Cena SLOVNÍK ROKU 2019 udělena

Cena SLOVNÍK ROKU 2019 udělena
28.1 2019

SLOVNÍK ROKU 2019

 
Do 26. ročníku soutěže pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů (JTP) bylo přihlášeno 48 titulů. Odborná porota, složená ze zástupců profesních překladatelských a tlumočnických organizací z ČR a SR a dalších odborníků, zasedala 28. 1. 2019.

Hlavní cenu SLOVNÍK ROKU 2019 získal:
Jiří Černý a kol.:
ŠPANĚLSKO-ČESKÝ SLOVNÍK AMERIKANISMŮ
A-D, E-O, P-Z.
Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 2018.

 (Cena je spojena s finanční odměnou 20 000 Kč, kterou věnuje JTP)
 
Na druhém místě byly hodnoceny tituly:
Slovanský ústav Akademie věd ČR: RUSKO-ČESKÁ ELEKTRONICKÁ SLOVNÍKOVÁ DATABÁZE. http://slovnik.slu.cas.cz.
a
Anna Skoumalová, Lubomír Hrouda: ROSTLINY NAŠÍ PŘÍRODY. Academia, Praha 2018.
Na třetím místě se umístily publikace:
Oľga Kovačičová, Mária Kusá: SLOVNÍK SLOVENSKÝCH PREKLADATEĽOV UMELECKEJ LITERATÚRY 20. storočie, A-K, L–Ž. VEDA, Bratislava 2017.
a
Petr Šámal, Tomáš Pavlíček, Vladimír Barborík, Pavel Janáček a kol.: LITERÁRNÍ KRONIKA PRVNÍ REPUBLIKY. Academia, Praha 2018.
 

Cena poroty za slovník:
Slovanský ústav Akademie věd ČR:
RUSKO-ČESKÁ ELEKTRONICKÁ SLOVNÍKOVÁ DATABÁZE.
http://slovnik.slu.cas.cz.

 (Cena je spojena s finanční prémií 10 000 Kč, kterou věnuje Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT)
 
2.  Oľga Kovačičová, Mária Kusá: SLOVNÍK SLOVENSKÝCH PREKLADATEĽOV UMELECKEJ LITERATÚRY 20. storočie, A-K, L–Ž. VEDA, Bratislava 2017.
3.  Ivo Vasiljev - Nguyn Quyết Tiến: VELKÝ UČEBNÍ ČESKO-VIETNAMSKÝ SLOVNÍK / Đi t đin giáo khoa Séc-Vit. 4. díl P-Ř. Nguyen Le Hoang - Osvěta, Praha 2016 a Nguyn Quyết Tiến: VELKÝ UČEBNÍ ČESKO-VIETNAMSKÝ SLOVNÍK / Đi t đin giáo khoa Séc-Vit. 5. díl S-U. Nguyen Le Hoang - Osvěta, Praha 2017..
 

Cena poroty za encyklopedii přírodovědnou:
Anna Skoumalová, Lubomír Hrouda:
ROSTLINY NAŠÍ PŘÍRODY. Academia, Praha 2018.

2.  Miloš Anděra, Jan Sovák: ATLAS FAUNY ČESKÉ REPUBLIKY. Academia, Praha 2018.
3.  Václav Bažant, Luboš Úradníček: KEŘE. Academia, Praha 2018.
 

Cena poroty za encyklopedii historickou:
Petr Šámal, Tomáš Pavlíček, Vladimír Barborík, Pavel Janáček a kol.: LITERÁRNÍ KRONIKA PRVNÍ REPUBLIKY. Academia, Praha 2018.

2.  Michal Pribáň a kol.: ČESKÝ LITERÁRNÍ SAMIZDAT. Academia, Praha 2018.
3.  Alois Jirásek: STARÉ POVĚSTI ČESKÉ – KOMENTOVANÉ VYDÁNÍ. Universum, Praha 2018.
 

Cena poroty za encyklopedii všeobecnou:
Zdeněk Thoma, Soňa Thomová:
ENCYKLOPEDIE MAGICKÝCH MÍST. Universum, Praha 2018.

2.  Martin Rychlík: DĚJINY VLASŮ. Academia, Praha 2018.
3.  Valérie Dvořáková, Ján Gajdušek, Štěpánka Veselská:
KURÁTOR: PRŮVODCE UMĚNÍM V PRAZE.
Universum, Praha 2018.
 

Čestná uznání:

Jiří Padevět: ZA DRÁTY. Academia, Praha 2018
a Jiří Padevět: PRŮVODCE STALINISTICKOU PRAHOU 1948-1956. Academia, Praha 2018.

Martin Kavka, Michal Škrabal: HACKNUTÁ ČEŠTINA. NEORTODOXNÍ SLOVNÍK DNEŠNÍ MATEŘŠTINY.  Jan Melvil Publishing, Brno 2018.

Daniela Majchráková, Katarína Chlpíková, Kristína Bobeková: SLOVNÍK KOLOKÁCIÍ PRÍDAVNÝCH MIEN V SLOVENČINE. Veda, Bratislava 2017.

Irina Dulebová, Nina Cingerová, Katarina Hrčková: GLOSÁR RUSKÝCH LINGVOREÁLIÍ.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta. Stimul, Bratislava 2016
http://stella.uniba.sk/texty/IDNCKH_glosar.pdf

 
Porota zasedala ve složení:
Amalaine Diabová (Jednota tlumočníků a překladatelů, předsedkyně poroty), PhDr. Milena Horálková (Komora soudních tlumočníků ČR), Petr Kautský (časopis ToP/tlumočení-překlad/), PhDr. Petr Kitzler (Obec překladatelů), Mgr. Lenka Okrouhlíková, PhD. (Česká komora tlumočníků znakového jazyka), PhDr. Ivana Pecháčková (Svaz českých knihkupců a nakladatelů), PhDr. Silvia Semaková (Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry), Mgr. Šárka Valverde (Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT), Olga Vašková (měsíčník Čtenář), PhDr. Monika Žárská (Ústav translatologie Filozofické fakulty Karlovy Univerzity v Praze).
 
 
Výše uvedené ceny budou slavnostně vyhlášeny a předány autorům a nakladatelům během programu JTP na 25. mezinárodním knižním veletrhu SVĚT KNIHY PRAHA 2019 v pátek 10. května ve 13.00 hod. v Literárním sále v pravém křídle.
Všechny tyto tituly, přihlášené do hodnoceného ročníku, můžete zhlédnout na našich webových stránkách na adrese:
http://www.jtpunion.org/Soutez-Slovnik-roku

Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).