Tendry na překlady pro EU podruhé (od Amalaine Diabové)

18.6 2015
Tendry pro externí dodavatele překladů do struktur Evropské unie jsou v běhu. Jeden už je po uzávěrce, druhý končí 5.11.2007 a další budou v brzké době následovat.
Na toto téma jsem už psala v dubnu do Hospodářských novin, přesto bych ráda znovu zdůraznila několik problémů, které v minulosti vznikly nepochybně z nezkušenosti českých dodavatelů (agentur a překladatelů) a které poškodily všechny zúčastněné:
a) Evropské struktury, které dlouho dostávaly nekvalitní překlady,
b) kvalitní překladatele, kteří mohli překládat buď jen velmi levně nebo vůbec ne,
c) agentury, které zdaleka nevydělaly tolik, kolik doufaly a konečně
d) český trh překladu, který se vychýlil z rovnováhy.

Uplynulé čtyřleté období bylo naší první zkušeností, a tak je pochopitelné, že jsme si mnoho věcí neuměli předem představit. Nikdo nedokázal odhadnout, jak nás ekonomicky ovlivní vstup země do EU. Troufám si říci, že žádný překladatel neměl jasnou představu o tom, kam se bude vyvíjet kurs koruny, kam poptávka po překladech, kam spotřebitelské ceny. V roce 2003, kdy bylo vyhlášeno první kolo těchto tendrů, se zdálo, že nebudeme stíhat překládat ty miliony stran a že eura budeme přehazovat vidlemi. A nemysleli si to tolik překladatelé (od přírody skeptičtí), jako spíš zlatokopové všeho druhu, kteří narychlo spřádali plány, jak snadno přijít k velkému jmění.
Teď už víme, co se nepovedlo a já se pokusím shrnout, co bych asi udělala nebo neudělala, pokud bych se dnes do nového tendru hlásila.

Především bych se spojila buď s kvalitní překladatelskou agenturou nebo se skupinou kolegů, kterým důvěřuji, se kterými se mi dobře spolupracuje a o nichž vím, že pracují dobře a pečlivě. Jednotlivec sice také může sám podat nabídku do tendru, ale je to veliká administrativní zátěž. Hlavně bych nedala svůj životopis a jiné podklady subjektu, s nímž na zmiňovaných překladech spolupracovat nebudu nebo nechci. Pokud někomu jen tak z dobré vůle nebo z nedbalosti dám svoje výstavní CV do tendru, pomáhám mu kazit trh. Pomáhám mu prodávat jeho „zboží“ pochybné kvality (kvalitní se prezentuje přímo) pod mým jménem a navíc pomáhám své konkurenci.

Smlouva s vítězi tendru se uzavírá na čtyři roky. To je další úskalí. Doposud jsme byli zvyklí, že se sazby za překlady měnily každým rokem podle situace a vývoje na trhu a najednou zůstaly po čtyři roky zakonzervované ceny z roku 2003. Mezitím barel ropy stoupl na dvojnásobek, obilí ve světě podražilo a česká měna k euru posílila o několik korun. Nic z toho jsem v roce 2003 nečekala. Dnes už ale očekávám, že koruna k euru bude dále posilovat, prognózy hovoří o cca 25 Kč za 1 euro kolem roku 2010. Také vím, že bude pokračovat deregulace nájemného, bude se měnit DPH, blíží se zavedení ekologické daně atd. Co dnes vypadá jako slušné peníze, bude za čtyři roky velmi slabé. Proto jsem navrhla dát do Doporučených minimálních tarifů JTP na příští rok sazbu za víceleté mezinárodní smlouvy v rozpětí 23 až 27 eur za překlad + korekturu.

Tím se dostávám k další důležité věci. Překlady pro evropské struktury musí nutně projít korekturou druhou osobou. Jedná se o překlady náročné na přesnost terminologie, citací, grafické úpravy a před odevzdáním je musí vidět ještě „druhý pár očí“. Překlady jsou většinou časově náročné. Představa, že s pomocí nějakého programu CAT „nasekám“ deset stran za odpoledne, je iluzorní. Překlady s vysokou opakovaností si evropské struktury překládají samy, zatímco externistům zadávají překlady časově náročnější. Mají to za stejné peníze, tak proč toho nevyužít.

A konečně, co se stane, když tyto aspekty podcením? Možná, že zpočátku nic. Ale evropské struktury jsou už unavené z předělávání špatných překladů. A že jich bylo! Proto lze očekávat, že tentokrát nebude tak dlouhá doba „hájení“ jako před lety a brzy nastoupí sankce v podobě vysokých penále a rozvázání smlouvy.
Struktury EU nepotřebují nejlevnější překlady na světě. Potřebují překlady přesné, v rámci možností čtivé a jsou ochotny za ně dát, co je potřeba. Pokud si někdo neřekne, co potřebuje, nemá naříkat, že nedostal dost. A pokud bude dodavatel šidit kvalitu, aby ušetřil na nákladech a urval všechno pro sebe, neutají to a právem přijde o smlouvu.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).