podzim 2012 (ToP 105/2012)

18.6 2015
DÁLE VYŠLO (nebo vyjde…)


Anglicko-český a česko-anglický slovník: k maturitě. 1. vyd. Praha: Fin Publishing, 2012.
ISBN 978-80-87133-07-1: Kč 440,00.

Islandsko-český studijní slovník / Aleš Chejn. 1. vyd. Pardubice: Chejn Aleš, 2014. ISBN 978-80-260-2385-2.

Španělsko-český česko-španělský kapesní slovník / 1. vyd. Brno: Edika, 2012. ISBN 978-80-266-0053-4: Kč 159,00.

Výkladový slovník cestovního ruchu / Josef Zelenka, Martina Pásková. Kompletně přeprac. a dopl. 2. vyd. Praha: Linde Praha, 2012. 776 s. ISBN 978-80-7201-880-2.

Soudní překlad a tlumočení / Jan Chovanec, Miroslav Bázlik, Teodor Hrehovčík. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. ISBN 978-80-7357-684-4: Kč 513,00.

Terminologický výkladový slovník k problematice lidského činitele [elektronický zdroj]. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2012. ISBN 978-80-86973-68-5 (CD-ROM).

Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti / Petr Jirásek, Luděk Novák, Josef Požár. 1. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2012. ISBN 978-80-7251-378-9.

Atlas zvířat. 1. vyd. Praha: Fortuna Libri, 2012. ISBN 978-80-7321-642-9.

Neštěstník: encyklopedie požárů na území království Českého / Josef Nitra. 1. vyd. Nové Město nad Metují: Hasiči, 2012. ISBN 978-80-904606-7-6.

Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje / Ladislav Hruška ... [aj.]. 1. vyd. Ostrava: Accendo - Centrum pro vědu a výzkum, 2012. ISBN 978-80-904810-6-0: Kč 700,00.

Garfieldův slovník naučný: alotria / Jim Davis. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Crew, 2012. ISBN 978-80-7449-103-0: Kč 249,00.

Encyklopedie amerických prezidentů / Ivan Brož. 1. vyd. Praha: XYZ, 2012. ISBN 978-80-7388-629-5: Kč 399,00.

Lexikon strašidel / Alois Pavlůsek. 1. vyd. Praha: XYZ, 2012. ISBN 978-80-7399-599-1: Kč 299,00.

Abeceda etiky / Kateřina Samojská. 1. vyd. Praha: Unitaria, 2012. ISBN 978-80-86105-62-8: Kč190,00.

Atlas legendárních zemí /Judyth McLeodová, přel. D. Zbavitel. 1. vyd. Praha: Fortuna Libri, 2012. ISBN 978-80-7321-592-7: Kč 897,00.

Academia, Praha 2012

Francouzsko-český obecně vědní slovník (kontextový) / Dušan Sobek. 1. vyd. ISBN 978-80-200-1981-3: Kč 550,00.

Atlas geometrie: geometrie krásná a užitečná / Šárka Voráčová (editor); Lucia Csachová ... [et al.]. vyd. 1. ISBN 978-80-200-1575-4.

Noční motýli III. Píďalkovití / Jan Macek, Josef Procházka, Ladislav Traxler. 1. vyd. ISBN 978-80-200-2009-3: Kč 455,00.

Slovník novější literární teorie. Glosář pojmů / 1. vyd. ISBN 978-80-200-2048-2: Kč 645,00.

Pražský lingvistický kroužek v dokumentech / Petr Čermák,

Jan Čermák, Claudio Poeta. vyd. 1. ISBN 978-80-200-2097-0.
Slovo za slovem. S překladateli o překládání / S. Rubáš. 1. vyd. ISBN 978-80-200-2054-3: Kč 385,00.

Slovart, Praha 2012

Posvátné symboly / Robert Adkinson, přel. E. Foulová. 1. vyd. ISBN 978-80-7391-588-9: Kč 699,00.

Moje první encyklopedie – Zvířata. objevuj náš úžasný svět / Sally Morgan, přel. Z. Pavlová, 1. vyd. ISBN 978-80-7391-583-4: Kč 299,00,

Houby: nový kapesní atlas / Shelley Evans, Geoffrey Kibby. 2. vyd. ISBN 978-80-7391-656-5.

Zdroj: O. K. OHLÁŠENÉ KNIHY Národní agentuře ISBN v ČR a Knižní novinky. Uvedené tituly neprodáváme, pouze o nich zveřejňujeme získané informace. Bližší údaje o jednotlivých titulech i místech jejich prodeje možno získat přímo u jednotlivých nakladatelů nebo u knihkupců - k tomu slouží i uváděná čísla ISBN.

Alena Šourková


*****************************

NOVÉ PUBLIKACE JIŘÍHO VEDRALA

Česko-japonský slovník jmen ptáků. 60 s. 100 Kč. První čes-jap slovník, přes 8200 japonských jmen ptáků.

Anglicko-český slovník jmen kaktusů . 24 s. 50 Kč. 500 anglických jmen kaktusů, společně s taxonomií čeledi Cactaceae.

Ang-čes slovník jmen sov a dravců, 28 s. 50 Kč. 2100 ang. názvů dravců a sov, s taxonomií dravců (Falconiformes) a sov (Strigiformes).

Anglicko-český slovník jmen obojživelníků (žáby, mloci, červoři). 88 s. 100 Kč. 6200 anglických názvů obojživelníků (žáby, mloci, červoři) společně s českými názvy, pokud existují.

Anglicko-český slovník jmen plazů (želvy, hadi, ještěři, krokodýli, haterie). 60 s.50 Kč.

Anglicko-český slovník jmen orchidejí. 24 s. 50 Kč. S českými názvy, pokud existují. Taxonomie celé čeledi Orchidaceae (vstavačovité).

Anglicko-český slovník ministři a ústavní činitelé. 80 s. 100 Kč. Tituly členů vlády (ministrů) a dalších nejvyšších státních a ústavních činitelů zemí světa.

Medicína pro překladatele (angličtina). 20 s. 50 Kč. Krátká příručka, která pomůže všem překladatelům z angličtiny správně překládat medicínské texty, hlavně názvy nemocí, poruch a diagnózy.

Bulharsko-český slovník chráněných zvířat a rostlin. 28 s. 50 Kč. Přes 2000 bulharských jmen s českými ekvivalenty.

Španělsko-český slovník jmen mořských živočichů. 16 s. 50 Kč. Téměř 1200 názvů pro různé mořské plody. Většina bohužel nemá příslušné české jméno.

Francouzsko-český zdravotnický slovník na CD. 798 s. 200 Kč. Cca 49 000 výrazů z oblasti medicíny a zdravotnictví.

Italsko-český zdravotnický slovník na CD. 400 s. 200 Kč. Téměř 42 000 výrazů z oblasti medicíny a zdravotnictví.

Německo-český zdravotnický slovník na CD. 857 s. 200 Kč. Téměř 48 000 výrazů z oblasti medicíny a zdravotnictví.

Nizozemsko-český zdravotnický slovník na CD. 740 s. 200 Kč. Cca 49 000 výrazů z oblasti medicíny a zdravotnictví.

Portugalsko-český zdravotnický slovník na CD. 463 s. 200 Kč. Téměř 48 000 výrazů z oblasti medicíny a zdravotnictví.

Španělsko-český zdravotnický slovník na CD. 775 s. 200 Kč. Přes 48 000 výrazů z oblasti medicíny a zdravotnictví.

Vietnamsko-český lékařský slovník. 32 s. 60 Kč. První malý vietnamsko-český lékařský slovník, základní názvy v oblasti jmen nemocí a chorob.

Anglický celní sazebník na CD. 251 s. 200 Kč. Ang-čes, téměř kompl. terminologie zboží podléhajícího clu, přes 9000 položek.

Dánský celní sazebník na CD. 254 s. 200 Kč. Dán-čes, téměř kompl. terminologie zboží podléhajícího clu, asi 8700 položek.

Estonský celní sazebník na CD. 244 s. 200 Kč. Est-čes, téměř kompletní terminologie zboží podléhajícího clu, asi 8200 položek.

Německý celní sazebník na CD. 278 s. 200 Kč. Něm-čes, téměř kompl. terminologie zboží podléhajícího clu, asi 8700 položek.

Rumunský celní sazebník na CD. 258 s. 200 Kč. Rum-češ, téměř kompl. terminologie zboží, podléhajícího clu, asi 8200 položek.

Řecký celní sazebník na CD. 290 s. 200 Kč. Řec-češ, téměř kompl. terminologiie zboží podléhajícího clu, asi 8200 položek.

Systém motýlů na CD. 3600 s. 300 Kč. Přes 218 000 druhů všechny na Zemi se vyskytujících druhů motýlů v taxonomickém systému.

Seznam dvoujazyčných překladových slovníků s češtinou do roku 2011. 56 s. 200 Kč. Přehled téměř všech vyšlých překladových slovníků s češtinou.

Více na www.pcslovniky.com, objednávky na slovnik@post.cz.


Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).