Výsledky soutěže JTP o nejlepší diplomovou/bakalářskou práci v oboru translatologie jsou již známy!

Výsledky soutěže JTP o nejlepší diplomovou/bakalářskou práci v oboru translatologie jsou již známy!
29.7 2020
Výsledky soutěže JTP o nejlepší diplomovou/bakalářskou práci v oboru translatologie jsou již známy!
 
JTP uspořádala druhý běh soutěže o nejlepší diplomovou/bakalářskou práci v oboru translatologie (SOUND). Do soutěže bylo letos přihlášeno celkem 18 prací, z toho 16 prací diplomových a dvě bakalářské. Poprvé se zúčastnili autoři prací z České republiky i ze Slovenska.
 
V kategorii bakalářských prací zvítězila absolventka Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, Bc. Nicolette Forr, s prací nazvanou Terminologický management v praxi. Správa a digitalizácia glosárov. Vedoucí práce je doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD. V kategorii magisterských prací zvítězila absolventka Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Mgr. Marie Šindelářová, s prací Dítě jako tlumočník, kterou vedla Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
 
Porota, složená z akademiků z různých na překlad a tlumočení orientovaných pracovišť z ČR a SR, ocenila zejména inovativnost prací a jejich přínos k poznání hodnot, jež prosazuje JTP (kultivace překladatelského a tlumočnického trhu, osvěta mezi zadavateli, překladateli/tlumočníky a příjemci překladů / adresáty tlumočení, etické hodnoty zakotvené ve stanovách JTP apod.).
 
Obsažnější zprávu o přihlášených pracích a o průběhu hlasování přineseme v příštím vydání časopisu ToP. Výsledky soutěže též budou slavnostně vyhlášeny na akci JTP pro začínající překladatele (Podzimní balíček, program viz zde: http://www.jtpunion.org/Akce/2020/PODZIMNI-(ex-JARNI)-BALICEK-JTP). Laureáti v obou kategoriích pak budou pozváni, aby výsledky svého výzkumu prezentovali na Jeronýmových dnech 2020.
 
Více o soutěži, podmínkách pro přihlašování prací a o finančním ohodnocení je uvedeno zde: http://www.jtpunion.org/O-JTP/Soutez-JTP-o-nejlepsi-diplomovou-praci-v-oboru-tra.
 
Laureátkám letošní ceny JTP gratulujeme!
 
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).