. Edice Prameny a dokumenty. 20 s. 4160 signatur a monogramů českých a slovenských autorů od nejstarších dob až po současnost. ISBN 978-80-86171-40-1. 495 Kč.
Více
(02) Mrhačová, Eva a kol: ZÁPADOSLOVANSKÉ PAREMIOLOGICKÉ DĚDICTVÍ

(02) Mrhačová, Eva a kol: ZÁPADOSLOVANSKÉ PAREMIOLOGICKÉ DĚDICTVÍ

26. 2. 2011
Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta. Ostrava, 2010. 1. vyd. 278 s. Srovnávací paremiologie západoslovanských jazyků nemá dosud v české lingvistice tradici. Slovník přísloví českých a jejich
Více
(03) Palán, Zdeněk: LIDSKÉ ZDROJE - VÝKLADOVÝ SLOVNÍK

(03) Palán, Zdeněk: LIDSKÉ ZDROJE - VÝKLADOVÝ SLOVNÍK

26. 2. 2011
ACADEMIA, Praha 2002. 1. vyd. 282 s. Slovník zahrnuje pojmy z oblasti vzdělávaní, výchovy, řízení a péče o lidské zdroje. Jmenný rejstřík, seznamem zkratek světových institucí i domácích agentur, vzdělávacích
Více
(04) Hana Primusová: 100 nejvýznamnějších knih světové historie

(04) Hana Primusová: 100 nejvýznamnějších knih světové historie

24. 3. 2011
XYZ, Praha 2009. 1. vyd. 386 s. Stovka knih, které nejvíce ovlivnily lidstvo. První podobný „žebříček“ vydaný v ČR. Knihy řazeny do tematických okruhů, každý titul doprovází populárně pojatý informativní
Více
(05) Edelsberger, Tomáš: SLOVNÍČEK PRO DIABETIKY

(05) Edelsberger, Tomáš: SLOVNÍČEK PRO DIABETIKY

29. 4. 2011
Lilly, Praha 2011. 1. vyd. 22 s. Slovníček je k dispozici na internetu: http://www.zivotsdiabetem.cz/slovnicek-diabetika.
Více
(06) Bahbouh, Charif: ČESKO-ARABSKÝ SLOVNÍK

(06) Bahbouh, Charif: ČESKO-ARABSKÝ SLOVNÍK

27. 5. 2011
Dar Ibn Rushd, Brandýs nad Labem, 2011. Vydáno ve spolupráci s Ministerstvem vysokého školství Království Saúdské Arábie. 1. vyd. 591 s. Textová úprava, sazba a redakce Milena Menčíková, redakce českého
Více
(07) Bahbouh, Charif – Břeská, Jana: ARABSKÁ SLOVESA

(07) Bahbouh, Charif – Břeská, Jana: ARABSKÁ SLOVESA

27. 5. 2011
Dar Ibn Rushd, Brandýs nad Labem, 2011. Vydáno ve spolupráci s Ministerstvem vysokého školství Království Saúdské Arábie. 1. vyd. 489 s. Redigovali: Jaroslav Oliverius, Jiří Fleissig. Redaktorka: Dana
Více
(08) Kol. autorů: THE FAMOUS DATE VARIETIES IN THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA.

(08) Kol. autorů: THE FAMOUS DATE VARIETIES IN THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA.

27. 5. 2011
Slavné druhy datlí Saudské Arábe. Ministerstvo vysokého školství, Generální ředitelství zahraničních věcí, 2011. 1. vyd. 40 s. Encyklopedická příručka s mapami a všemi varietami datlí, barevného vyobrazení
Více
(09) Dyčková, Jana: EURO ANGLIČTINA. ELEKTRONICKÝ ANGLICKO-ČESKÝ A ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK PRO PRACOVNÍKY STÁTNÍ SPRÁVY.

(09) Dyčková, Jana: EURO ANGLIČTINA. ELEKTRONICKÝ ANGLICKO-ČESKÝ A ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK PRO PRACOVNÍKY STÁTNÍ SPRÁVY.

27. 5. 2011
Vydal Národní orgán pro koordinaci (NOK). Elektronicky zpracovala společnost Lingea, Brno 2010. Pomůcka pro všechny, kdo potřebují pro svou práci odbornou angličtinu používanou v rámci evropských institucí.
Více
(10) Dvořák, Ivan: BEZČASÍ/NOHYBSKÁ KULTURA V LETECH 1976-1985.

(10) Dvořák, Ivan: BEZČASÍ/NOHYBSKÁ KULTURA V LETECH 1976-1985.

29. 5. 2011
Galén, Praha 2011. Edice Olivovníky. 1. vyd. 229 s. Editor Lubomír Houdek, úvodní slovo Petr Kudrnáč, doslov Radkin Honzák. Kniha o koncertech a kulturních akcích, které autor pořádal v 70. a 80. letech
Více
(11) Dvořák, Joachym (ed.): Almanach Labyrint 2011

(11) Dvořák, Joachym (ed.): Almanach Labyrint 2011

29. 5. 2011
Labyrint, Praha 2011. 1. vyd. 420 s. Tradiční průvodce českým knižním trhem od roku 1992. Ročenka pro nakladatele, knihkupce, knihovny, galerie, školy, kulturní instituce, novináře, milovníky knih i začínající
Více
(12) Poštulka, Vladimír: DĚJINY PORNOGRAFIE V DATECH

(12) Poštulka, Vladimír: DĚJINY PORNOGRAFIE V DATECH

7. 6. 2011
XYZ, Praha 2007. 1. vyd. 320 s. Projevy erotiky od pravěku po současnost v širokém kontextu: Chronologický vývoj erotického zobrazování od výtvarného umění přes literaturu až k počátkům fotografie až po
Více
(13) Vogeltanz, Jan: MALÝ SLOVNÍK STARÉHO VOJENSKÉHO NÁZVOSLOVÍ

(13) Vogeltanz, Jan: MALÝ SLOVNÍK STARÉHO VOJENSKÉHO NÁZVOSLOVÍ

7. 6. 2011
Paseka, Praha – Litomyšl, 2008. 1. vyd. 144 s. Ilustrace Jiří Procházka. Výkladový slovník vychází z dobové encyklopedie z poloviny 18. století a seznamuje čtenáře s významem řady pojmů z oblasti vojenské
Více
(14) Golghammer, Jan: LEXIKON NÁPOJŮ aneb MINI-VINI SLOVNÍK

(14) Golghammer, Jan: LEXIKON NÁPOJŮ aneb MINI-VINI SLOVNÍK

10. 9. 2011
Merkur, Praha 1973. 1. vyd. 198 s. Abecední rejstřík.
Více

(15) Švestková, Olga – Pfefen, Jan – Dostál, Jaroslav – Pettermann František: OBECNÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK SYSTÉMU PRACOVNÍ REHABILITACE

10. 9. 2011
Rozvojové partnerství PENTACOM (REHABILITACE – AKTIVACE – PRÁCE), 2011. 1. vyd. 55 s. Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. Reaguje na potřebu sjednotit
Více
(16) Mazal, Tomáš: CESTY S BOHUMILEM HRABALEM

(16) Mazal, Tomáš: CESTY S BOHUMILEM HRABALEM

6. 10. 2011
ACADEMIA, Praha 2011. 1. vyd. 220 s. V literárním průvodci Cesty s Bohumilem Hrabalem zavádí Tomáš Mazal čtenáře této knihy na rozličná místa Čech a Moravy spjatá s životem a dílem světově uznávaného
Více
(17) Rendek, Jan – Brych, Vladimír: HRADY, ZÁMKY A TVRZE JIHOČESKÉHO KRAJE

(17) Rendek, Jan – Brych, Vladimír: HRADY, ZÁMKY A TVRZE JIHOČESKÉHO KRAJE

6. 10. 2011
ACADEMIA, Praha 2011. 1. vyd. 528 s. Kniha přibližuje architektonické památky Jihočeského kraje, zejména vrchnostenská sídla 12. až 19. století. Jejich stavební podoba a umělecká výzdoba odrážejí dobové
Více
(18) Janoška, Martin: MINERÁLNÍ PRAMENY V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU

(18) Janoška, Martin: MINERÁLNÍ PRAMENY V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU

6. 10. 2011
ACADEMIA, Praha 2011. 1. vyd. 496 s. Publikace se zabývá významnou složkou neživé přírody – minerálními vodami. Přináší přehledný popis všech hlavních minerálních pramenů na území České republiky včetně
Více
(19) Háva, Jiří: BROUCI ČELEDI KOŽOJEDOVITÍ (DERMESTIDAE)

(19) Háva, Jiří: BROUCI ČELEDI KOŽOJEDOVITÍ (DERMESTIDAE)

6. 10. 2011
ACADEMIA, Praha 2011. 1. vyd. 104 s. Připravovaná publikace volně navazuje na velmi úspěšnou řadu „Zoologické klíče“, dříve vydávanou též Nakladatelstvím Academia. Na již vyšlá díla autor navazuje publikací,
Více
(20) Pejčoch, Ivo: FAŠISMUS V ČESKÝCH ZEMÍCH

(20) Pejčoch, Ivo: FAŠISMUS V ČESKÝCH ZEMÍCH

6. 10. 2011
ACADEMIA, Praha 2011. 1. vyd. 496 s. Kniha se zabývá historií krajně pravicových politických subjektů v Čechách a na Moravě v období od počátku dvacátých let po konec druhé světové války. V úvodní části
Více
(21) Štrbáňová, Soňa – Kostlán, Antonín (eds.) : STO ČESKÝCH VĚDCŮ V EXILU

(21) Štrbáňová, Soňa – Kostlán, Antonín (eds.) : STO ČESKÝCH VĚDCŮ V EXILU

6. 10. 2011
ACADEMIA, Praha 2011. 1. vyd. 608 s. Encyklopedie přináší zasvěcené medailony věnované stovce významných vědců ze všech vědních oborů (matematiky, fyzikálních a technických oborů, chemie a vědy o životě,
Více
(22) David, Jaroslav: SMRDOV, BREŽNĚVES A RYCHLONOŽKOVA ULICE

(22) David, Jaroslav: SMRDOV, BREŽNĚVES A RYCHLONOŽKOVA ULICE

6. 10. 2011
ACADEMIA, Praha 2011. 1. vyd. 336 s. Kniha se zabývá vývojem českých oikonym (místních jmen) v moderní době. Zaměřuje se na hlavní vývojové tendence místních jmen, názvotvorbu, motivaci a odraz politických
Více
(23) Vejražka, Martin – Svobodová, Dana: TERMINOLOGIAE MEDICAE IANUA

(23) Vejražka, Martin – Svobodová, Dana: TERMINOLOGIAE MEDICAE IANUA

6. 10. 2011
ACADEMIA, Praha 2011. Učebnice, určená především studentům lékařství, se snaží z nejnutnějšího gramatického minima vytěžit maximum užitečné budoucímu lékaři. Podněcuje přitom ke kreativitě a hledání souvislostí,
Více
(24) Havlíková, M. – Malechová, M. ČESKO-BRAZILSKÁ KONVERZACE

(24) Havlíková, M. – Malechová, M. ČESKO-BRAZILSKÁ KONVERZACE

12. 10. 2011
LEDA, Voznice 2011. Brazilská portugalština se více či méně liší od portugalštiny evropské jak po stránce výslovnosti, tak i pokud jde o slovní zásobu, morfologii a syntax. Proto jsme považovali za vhodné
Více

(25) Fronek, Josef: ANGLICKO-ČESKÝ A ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK

12. 10. 2011
LEDA, Voznice 2011. Nové, přepracované a doplněné vydání oblíbeného slovníku je založeno na zcela současném anglickém i českém jazykovém lexiku, nejen spisovném, ale i hovorovém. Dnešní angličtina je daleko
Více
1 2 3
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).