PŘEKLADY RYCHLE, LEVNĚ A KVALITNĚ - článek Amalaine Diabové v Hospodářských novinách

18.6 2015
_ "Po vzoru havarijních služeb zámečnictví, vodovodů a podobně i někteří překladatelé a agentury razí obchodní heslo RYCHLE, LEVNĚ, KVALITNĚ".

Potřeba překladu ale není havárie. Překlad není něco, co si pořídíme proto, že nám teče do bot, že nám zůstala trubka v ruce a spěcháme na vlak. Překlad často představuje určitou nadstavbu, zdokonalení služeb, rozšíření nabídky, navázání nových kontaktů, získání dodatečných prostředků, oslovení dalších čtenářů a podobně. Pochopitelně zákazník, který si objednává překlad, není odborníkem přes překlady, to by si to přeložil sám. Přitom je těžké poradit, podle čeho si zvolit ideálního dodavatele překladu. Ten, kdo platí nejdražší reklamu, nemusí být nejlepší. Ale ani nejhorší. Dobrým řešením je poradit se s jiným spokojeným (nebo právě nespokojeným) zákazníkem překladatelů. Rozhodně by ale měl takový zákazník věnovat pozornost určitým symptomům.

Nejvarovnější je asi heslo RYCHLE, LEVNĚ, KVALITNĚ. Je to heslo neúplné a zavádějící - čárky v něm nahrazují slůvka "nebo".

Překlad je totiž duševní práce, kterou se někteří z nás živí. Duševní práce je těžko měřitelná a těžko jí lze stlačit. Takže buď to jde rychle a levně, ale pak to nejde kvalitně - duševní práce neproběhla v plném rozsahu. Nebo to jde levně a kvalitně, ale pak to trvá velmi dlouho - duševní práce proběhla v plném rozsahu s pauzami na vydělávání peněz nějakou jinou činností. Někdo to umí i rychle a kvalitně třeba proto, že je štván vidinou tučného příplatku nebo proto, že duševní práce proběhla před zadáním zakázky, tedy pokud překladatel podobný překlad dělal už v minulosti a část může použít znovu, nebo pokud se překlad rozdělí mezi několik lidí současně a potom pečlivý redaktor s drahým softwarem sjednotí terminologii a styl, ale to nebývají řešení levná.

Někdy by stačilo popovídat si se zákazníkem, aby si ujasnil, co přesně potřebuje. Pokud potřebuje přeložit výpis z obchodního rejstříku, je to nejspíš pro úřední účely. Tehdy potřebuje "soudního tlumočníka", který musí přeložit každé písmeno do poslední poznámky pod čarou a potom, ruce od lepidla, svázat překlad s originálem trikolorou, a to nelze obejít ani zredukovat. Pokud jde o překlad korespondence, stačí většinou rychle a levně přeložit prostřední odstavec - hlavička odesilatele je jasná a zdvořilosti na závěr bezobsažné. Návod k použití sekačky na trávu nemusí znít jako ze Shakespearova pera, ale musí být absolutně přesný, protože jde o právní odpovědnost výrobce. Jídelní lístek v restauraci podobně jako reklamní brožurky musí reprezentovat. S tím si musí pohrát umělec a každý překlep je škodlivý.

Abych to shrnula, zákazník je manipulován iluzorními sliby, že cosi dostane rychle, levně a kvalitně. To prostě nejde. Kvalitní práce chce čas, časová tíseň stojí peníze a sleva není nikdy zadarmo.
Článek vyšel 22. února 2007 v příloze Kariéra special a je též - i s diskusí - umístěn na portálu HOSPODÁŘSKÝCH NOVIN
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).