léto 2009 (ToP č. 92/2009)

18.6 2015
Francouzsko-český česko-francouzský právnický slovník / Markéta Larišová. 1. vyd. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, ISBN 978-80-7380-111-3. Kč 350,00.

Německo-český a česko-německý slovník pro masnou výrobu / Karel Smolka. 1. vyd. Tábor: OSSIS, 2009, ISBN 978-80-86659-14-5.

Německo-český a česko-německý praktický slovník / Eva Štiková. 1. vyd. Teplice: Beníšek František, 2009, ISBN 978-80-87089-15-6.

Veterinární anglicko-česká (česko-anglická) terminologie. [Díl] 1 / Jiří Pikula, Hana Banďurová, Jana Horáková. 2., rozš. vyd. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2009. ISBN 978-80-7305-053-5.

Anglický obrázkový slovník pro děti / Karen Richardson, Hans-Jürgen Feldhaus. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009, ISBN 978-80-247-2795-0.

Česko-ruský odborný slovník: z oblasti ekonomické, politické a právní / Marie Csiriková ...[aj.]. 2. vyd. Praha: Linde, 2009, ISBN 978-80-7201-749-2.

Rusko-český odborný slovník: z oblasti ekonomické, politické a právní / Marie Csiriková ...[aj.]. 2. vyd. Praha: Linde, 2009, ISBN 978-80-7201-748-5.

Terminologie de sport: pour les étudiants en E.P.S. / Petra Nosková, Jiří Baláš. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova. Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008. ISBN 978-80-86317-64-9 (CD-ROM).

Einführung in die Sportsprache / Eva Pokorná. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova. Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008, ISBN 978-80-86317-63-2 (CD-ROM).

Slovník pomístních jmen v Čechách. IV, (Big-Bož) / pod vedením Jany Matúšové zpracovali Miriam Giger a kol. 1. vyd. Praha: Academia, 2008, ISBN 978-80-200-1654-6.

Staročeský slovník / Igor Němec a kol. 1. vyd. Praha: academia, 2008, ISBN 978-80-200-1635-5. Kč 240,00.

Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny 20. století. [Díl] 2 / Milan Myška ...[aj.]. 1. vyd. Český Těšín: Ostravská univerzita, 2008, ISBN 978-80-7368-476-1. Kč 320,00.

Lexikon symbolů / Hans Biedermann. 1. vyd. Praha: Pavel Dobrovský – BETA, 2008, ISBN 978-80-7306-362-7. Kč 490,00.

Obrazový lexikon čtení z ruky. Výklad hlavních chiromantických znaků / Peter Ripota. 1. vyd. Praha: Jan Vašut, 2008, ISBN 978-80-7236-659-0. Kč 199,00.

Buddhistický slovník: příručka buddhistických pojmů a nauky / ctihodný Nyanatiloka, přel.Jan Honzík. Praha: DharmaGaia, 2009, ISBN 978-80-86685-89-2.

Atlas hliněných staveb / Hana Urbášková, Petr Novák, Magda Holá. 1. vyd. Brno: Sdružení hliněného stavitelství, 2009, ISBN 978-80-254-3904-3.

Lexikon moderního designu / edit. J. Heller, přel. J. Novotná. 1. vyd. Praha: Slovart, 2008, ISBN 978-80-7391-080-8. Kč 699,00.

Legendární automobily. Auta, jež tvořila historii od počátku až po 21. století / Larry Edsall, přel. D. Amcha. 1. vyd. Praha: Slovart, 2008, ISBN 978-80-7391-096-9. Kč 799,00.

Američtí prezidenti. 42 portrétů od George Washingtona po George W. Bushe / edit. J. Heideking. C. Mauch, přel. M. Pokorný. 2. vyd. Praha: Prostor, 2008, Obzor, ISBN 978-80-7260-194-3. Kč 850,00.

Atributy světců / Rudolf Pfleiderer, přel. J. Matějů. 3. vyd. Praha: Unicornis, 2008, ISBN 978-80-86562-10-0. Kč 100,00.

Evropská unie v kostce / Kateřina Hlavatá, Eva Krumpholcová. 1. vyd. Praha: Jan Vašut, 2008, ISBN 978-80-7239-665-1. Kč 349,00.

Brněnská strašidla / Roman Juránek, ilustr. A. Knoppová. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Vakát, 2008, ISBN 978-80-903815-8-2. Kč 185,00.

Země – velká dětská encyklopedie / 1. vyd. Praha: V. Svojtka & Co., 2008, ISBN 978-80-256-0038-2. Kč 499,00.

Encyklopedie zeměpisu světa / Rudolf Landsmann. 1. vyd. Ostrava: Knižní expres, 2009, ISBN 978-80-7347-054-8. Kč 420,00.

Euromedia Group – Knižní klub Praha, 2008-2009

Velká kniha o psech / David Taylor, přel. L.J. Dobroruka. E. Horová. 4. rozš. vyd. ISBN 978-80-242-220208. Kč 449,00.
Velká kniha o zvířatech / Heiko Bellmann, přel. H. Kholová. 1. vyd. ISBN 978-80-242-2194-6. Kč 399,00.

Vesmírné výpravy / Giles Sparow, přel. Š. Jindra. 1. vyd. ISBN 978-80-242-2240-0. Kč 899,00.

Velká turistická encyklopedie – Moravskoslezský kraj / Vladimír Soukup, Petr David. 1. vyd. ISBN 978-80-242-2389-6. Kč 699,00.

Libri, Praha, 2008-2009

Encyklopedie moderních metod v archeologii. Archeometrie / Martin Hložek. 1. vyd. ISBN 978-80-7277-230-8. Kč 300,00.
Biografický slovník českých zemí. Seš. 11, Čern-Čž. 1. vyd. ISBN 978-80-7277-368-8.

Encyklopedie politiky. 4. vyd. ISBN 978-80-7277-371-8.
Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích I. / Milan Buben. 1. vyd. ISBN 978-80-7277-401-2. Kč 250,00.

Lingea, Brno, 2008-2009

Anglický právnický slovník. 1. vyd. ISBN 978-80-87062-50-0 (CD-ROM). Kč 1290,00.

Anglický technický slovník. 1. vyd. ISBN 978-80-87062-48-7 (CD-ROM). Kč 1490,00.

Německý technický slovník. 1. vyd. ISBN 978-80-87062-49-4 (CD-ROM). Kč 1490,00.

Německý právnický slovník. 1. vyd. ISBN 978-80-87062-51-7 (CD-ROM). Kč 1290,00.

Zdroj: O. K. OHLÁŠENÉ KNIHY Národní agentuře ISBN v ČR a Knižní novinky. Bližší údaje možno získat přímo u jednotlivých nakladatelů nebo u knihkupců - k tomu slouží i uváděná čísla ISBN. Další informace o publikacích nakladatelství LEDA a FRAUS na inzerátech a v rubrice soutěže Slovník roku v ToP č. 92/2009.

Alena Šourková
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).