podzim 2013 (ToP 109/2013)

18.6 2015
1000 španělských slovíček. Ilustrovaný slovník. 1. vyd. Brno: Edika, 2013. ISBN 978-80-266-0189-0: Kč 169,00.

1000 novořeckých slovíček. Ilustrovaný slovník. 1. vyd. Brno: Edika, 2013. ISBN 978-80-266-0188-3: Kč 169,00.

1111 anglických slovíček. Ilustr. Dero Trade. 2. vyd. Praha: Fragment, 2013. ISBN 978-80-253-1811-9. Kč 249,00.

****

Etymologický slovník slovanských jazyků / František Kopečný.

Malý slovník reálií komunistické totality / Věra Schmiedová. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. ISBN 978-80-7422-192-7. Kč 229,00.

1000 pojmů ze speciální pedagogiky: terminologický slovník / Adéla Hanáková [et al.]. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3218-2.

Pedagogický slovník / Jan Průcha, Eliška Walterová, Jiří Mareš. 7., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0403-9.

Arabská přísloví dnes a v minulosti / Adam Ramadan, Issam Ramadan. Plzeň: Západočeská univerzita, 2013. ISBN 978-80-7043-940-1. Kč 207,00.

****

Bohové a hrdinové antických bájí. Encyklopedie / Vojtěch Zamarovský. 7. vyd. Praha: Deus. ISBN 978-80-874008-26-1. Kč 499,00.

Naše léčivé rostliny / Ursula Stumpfová. 1. vyd. Praha: Euromedia Group - Ikar, 2013. ISBN 978-80-249-2207-2.

365 rozhleden ČR / Jaroslav Fábera, Helena Holubářová. 1. vyd. Praha: Klub přátel rozhleden, 2013. ISBN 978-80-905455-0-2: Kč 365,00.

Velká encyklopedie s 3D obrázky – Super stroje / z maď. přel. S. Míča. 1. vyd. Praha: Fragment, 2013. ISBN 978-80-204-2597-3. Kč 299,00.

Slavní českoslovenští zbraňaři / Jiří Fencl. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2013. ISBN 978-80-204-2421-1. Kč 359,00.

99 významných tvůrců rozhlasových dokumentů / Eva Ješutová [aj.]. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2013. ISBN 978-80-87530-31-3: Kč 199,00.

Truck katalog 2013. 1. vyd. Praha: Business Media CZ, 2013, ISBN 978-80-87388-23-5: Kč 99,00.

Průvodce českou historií. Město / Alena a Vlastimil Vondruškovi. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2013. ISBN 978-80-7429-346-7. Kč 398,00.

Atlas lidského těla. Čestlice: Rebo, 2013. ISBN 978-80-255-0114-6. Kč 349,00.

Encyklopedie sociální práce / Oldřich Matoušek. 1. vyd. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0366-7. Kč 1.099,00.

Encyklopedie pravěkých pokladů v Čechách / Michal Lutovský, Jiří Militký, Lubor Smejtek. 1. vyd. Praha: Libri, 2013. ISBN 978-80-7277-510-1. Kč 950,00.

Teorie překladu a tlumočení prizmatem současných španělských translatologů / Petra Vavroušová. Vyd. 1. Praha: Karolinum - nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze, 2013. ISBN 978-80-246-2195-1: Kč 190,00.

****

Academia, Praha 2013

Erby ctihodné šlechty slavného Království českého: edice a analýza dvou erbovníků české šlechty z 80. let 17. století / Martina Hrdinová. Vyd. 1. + 1 CD. ISBN 978-80-200-2196-0. Kč 950,00.

Rostliny luk a pastvin / Lubomír Hrouda. Vyd. 1. 447 s.: barev. il. (Atlas). ISBN 978-80-200-2259-2. Kč 495,00.
Rostliny Středozemí / Václav Zelený. ISBN 978-80-200-2088-8: Kč 190,00.

Rovnokřídlí České republiky / Petr Kočárek. ISBN 978-80-200-2173-1: Kč 495,00.

Abeceda filozofického myšlení /Jiří Princ. ISBN 978-80-904469-2-2. Kč 200,00.

Konfuciánství od počátků do současnosti / Vladimír Liščák. ISBN 9879-80-200-2190-8. Kč 655,00.

******

Zdroj: O. K. OHLÁŠENÉ KNIHY Národní agentuře ISBN v ČR a Knižní novinky. Uvedené tituly neprodáváme, pouze o nich zveřejňujeme získané informace. Bližší údaje o jednotlivých titulech i místech jejich prodeje možno získat přímo u jednotlivých nakladatelů nebo u knihkupců - k tomu slouží i uváděná čísla ISBN.

Alena Šourková
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).