Dopis prezidentovi Baracku Obamovi - od předsedy ATA

18.6 2015
Kolega Jiří Stejskal z titulu své funkce předsedy americké asociace překladatelů ATA napsal dopis prezidentovi Baracku Obamovi, v němž reaguje na jeho slova o potřebě rozšíření strojového překladu.

Dopis v angličtině si můžete přečíst ZDE

Následuje překlad dopisu do češtiny, který laskavě vyhotovila Eva Kožnarová.

2.října 2009


Vážený pane prezidente:
Ve vaší nedávné studii „Strategy for American Innovation“ se uvádí, že přesné překlady mají zásadní důležitost pro naši ekonomiku, národní bezpečnost i pro naše vztahy s ostatními národy. Americká asociace překladatelů (ATA) s tím naprosto souhlasí, ale současně je přesvědčena, že technologie v tom hraje jen částečnou roli. Jakožto největší asociace překladatelů a tlumočníků ve Spojených státech Vás žádáme, abyste k jazykové bezpečnosti přistoupil z dlouhodobého hlediska a snažil se zajistit investování do lidských dovedností a zvyšování povědomí o tom, jak důležitá je znalost cizích jazyků.

Jsme snad proti technologii? V žádném případě ne – vždyť většina profesionálních překladatelů již technologii používá k urychlení práce. Výpočetní lingvisté se již přes 50 let snaží dosáhnout „plně automatického kvalitního překladu provedeného počítačem“ a přes všechny změny, jež do našeho života přinesl technologický pokrok, se zatím žádný žádný počítač nemůže srovnávat s jazykovými dovednostmi pětiletého dítěte.

Důvod je jednoduchý: počítače nedokáží překládat efektivně, to znamená, že neumí dokonale převést význam z jednoho jazyka do druhého, neboť počítače jsou logické, zatímco jazyky nikoli. Používat správně nějaký jazyk znamená, že člověk ví, jak je v tomto jazyce chápán svět. A počítače sice dokáží analyzovat, kompilovat a srovnávat, ale neumějí chápat.

Tím nechceme říci, že překladová technologie není vůbec užitečná. Počítače umějí zpracovat neuvěřitelnou rychlostí obrovské množství textu a dokáží velmi rychle a levně vystihnout hlavní myšlenku nějakého cizojazyčného dokumentu. Překladový software je tudíž výborným nástrojem pro zajištění překladu, který je „dost dobrý“.

V mnoha oborech lidské činnosti – zejména v diplomacii, obchodě, národní bezpečnosti, tedy právě v těch oblastech, jež se uvádějí ve Vaší zprávě, hraje nejdůležitější roli přesnost, nuance a cit pro kulturní odlišnosti a „dost dobrý“ překlad zkrátka nestačí. Chyby v překladech a při tlumočení mohou znamenat obrovské ztráty času i peněz a pokud jde o nedorozumění a ztráty prestiže, mohou vést doslova k nevyčíslitelným škodám.

Stručně řečeno – k dosažení Vašeho cíle jazykové bezpečnosti je zapotřebí jak překladového softwaru, tak kvalifikovaných překladatelů. V současné době si přední zastánci počítačového překládání uvědomují, že zásadní význam budou mít vždycky lidé bez ohledu na to, jak sofistikované překladové programy budou.

ATA je největší asociace překladatelů a tlumočníků ve Spojených státech, která má téměř 11 000 členů. Její pověst mezinárodního lídra v této sféře lidské činnosti neustále roste. K našim členům patří tisíce zkušených jednotlivců, kteří pracují s různými jazyky, jakož i zástupci větších i menších překladatelských agentur, státních úřadů, akademických institucí a představitelé komunity počítačových překladů. Snažíme se zvyšovat povědomí o překladatelské a tlumočnické činnosti mezi uživateli jazykových služeb, studenty a učiteli, jakož i mezi širokou veřejností. Plně souhlasíme s tím, jak Vaše inovační strategie zdůrazňuje jazykové problémy a ujišťujeme Vás, že máme dostatečné zdroje na to, abychom vaši věc podpořili. Sdělte nám prosím, jak můžeme být nápomocni.

Se srdečným pozdravem
Jiří Stejskal
Prezident ATA


Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).