Cena SLOVNÍK ROKU 2017 udělena

Cena SLOVNÍK ROKU 2017 udělena
20.2 2017

Do 24. ročníku soutěže pořádané
Jednotou tlumočníků a překladatelů (JTP)
bylo přihlášeno 51 titulů.
Odborná porota, složená ze zástupců
profesních překladatelských a tlumočnických organizací z ČR a SR a dalších odborníků,
zasedala 20. února 2017. 
Hlavní cenu SLOVNÍK ROKU 2017 získal:
Chejn, Aleš - Zaťko, Ján - Gíslason, Jón - Kupča , Vojtěch: Islandsko-český studijní slovník: Íslensk-tékknesk stúdentaorðabók. Aleš Chejn, Pardubice
S přihlédnutím k elektronické verzi slovníku na internetu.
(Cena je spojena s finanční odměnou 20 000 Kč, kterou věnuje JTP).
Na druhém místě byla hodnocena publikace:
Knobloch, Iva – Vondráček, Radim: DESIGN V ČESKÝCH ZEMÍCH 1900-2000. Academia, Praha
Na třetím místě se umístil titul:
Králik, Ľubor: STRUČNÝ ETYMOLOGICKÝ SLOVNÍK SLOVENČINY. Veda, vyd. SAV, Bratislava.
 
Cena poroty za překladový slovník:
Spáčilová, Libuše – Spáčil, Vladimír – Bok, Václav: Glosář starší němčiny k českým pramenům. GLOSSAR DES ÄLTEREN DEUTSCH ZU BÖHMISCHEN QUELLEN.
Memoria, Olomouc.
(Cena je spojena s finanční prémií 10 000 Kč, kterou věnuje Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT).
2.  JAPONSKO-ČESKÝ A ČESKO-JAPONSKÝ VELKÝ SLOVNÍK. Lingea, Brno.
3.  Hlavičková, Vlasta – Macíková, Olga – Grmelová, Nicole: ŠPANĚLSKO-ČESKÝ A ČESKO-ŠPANĚLSKÝ ODBORNÝ SLOVNÍK PRO OBCHOD, PRÁVO A FINANCE. Leda, Voznice.
 
Cena poroty za výkladový slovník:
Králik, Ľubor: STRUČNÝ ETYMOLOGICKÝ SLOVNÍK SLOVENČINY. Veda, vydavatelstvo SAV, Bratislava.
2.  Hájek, Marcel – Bahbouh, Charif: MUSLIMSKÝ PACIENT. Principy diagnostiky, terapie a komunikace. Grada, Praha.
3. Čermák, František – Holub, Jan: SLOVNÍK ČESKÉ FRAZEOLOGIE A IDIOMATIKY 5, ONOMAZIOLOGICKÝ SLOVNÍK. Leda, Voznice.  
 
Cena poroty za encyklopedii přírodovědnou:
Dolný, Aleš – Bárta, Dan – Harabiš, Filip: VÁŽKY (INSECTA: ODONATA) ČESKÉ REPUBLIKY. Academia, Praha.
2.  Spohnová, Margot a kol.: CO TU KVETE? ORIGINÁLNÍ PRŮVODCE PŘÍRODOU. Euromedia – Knižní klub, Praha.
3.  Malý, Jaroslav – Socha, Radomír: POZORUHODNÝ SVĚT HUB. Euromedia – Knižní klub, Praha.
 
Cena poroty za encyklopedii všeobecnou:
Knobloch, Iva – Vondráček, Radim: DESIGN V ČESKÝCH ZEMÍCH 1900-2000. Academia, Praha.
2.  Slavíček, Lubomír – Horová, Anděla – Bregantová, Polana: SLOVNÍK HISTORIKŮ UMĚNÍ, VÝTVARNÝCH KRITIKŮ, TEORETIKŮ A PUBLICISTŮ V ČESKÝCH ZEMÍCH A JEJICH SPOLUPRACOVNÍKŮ Z PŘÍBUZNÝCH OBORŮ. Academia, Praha.
3.  Šmejkal, Pavel: PROTEKTORÁTEM PO STOPÁCH PARAŠUTISTŮ. Academia, Praha.
 
Cena poroty za slovník elektronický:
SPREADTHESIGN.  European Sign Language Centre, Český autorský tým: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ, Hradec Králové ( www.spreadthesign.com ).
 
Čestná uznání:
Zajíček, Petr: JESKYNĚ ČESKÉ REPUBLIKY NA HISTORICKÝCH MAPÁCH. Academia, Praha.
Baluch, Jacek - Gierowski, Piotr: CZESKO-POLSKI SŁOWNIK TERMINÓW LITERACKICH. (Česko-polský slovník literárněvědných pojmů). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Schelle, Karel – Tauchen, Jaromír (eds): ENCYKLOPEDIE ČESKÝCH PRÁVNÍCH DĚJIN.  1. svazek A-Č. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, KEY Publishing, Plzeň.
 
 
Porota zasedala ve složení:
Amalaine Diabová (Jednota tlumočníků a překladatelů, předsedkyně poroty), PhDr. Milena Horálková (Komora soudních tlumočníků ČR), Petr Kautský (časopis ToP/tlumočení-překlad/), PhDr. Petr Kitzler (Obec překladatelů), Mgr. Lenka Okhouhlíková, PhD. (Česká komora tlumočníků znakového jazyka), Iva Pecháčková (Svaz českých knihkupců a nakladatelů), PhDr. Jana Rejšková (Ústav translatologie FF UK), PhDr. Silvia Semaková (Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry), Michal Staša (Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT), Olga Vašková (měsíčník Čtenář).
 
 
Všechny tituly přihlášené do soutěže budou vystaveny v expozici JTP SLOVNÍK ROKU na 23. mezinárodním knižním veletrhu SVĚT KNIHY PRAHA 2017 od 11. do 14. května 2017 ve foyer levého křídla Průmyslového paláce na Výstavišti Praha. Výše uvedené ceny budou během programu JTP slavnostně vyhlášeny a předány autorům a nakladatelům v pátek 12. května ve 14.00 hod. v Literárním sále v pravém křídle.
Všechny tyto tituly, přihlášené do hodnoceného ročníku, můžete zhlédnout na našich webových stránkách na adrese:
http://www.jtpunion.org/Soutez-Slovnik-roku/Seznam-slovniku-2017
 
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).