září 2008 (ToP 89/2008)

18.6 2015
Angličtina - 15000 slovíček ve 150 tématech / Hans G. Hoffmann, Marion Hoffmann. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008, ISBN 978-80-247-2551-2.

Německo-český, česko-německý velký slovník. 2. vyd. Brno: Lingea, 2008. ISBN 978-80-87062-33-3: Kč 890,00

Česko-francouzský mluvník. 1. vyd. Brno: Lingea, 2008, ISBN 978-80-87062-34-0: Kč 249,00.

Rusko-český, česko-ruský kapesní slovník. 2. vyd. Brno: Lingea, 2008. ISBN 978-80-87062-30-2: Kč 159,00.

Rusko-česká a česko-ruská ekonomická lexika / Marie Horvátová. 2., přeprac. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická nakladatelství Oeconomica, 2008, ISBN 978-80-245-1370-6: Kč 183,00.

Slovník rusko-českých literárních vztahů / Miroslav Zahrádka a kol. 1. vyd. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2008, ISBN 978-80-7405-005-3: Kč 250,00.

Ukrajinsko-český a česko-ukrajinský slovník / N.P. Savický, R. Šišková. 1. vyd. Voznice: LEDA, 2008, ISBN 978-80-7335-113-7: Kč 990,00.

Turecko-český slovník / T. Laně. 1. vyd. Voznice: LEDA, 2008, ISBN 978-80-7335-126-7: Kč 590,00.

Co na srdci, to na jazyku: česká přísloví, přirovnání a rčení / Mirka Zemanová. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008, ISBN 978-80-251-2102-3: Kč 249,00.

Velká encyklopedie citátů a přísloví / Jiří Plachetka. 1. vyd. Praha: KMa, 2008, ISBN 978-80-7309-527-7.

5000 znaků a symbolů světa / Sven Frotscher. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008, ISBN 978-80-247-2230-6.

Velký lékařský slovník / Martin Vokurka, Jan Hugo a kol. 7. rozšíř. a aktual. vyd. Praha: Maxdorf, 2007, ISBN 978-80-7345-130-1: Kč 1495,00.

Auta: obrazový slovník / Simon Jowett. 2. vyd. Praha: EGMONT ČR, 2008, ISBN 978-80-252-0841-0.

Slovník náměrů a symbolů ve výtvarném umění. Klíč k uměleckému odkazu minulosti / James Hall. 1. vyd. Praha: Paseka, 2008, ISBN 987-80-7185-902-4: Kč 549,00.

Slovníček pojmů z fyziky pro základní školu / Miroslav Šimon. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2008, ISBN 978-80-7196-361-5.

Slovník sociální práce / Oldřich Matoušek. 2 přeprac. vyd. Praha: Portál, 2008, ISBN 978-80-7367-368-0.

Pedagogický slovník / Jan Průcha, Eliška Walterová, Jiří Mareš. 1. vyd. Praha: Portál, 2008, ISBN 978-80-7367-416-8: Kč 419,00.

Malá encyklopedie revizního technika [elektronický zdroj]: základní pojmy z oboru. 1. vyd. Praha: Gas, 2008, ISBN 978-80-7328-163-2 (CD-ROM): Kč 290,00.

Lexikon sociálně-tržního hospodářství: hospodářská politika od A do Z / Rolf H. Hasse, Hermann Schneider, Klaus Weigelt. 1. čes. vyd. Praha: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2008, ISBN 978-80-254-2146-8.

Poznáváme hmyz v naší přírodě / Heiko Bellmann. 1. vyd. Praha: Pavel Dobrovský BETA, 2008, ISBN 978-80-7306-354-2: Kč 169,00.

Encyklopedie léčivých rostlin / Jorge D. Pamplona Roger. 1. vyd. Praha: Advent Orion, 2008, ISBN 978-80-7172-119-2: Kč 618,00.

Stromy. Unikátní fotografický atlas stromů / Allen Coombes. 1. vyd. Praha: Nakladatelství SLOVART, 2008, ISBN 978-80-7391-072-3: Kč 249,00.

Historický atlas hub. Obrazy Františka Tyttla / S. Pecháčková, J. Nesvadbová. 1. vyd. Praha: Academia, 2008, ISBN 978-80-200-1578-5: Kč 495,00.

Slovník pojmů ve výstavbě. Veřejná zakázka a koncese / David Dvořák, Petr Serafín, Vladimír Veselý. 1. vyd. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2007, ISBN 978-80-87093-64-1: Kč 140,00.

Moderní byt - speciál: encyklopedie bytového zařízení. 1. vyd. Praha: Business Media CZ, 2008, ISBN 978-80-86411-69-9: Kč 79,90.

Klávesová encyklopedie / Andrea Jurečková, Jan Jurečka. 2. vyd. Zlín: Harmony Agency, 2008, ISBN 978-80-254-2252-6: Kč 350,00.

100 nejkrásnějších hradů, zámků a zřícenin do kapsy / Jiří Růžička. 1. vyd. Praha: KMa, 2008, ISBN 978-80-7309-490-4: Kč 99,00.

Encyklopedie středověku / Jacques Le Goff, Jean-Claude Schmitt. 2. vyd. Praha: Vyšehrad, 2008, ISBN 978-80-7021-917-1: Kč 898,00.

Fotbalová encyklopedie. 1. vyd. Praha: Svojtka & Co., 2008, ISBN 978-80-7352-972-7: Kč 299,00.

Nejlepší hráči fotbalu všech dob. 1. vyd. Praha: Svojtka & Co., 2008, ISBN 978-80-7352-940-6: Kč 699,00.

Česká komora tlumočníků znakového jazyka, Praha 2008
Úvod do teorie tlumočení / Ivana Čeňková. 2., dopl. vyd. Praha:, ISBN 978-80-87218-09-9: Kč 140,00.

Specifika tlumočení ve vzdělávání / Kateřina Červinková-Houšková, Radka Horáková. 2., dopl. vyd., ISBN 978-80-87153-92-5: Kč 160,00.

Umělecké tlumočení do znakového jazyka / Kateřina Červinková-Houšková, Tamara Kováčová. 2., dopl. vyd., ISBN 978-80-87218-10-5: Kč 130,00.

Technika mluveného projevu pro tlumočníky pro neslyšící / Radka Horáková. 2., dopl. vyd., ISBN 978-80-87153-99-4: Kč 125,00.

Prstová abeceda pro tlumočníky / Andrea Hudáková. 2., dopl. vyd., ISBN 978-80-87153-96-3: Kč 130,00.

Soudní tlumočení pro neslyšící / Ema Kondýsková, Naďa Dingová. 2., dopl. vyd., ISBN 978-80-87153-95-6: Kč 130,00.

Tlumočení pro osoby se specifickými jazykovými potřebami / Radka Nováková, Petr Vysuček, Jana Petříčková. 2., dopl. vyd., ISBN 978-80-87218-14-3: Kč 130,00.

Tlumočnická profese a neslyšící děti / Irena Pešoutová. 2., dopl. vyd., ISBN 978-80-87218-01-3: Kč 150,00.

Notace zápis českého znakového jazyka / Lenka Okrouhlíková. 2., dopl. vyd., ISBN 978-80-87153-93-2: Kč 145,00.

Představa neslyšících o tlumočnických službách / Klára Richterová. 2., dopl. vyd., ISBN 978-80-87218-03-7: Kč 100,00.

Rysy přirozených jazyků: český znakový jazyk jako přirozený jazyk, lexikografie, slovníky českého znakového jazyka / Petra Slánská-Bímová, Lenka Okrouhlíková. 2. dopl. vyd., ISBN 978-80-87153-91-8: Kč 200,00.

Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení u hluchoslepých preferující český znakový jazyk / Eva Souralová, Radka Horáková. 2., dopl. vyd., ISBN 978-80-87218-08-2: Kč 120,00.

Úvod do tlumočnické profese a vzdělávací systémy tlumočníků v ČR a v zahraničí / Helena Šebková. 2., dopl. vyd., ISBN 978-80-87218-02-0: Kč 130,00.

Možnosti poskytování tlumočnických služeb pro neslyšící / Veronika Toráčová. 2., dopl. vyd., ISBN 978-80-87218-12-9: Kč 120,00.

Psychohygiena a relaxace pro tlumočníky znakového jazyka / Michaela Veselá. 2., dopl. vyd., ISBN 978-80-87218-06-8: Kč 140,00.

Euromedia Group - Knižní klub, Praha 2008

1000 olympijských vítězů. 1. vyd., ISBN 978-80-242-2030-7.
Světová náboženství / Michael Keene. 2. vyd., ISBN 978-80-242-2137-3: Kč 209,00.

A-Z encyklopedie zahradních rostlin / Christopher Brickell. 1. vyd., ISBN 978-80-242-2069-7.

Popínavé rostliny / David Gardner. 1. vyd., ISBN 978-80-242-2042-0.

Nový průvodce přírodou: léčivé rostliny / Wolfgang Hansel. 1. vyd., ISBN 978-80-242-2043-7.

1000 hodinek - technika, přesnost, elegance / Rolf Lohlberg. 1. vyd., ISBN 978-80-242-2077-2 .

Nový průvodce přírodou: stromy / Margot Spohnová, Roland Spohn. 1. vyd., ISBN 978-80-242-2044-4.

Velká turistická encyklopedie: Zlínský kraj / Vladimír Soukup, Petr David. 1. vyd., ISBN 978-80-242-2076-5.

Fraus, Plzeň, 2008

Fraus Slovník N-Č. 1500 základných německých slov / Pavel Vlach, Eva Králová. ISBN 978-80-7238-750-2: Kč 49,00.

Fraus Kompaktní slovník NČ/ČN / Eva Kejvalová, Michaaela Voltrová 1. vyd., ISBN 978-80-7238-638-3: Kč 299,00.

Fraus Můj první slovník českého jazyka s CD-ROM / Jana Schrimpfová. 1. vyd., ISBN 978-80-7238-721-2: Kč 249,00.

Libri, Praha 2008

Encyklopedie římských císařů a císařoven z pohledu jejich mincí / Zdeněk Petráň, Jiří Fridrichovský. 1. vyd., ISBN 978-80-7277-267-4: Kč 395,00.

Slovník japonské literatury / Vlasta Windelhoferová. 1. vyd., ISBN 978-80-7277-373-2: Kč 400,00.

Biografický slovník českých zemí, 9. sešit / Pavla Vošahlíková a kol. 1. vyd., ISBN 978-80-7277-366-4: Kč 200,00.

Rebo Productions CZ, Čestlice 2008

Slepice: lexikon / Tobias Pehle, Yara Hackstein. 1. vyd., ISBN 978-80-7234-897-8: Kč 249,00

Móda v proměnách času: lexikon / Sylvia Jonas, ISBN 978-80-255-0066-8.

Byliny a koření: encyklopedie / Nico Vermeulen, ISBN 978-80-255-0065-1.

Encyklopedie vědění lidstva. 2. vyd., ISBN 978-80-255-0074-3: Kč 999,00.

Přírodní medicína: lexikon / Anne Iburg. 5. vyd.,ISBN 978-80-255-0106-1: Kč 269,00.

Svět automobilů: veteráni, osobní sportovní automobily / Rob de la Rive Box. 1. vyd., ISBN 978-80-255-0019-4: Kč 749,00.

Oscar Brandstetter Verlag, Wiesbaden (www.brandstetter-verlag.de)

Wörterbuch der exakten Naturwissenschaften und der Technik / Antonín Kučera. Band I Englisch-Deutsch 3. vyd. 2005, ISBN 978-3-87097-210-3: € 175,00; Band II Deutsch-Englisch. 2. vyd. 2001, ISBN 978-3-87097-150-2: € 165,00.

Dictionnaire Compact des Sciences et de la Technique. Compact Wörterbuch der exakten Naturwissenschaften und der Technik / Antonín Kučera, André Clas, Jean Baudot. Band I Französisch-Deutsch 1. vyd. 1996, ISBN 978-3-87097-151-9: € 103,00; Band II Deutsch-Französisch 1. vyd. 1991, ISBN 978-3-87097-149-6: € 80,00.

Dictionary of Science and Technology. Band I Englisch-Deutsch-Japanisch, Band II Japanisch-Englisch, Band III Deutsch-Englisch /Antonín Kučera a kol. 1. vyd. 1985, ISBN 978-3-87097-124-3: € 435,00.

Wörterbuch der Chemie. Deutsch-Englisch /Englisch-Deutsch. CD-ROM / Antonín Kučera. 1. vyd., 1997, ISBN 978-3-87097-190-8: € 92,00.

Wörterbuch der Chemie. Deutsch-Französisch /Französisch-Deutsch. Možno i na CD-ROM / Antonín Kučera, André Clas. 1. vyd. 2002, ISBN 978-3-87097-184-7: € 115,00.

Zdroj: O. K. OHLÁŠENÉ KNIHY Národní agentuře ISBN v ČR a Knižní novinky. Bližší údaje možno získat přímo u jednotlivých nakladatelů nebo u knihkupců - k tomu slouží i uváděná čísla ISBN.

A. Šourková
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).