prosinec 2008 (ToP č. 90/2008)

18.6 2015
Česko-anglický odborný slovník / Jana Oherová [aj.]. 4. vyd. Praha: Linde, 2008, ISBN 978-80-7201-725-6.

Anglicko-český a česko-anglický slovník: praktický / Bruce Collyah [aj.]. 2. vyd. Praha: Fin Publishing, 2008, ISBN 978-80-86002-92-7: Kč 350,00 .

Anglicko-český a česko anglický slovník: standard / Bruce Collyah [aj.]. 2. vyd. Praha: Fin Publishing, 2008, ISBN 978-80-86002-91-0: Kč 290,00.

Česko-anglická rostlinolékařská terminologie = Czech-English plant health terminology / Václav Kůdela, Marcela Braunová a kol.. 1. vyd. Praha: Academia, 2007, 880 s. ISBN 978-80-200-1550-1.

Česko-francouzský, francouzsko-český právnický slovník / Markéta Larišová. Plzeň: Vyd. a nakl. Aleš Čeněk, 2008, 308 s. ISBN 978-80-7380-111-3.

Francouzsko-český slovník vojenské terminologie do kapsy. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2008. ISBN 978-80-7278-450-9.

Hra na klavír s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy) čili CLIL: základy. Díl 1 / Zdeněk Vašíček. 1. vyd. Brno: JAMU, 2008, ISBN 978-80-86928-44-9.

Tyrani: 100 největších despotů a diktátorů v dějinách /
Nigel Gawthorne. 1. vyd. Praha: KMa, 2008, ISBN 978-80-7309-566-6: Kč 99,00.

Malá právnická encyklopedie / Pavel Mates [aj.]. 7. vyd. Praha: Linde, 2008, ISBN 978-80-7201-717-1: Kč 260,00.

Encyklopedie hrůzy / Joshua Gee. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2008, ISBN 978-80-204-1757-2.

Encyklopedie letectví 1939-1945 od A do Z / Malcolm V. Lowe. 2. vyd. Čestlice: Rebo Productions CZ, 2008, ISBN 978-80-255-0121-4.

Rodinná encyklopedie pečení. 6. vyd. Čestlice: Rebo Productions CZ, 2008, ISBN 978-80-7234-594-6: Kč 499,00.

Malá encyklopedie českých a moravských vín. Roč. 3 / Branko Černý. 1. vyd. Praha: Geronimo Collection, 2008, ISBN 978-80-254-2698-2: Kč 249,00.

Nová encyklopedie českého a moravského vína. Díl 2 /, Vilém Kraus, Zuzana Foffová, Bohumil Vurm. 1. vyd. Praha:
Praga Mystica - Bohumil Vurm 2008, ISBN 978-80-86767-09-3: Kč 390,00.

Obojživelníci a plazi České republiky / Ivan Zwach. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008, ISBN 978-80-247-2509-3.

Encyklopedie mezinárodních vztahů. 1. vyd. Praha: Portál, 2009, ISBN 978-80-7367-469-4.

Psychologická encyklopedie: aplikovaná psychologie. 1. vyd. Praha: Portál, 2009, ISBN 978-80-7367-470-0.

Poznáváme hmyz v naší přírodě / Heiko Bellmann. 1. vyd. Praha: Pavel Dobrovský BETA 2008, ISBN 978-80-7306-354-2: Kč 169,00.

Jména z českých dějin, která byste měli znát II / Felix Krumlovský. 1. vyd. Praha: Pavel Dobrovský BETA 2008, ISBN 978-80-7306-343-6: Kč 219,00.

Encyklopedie islámu / Charif Bahbouh, Jiří Fleissig, Roman Raczynski. 1. vyd. Praha: Dar Ibn Rushd 2008, ISBN 978-80-861149-48-6: Kč 350,00.

CoVitOsTi. Občasně filosofický slovník / W. V. O. Quine, z angl. přel. J. Fiala. 1. vyd. Praha: Mladá Fronta 2008,
ISBN 978-80-204-1473-1: Kč. 349,00.

Academia, Praha 2008

Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 4, S-Ž. Svazek I, S-T / Luboš Merhaut a kol. 1. vyd.. 1084 s. ISBN 978-80-200-1572-3 (soubor), 978-80-200-1670-6 (1. sv.).

Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 4, S-Ž. Svazek II, U-Ž, Dodatky k Lexikonu české literatury 1-3, A-Ř / Luboš Merhaut a kol. 1. vyd. s. 1085-2108.

Atlas oblaků / Hans Häckel ; [z něm. orig. přeložila Monika Žárská]. 1. vyd. 192 s. ISBN 978-80-200-1643-0.

Atlas stop zvířat: jak je poznávat a určovat / Klaus Richarz ; [z něm. orig. přeložila Monika Žárská]. 192 s. ISBN 978-80-200-1619-5.

Libri, Praha 2008

Malá encyklopedie evangelických církví / Pavel Filipi a kol. 1. vyd. ISBN 978-80-7277-378-7: Kč 290,00.

Malá encyklopedie rabínského judaismu / Pavel Sládek. 1. vyd. ISBN 978-80-7277-379-4: Kč 350,00.

Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky / Jiří Černý, Jan Holeš a kol. 1. vyd. ISBN 978-80-7277-369-5: Kč 690,00.

Lingea, Brno 2008

Anglicko-český česko-anglický kapesní slovník. 3. vyd. ISBN 978-80-87062-36-4: Kč 159,00.

Česko-anglický ekonomický mluvník. 1. vyd. ISBN 978-80-87062-39-5: Kč 299,00.

Španělsko-český, česko-španělský kapesní slovník. 2. vyd. ISBN 978-80-87062-29-6: Kč 159,00.

Euromedia Group – Knižní klub, Praha 2008

Velká turistická encyklopedie – Zlínský kraj / Vladimír Soukup, Petr David 1. vyd. ISBN 978-80-242-2076-5: Kč 699,00.

Stromy / Margot a Roland Spohnovi 1. vyd. ISBN 978-80-242-2044-4: Kč 259,00.

1000 olympijských vítězů / z něm. přel. M. Burianová 1. vyd. ISBN 978-80-242-2030-7: Kč 649,00.

NOVÉ PUBLIKACE JIŘÍHO VEDRALA
JTP, Praha 2008. Objednávky na adrese slovnik@post.cz .

Zeměpis pro překladatele. Krátká příručka o tom, jak překládat zeměpisné pojmy a názvy do/z češtiny. Obsahuje popis exonym, hlavní města všech států světa, seznamy světových měn, jména jezer, přezdívky států, oficiální názvy států, názvy hor a pohoří, pouště, ostrovy a souostroví, přezdívky firem a univerzit, mořský zeměpis: tektonické desky, hlubokomořské příkopy, podmořské hřbety, podmořské plošiny, podmořské bazény, podmořské proudy, moře, zálivy, oceány, průlivy, úžiny. ISBN 978-80-7374-072-6. 50,- Kč.

Biologie pro překladatele. Poměrně rozsáhlá knížka o tom, jak se v angličtině pojmenovávají zvířata, rostliny, houby a další. Hlavní část je snad kompletní systém živých organismů se všemi názvy říší, oddělení, kmenů, tříd, řád, čeledí, kohort, tribů a dalších v latině s českými a anglickými ekvivalenty. Obsahuje téměř všechny organismy, které mají česká jména. ISBN 978-80-7374-073-3. 500,- Kč.

Chemie pro překladatele. Krátká příručka o tom, jak do češtiny správně překládat chemické názvy, aby byly v souladu s českým názvoslovím. Obsahuje tabulky prvků ve více jazycích a jednoduchý návod, jak správně a bez problémů upravit cizojazyčný chemický název do češtiny. Základem je latinské/mezinárodní české názvosloví, dále angličtina, němčina a francouzština, ale postup se dá použít i na další jazyky. ISBN 978-80-7374-074-0. 50,- Kč.

Informatika pro překladatele. Krátká příručka o tom, jak mohou počítače a počítačové programy výrazně ulehčit práci překladateli. Kniha nepojednává o překladových programech, ale právě o všech těch ostatních, které překladatelé používají, ale nepřekládají s nimi. Obsahuje též i texty z předchozích přednášek, týkajících se počítačů a překladů. ISBN 978-80-7374-075-7. 50,- Kč.

Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).