Cena SLOVNÍK ROKU 2018 udělena

Cena SLOVNÍK ROKU 2018 udělena
29.1 2018

SLOVNÍK ROKU 2018

 
Do 25. ročníku soutěže pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů (JTP) bylo přihlášeno 63 titulů.
Odborná porota, složená ze zástupců profesních překladatelských a tlumočnických organizací
z ČR a SR a dalších odborníků, zasedala 29. ledna 2018.

 

Hlavní cenu SLOVNÍK ROKU 2018 získal:

Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.):
NOVÝ ENCYKLOPEDICKÝ SLOVNÍK ČEŠTINY. Tištěný i na CD. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2016.

S přihlédnutím k elektronické verzi slovníku na internetu www.czechency.org
(Cena je spojena s finanční odměnou 20 000 Kč, kterou věnuje JTP)
 
Na druhém místě byla hodnocena publikace:
Jaroslav Peprník: ČEŠI A ANGLOFONNÍ SVĚT: KONTAKTY A PERCEPCE I. a II. Lexikon osob
od středověku po rok 1989.
Univerzita Palackého, Olomouc 2016.
/ ANGLOFONNÍ SVĚT A ČEŠI: KONTAKTY A PERCEPCE I. a II. LEXIKON OSOB OD STŘEDOVĚKU
PO ROK 2014.
Univerzita Palackého, Olomouc 2012.
Na třetím místě se umístil titul:
Darina Vystrčilová: ČESKO-PERSKÝ SLOVNÍK. Darina Vystrčilová, Praha 2017.
 

Cena poroty za slovník překladový:
Darina Vystrčilová: ČESKO-PERSKÝ SLOVNÍK.
Darina Vystrčilová, Praha 2017.

(Cena je spojena s finanční prémií 10 000 Kč, kterou věnuje Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT)
 
2.  Jaroslav Olša a kol.: INDONÉSKO-ČESKÝ ČESKO-INDONÉSKÝ PRAKTICKÝ SLOVNÍK.
LINGEA, Brno 2017
a
Ladislav Trup, Jana Bakytová: Španielsko-slovenský a slovensko-španielsky Frazeologický slovník. Mikula, 2017.
3.  Hebrejsko-český česko-hebrejský praktický slovník LINGEA, Brno 2017.  Hlavní autoři: Kristýna Kuboňová, Michaela Rozov, Efrat Barlev a Olga Schweigl.
a
Miroslav Malovec: Velký esperantsko-český slovník. Kava-Pech, Dobřichovice, 2017.
 

Cena poroty za slovník výkladový:
Petr Kadlec, Klára Boudalová, Jiří Černohorský, Bohdan Heblík, Hana Boldišová:
ČESKO-FILHARMONICKÝ x FILHARMONICKO-ČESKÝ SLOVNÍK.

Česká filharmonie, Praha 2014.

2.  Josef Šimandl (ed.): SLOVNÍK AFIXŮ UŽÍVANÝCH V ČEŠTINĚ. Karolinum, Praha 2016.
3.  Václav Bělík, Stanislava Hoferková, Blahoslav Kraus a kol.: SLOVNÍK SOCIÁLNÍ PATOLOGIE.
Grada, Praha 2017.
 

Cena poroty za slovník biografický:
Jaroslav Peprník: ČEŠI A ANGLOFONNÍ SVĚT: KONTAKTY
A PERCEPCE I. a II. Lexikon osob od středověku po rok 1989.

Univerzita Palackého, Olomouc 2016.
a
ANGLOFONNÍ SVĚT A ČEŠI: KONTAKTY A PERCEPCE I. a II. LEXIKON OSOB OD STŘEDOVĚKU PO ROK 2014.
Univerzita Palackého, Olomouc 2012.

 

Cena poroty za encyklopedii přírodovědnou:
Alexander Lux (ed.): OBRAZOVÝ PRŮVODCE ANATOMIÍ ROSTLIN / VISUAL GUIDE TO PLANT ANATOMY. Academia, Praha 2017.

2.  Marie Hrušková: NEJMOHUTNĚJŠÍ STROMY NAŠÍ ZEMĚ. Knižní klub - Esence. Praha 2017.
3.  Milan Boukal: BROUCI ČELEDÍ PLAVČÍKOVITÍ / PLAVČÍKOVITÉ (HALIPLIDAE) A VYKLENULCOVITÍ (BYRRHIDAE) ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY / BEETLES OF THE FAMILIES HALIPLIDAE AND BYRRHIDAE  OF THE CZECH AND SLOVAK REPUBLICS.  Academia, Praha 2017.
a
HVĚZDY: ÚPLNÝ OBRAZOVÝ PRŮVODCE VESMÍREM. Knižní klub –Universum, Praha 2017.
 

Cena poroty za encyklopedii všeobecnou + průvodce:
Petr Kovařík: PROCHÁZKY PO PRAŽSKÝCH HŘBITOVECH.
Knižní klub – Universum. Praha 2017.

2.  Zuzana Foffová, Bohumil Vurm: PRAHOU PO STOPÁCH ZEDNÁŘSKÉ SYMBOLIKY.
Knižní klub - Universum, Praha 2017.
3.  Dalibor Prix a kol.: UMĚLECKÉ PAMÁTKY PRAHY, VELKÁ PRAHA, 1. M-U, 2. V-Ž.
Academia, Praha 2017.

 
Cena poroty za encyklopedii historickou:
Vladimír Papoušek a kol.: DĚJINY "NOVÉ" MODERNY
/ VĚK HORIZONTÁL.

Academia, Praha 2017.

2.  Petr Voit: ČESKÝ KNIHTISK MEZI POZDNÍ GOTIKOU A RENESANCÍ II. Academia, Praha 2017.
3.  Miroslav Bárta, Martin Kovář a kol.: LIDÉ A DĚJINY. Academia, Praha 2017.
 

Čestná uznání:
Encyklopedie migrace. Projekt spolku Online encyklopedie migrace, vytvářený ve spolupráci s FF UK, FSV UK, FHS UK, ETF UK a PF UK. http://encyklopedie.org
Kolektiv autorů: Encyclopaedia Beliana 8. svazek – Kalh-Kokp. Encyklopedický ústav SAV.Veda. Bratislava 2017.
Bohuslav Balbín, Stanislav Komárek (ed.): ROZMANITOSTI Z HISTORIE KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO. Academia, Praha 2017.Porota zasedala ve složení:
Amalaine Diabová (Jednota tlumočníků a překladatelů, předsedkyně poroty), PhDr. Milena Horálková (Komora soudních tlumočníků ČR), Petr Kautský (časopis ToP/tlumočení-překlad/), PhDr. Petr Kitzler (Obec překladatelů), Mgr. Lenka Okhouhlíková, PhD. (Česká komora tlumočníků znakového jazyka), PhDr. Silvia Semaková (Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry), PhDr. Šárka Valverde (Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT), Olga Vašková (měsíčník Čtenář).
 
 
Všechny tituly přihlášené do soutěže budou vystaveny v expozici JTP SLOVNÍK ROKU na 24. mezinárodním knižním veletrhu SVĚT KNIHY PRAHA 2018 od 10. do 13. května 2017 ve foyer levého křídla Průmyslového paláce na Výstavišti Praha. Výše uvedené ceny budou během programu JTP slavnostně vyhlášeny a předány autorům a nakladatelům v pátek 11. května ve 14.00 hod. v Literárním sále v pravém křídle.
Všechny tyto tituly, přihlášené do hodnoceného ročníku, můžete zhlédnout na našich webových stránkách na adrese:

http://www.jtpunion.org/Soutez-Slovnik-roku
 
 
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).