zima 2009 (ToP č. 94/2009)

18.6 2015
Velký anglicko-český a česko-anglický slovník. 85 000 hesel. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2593—9. Kč 699.

Anglicko-český slovník - automobily, silniční vozidla, výroba, prodej, servis, opravárenství / Ivo Machačka, Filip Machačka. 1. vyd. Pardubice: Systemconsult, 2009, ISBN 978-80-85629-26-2. Kč 268.

Ilustrovaný tematický slovník anglicko-český. 3. vyd. Plzeň: Fraus, 2009. ISBN 978-80-7238-856-1. Kč 489.

Česko-německý odborný konverzační slovník cestovního ruchu / Bohuslav Balcar. 1. vyd. Kdyně: Balcar Robert - RB Print, 2009, ISBN 978-80-254-4737-6. Kč 300.

Němčina pro soudní tlumočníky / Karel Rozsypal. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 341 s. ISBN 978-80-7380-202-8.

Česko-ukrajinský právnický slovník / Halyna Myronová, Oxana Gazdošová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4816-4. Kč 350.

Latinitas medica. Lexikon nejen lékařských sentencí, citátů a rčení / Elena Marečková-Štolcová a kol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4758-7. Kč 850.

Česko-ruský a rusko-český odborný slovník z oblasti ekonomie / Marie Csiriková [aj.]. 2. vyd. Praha: Linde, 2009, ISBN 978-80-7201-757-7.

Rusko-české obchodní smlouvy / Faina Vozňak, Natálie Sedláčková. 1. vyd. Praha: Intergeoservice, 2009, ISBN 978-80-254-5266-0.

Slovník železniční zabezpečovací techniky: česko-anglický, anglicko-český, česko-ruský, rusko-český, česko-srbský, srbsko-český / Petr Žatecký. 2. vyd. Praha: AŽD Praha, 2009, ISBN 978-80-254-4592-1.

Španělsko-český, česko-španělský kapesní slovník / Roman Casado. 1. vyd. Praha: Plot, 2009, ISBN 978-80-7428-006-1. Kč 89.

Chemický slovník esperantsko-český a česko-esperantský / Zdeněk Pluhař. 1. vyd. Dobřichovice: KAVA-PECH, 2009, ISBN 978-80-87169-10-0. Kč 350.

Medicínsko-právní terminologie: příručka pro právní praxi / Lubomír Vondráček. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009, ISBN 978-80-247-3151-3.

Právnický slovník / Dušan Hendrych. 3., podstatně rozš. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-059-1.

Slovník služebního poměru / R. Tomek. 1. vyd. Olomouc: Anag, 2009. ISBN 978-80-7263-541-2. Kč 299.

Na statku: můj první obrázkový slovník. 1. vyd. Ostrava: LIBREX, 2009. ISBN 978-80-7228-625-6.

Velká encyklopedie rybářství. 1. vyd. Praha: Nakladatelství SLOVART, 2009. ISBN 978-80-7391-165-2. Kč 499.

Pedagogická encyklopedie / Jan Průcha. 1. vyd. Praha:
Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-546-2.

Encyklopedie mezinárodních vztahů / Petr Kratochvíl, Petr Drulák. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-469-4. Kč 495.

Biografický slovník hudebních prefektů jezuitského řádu působících v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v letech 1556-1773 / Markéta Holubová. 1. vyd. Praha: AV ČR, Etnologický ústav, 2009, ISBN 978-80-87112-19-9. Kč 250.

Klíčové pojmy křesťanské spirituality / Enzo Bianchi /z it. přel. P. Brož/. 1. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. ISBN 978-80-7195-326-5. Kč 229.

Encyklopedie světových náboženství / David Self / z angl. přel. M. Kršková/ 1. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. ISBN 978-80-7195-282-4. Kč 299.

Erotikon II: průvodce na cestách za láskou / Václava Eiblová, Jaroslav Hovorka. Vyd. 1. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2009. 456 s. ISBN 978-80-7405-051-0.

Lexikon magie / Milan Nakonečný. 4. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Argo, 2009. ISBN 978-80-257-0134-8. Kč 988.

Česká republika od A do Z: turisticko-vlastivědná encyklopedie. 1. vyd. Praha: SW Travel, 2009, ISBN 978-80-254-5156-4.

Naši motýli / Jiří Zahradník. 2. vyd. Praha: Albatros, 2009. ISBN 978-80-00-02421-9. Kč 299.

Znalci a tlumočníci: komentář / Luboš Dörfl. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-148-2.

****************************

Academia, Praha 2009

Atlas oblaků / Hans Häckel ; /z něm. orig. přel. Monika Žárská/ Vyd. 2.. ISBN 978-80-200-1783-3.

Atlas stop zvířat: jak je poznávat a určovat / Klaus Richarz /z něm. orig. přel. Monika Žárská/ Vyd. 2. ISBN 978-80-200-1784-0.

Etymologický slovník jazyka staroslověnského / Ilona Janyšková a kol. 1. vyd. ISBN 978-80-200-1766-6. Kč 98.

Lingea, Brno 2009

Anglický ekonomický slovník. 1. vyd. ISBN 978-80-87062-52-4 (CD-ROM): Kč 1490.

Collins cobuild. 1. vyd. ISBN 978-80-87062-57-9 (CD-ROM): Kč 590.

Dictionary of business. 1. vyd. ISBN 978-80-87062-56-2 (CD-ROM): Kč 890.

Dictionary of law. 1. vyd. ISBN 978-80-87062-54-8 (CD-ROM): Kč 890.

Dictionary of medicine. 1. vyd. ISBN 978-80-87062-55-5 (CD-ROM): Kč 890.

Anglicko-český, česko-anglický praktický slovník. 2. vyd. ISBN 978-80-87062-59-3. Kč 390.

Lékařský slovník. 1.vyd.. ISBN 978-80-87062-58-6 (CD-ROM): Kč 1490.

Německý ekonomický slovník. 1. vyd. ISBN 978-80-87062-53-1 (CD-ROM): Kč 1490.

Euromedia Group - Knižní klub, Praha 2009-2010

250 druhů terarijních zvířat / Ariane Janitzki. 1. vyd. ISBN 978-80-242-2523-4.

250 druhů akvarijních ryb / Hans W. Kothe. 1. vyd. ISBN 978-80-242-2522-7.

Malá encyklopedie Universum 5. 1. vyd. ISBN 978-80-242-2379-7. Kč 249.

Malá encyklopedie Universum 6. 1. vyd. ISBN 978-80-242-2380-3. Kč 249.

Plané rostliny / Margot a Roland Spohnovi /z něm. přel. J. Váňa/ 1. vyd. ISBN 978-80-242-2321-5. Kč 229.

Léčivé rostliny / Wolfgang Hensel z něm. přel. J. Váňa/ 1. vyd. ISBN 978-80-242-2043-7. Kč 259.

Velká turistická encyklopedie – Královéhradecký kraj / Vladimír Soukup, Petr David. 1.vyd. ISBN 978-80-242-2454-1. Kč 699.

Okultismus od A do Z / Simon Cox /z angl. přel.H. Eassey/ 1. vyd. ISBN 978-80-242-2342-1. Kč 259.

Libri, Praha 2009

Malá encyklopedie islámu a muslimské společnosti / Bronislav Ostřanský. 1. vyd., ISBN 978-80-7277-404-3. Kč 350.

Encyklopedie českých vesnic IV. – Ústecký kraj / Jan Pešta. 1. vyd. ISBN 978-80-7277-151-6. Kč 890.

Biografický slovník českých zemí, 11. sešit , Čern-Čž / Pavla Vošahlíková a kol. 1. vyd. ISBN 978-80-7277-368-8. Kč 250.

{A. Šourková }
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).