leden 2008 (ToP č. 87/2008)

18.6 2015
VYŠLO (nebo vyjde)...Česko-anglický, anglicko-český kapesní slovník / Jiří Kučera. 4. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, ISBN 978-80-7182-225-7.

Anglicko-český frazeologický slovník / Milena Bočánková, Miroslav Kalina. 1. vyd. Praha : Ekopress, 2007, ISBN 978-80-86929-07-1: Kč 289.

Anglicko-český slovník sexu / Jiří Vedral. 1. vyd. Praha: JTP, 2007, ISBN 978-80-7374-044-3.

Odborný slovník anglicko-český / Miroslav Kalina. 4. vyd. Praha: Linde, 2008, ISBN 978-80-7201-693-8.

English for Economics. Dictionary / Libuše Rudinská. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007, ISBN 978-80-87071-39-7.

Německo-český a česko-německý slovník. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Fragment, 2007.
ISBN 978-80-253-0430-3.

Základní německá terminologie v oblasti architektury / Zdeněk Vyplel. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Nakladatelství ČVUT, 2008, ISBN 978-80-01-03933-5: Kč 55.

Španělsko-český právnický a ekonomický slovník / Jiří Brynda. 1. vyd. Praha: Linde, 2007, ISBN 978-80-7201-669-3.

Slovník česko-francouzský a francouzsko-český: z oblasti vzdělávání, zaměstnávání a veřejné správy / Oldřich Berka, Věra Lánská. 1. vyd. Opava: OPTYS, 2007, ISBN 978-80-85819-61-8: Kč 133.

Česko-polský a polsko český hornický slovník / Petr Twardzik. 1. vyd. Ostrava: Montanex, 2007, ISBN 978-80-7225-242-8.

Ukrajinsko-český a česko-ukrajinský slovník / Jaroslav Ornst. 1. vyd. Turnov: Ornst Jaroslav, 2007, ISBN 978-80-254-0333-4: Kč 28,50.

Bulharská a česká publicistická frazeologie ve vzájemném srovnání / Pavel Krejčí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, ISBN 80-21-4048-3: Kč 150.

Cvičebnice překladu pro rusisty III (sociální politika) / Eva Vysloužilová, Milena Machalová, Zdeňka Vychodilová. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, ISBN 80-244-1533-X: Kč 399.

Ostravsky slovník / Dalibor Záruba. 1. vyd. Ostrava: REPRONIS, 2007, ISBN 978-80-7329-159-4: Kč 109.

Frekvenční slovník mluvené češtiny / František Čermák .[aj.]. 1. vyd. Praha: Karolinum nakladatelství Univerzity Karlovy, 2007, ISBN 978-80-246-1425-0.

Výkladový slovník evropského výzkumného prostoru / Radka Pittnerová, Renata Rydvalová. 1. vyd. Liberec: VÚTS, 2007, ISBN 978-80-903865-4-9.

Průvodce říší zla: názvoslovný a místopisný slovník více než 2100 koncentračních, nápravněpracovních, zvláštních, výrobních, zajateckých, internačních a prověřovacích filtračních táborů a zvláštních osad, zřízených od 20. do 60. let 20. století v Sovětském svazu, a táborů, které Sovětský svaz provozoval v letech 1939-1950 v jiných zemích / Vladimír Bystrov. 1. vyd. Praha: Academia, 2007,
ISBN 978-80-200-1482-5: Kč 695.

Malý obrázkový slovník. 1. vyd. Ostrava: LIBREX, 2007, ISBN 978-80-7228-496-2.

Obrázkový slovník pro děti. 1. vyd. Ostrava: LIBREX, 2007, ISBN 978-80-7228-495-5.

Velký atlas rybářských revírů České republiky. 1. vyd. Praha: Kartografie Praha, 2007, ISBN 978-80-7011-958-7.

Příruční slovník české literatury / Otakar Chaloupka. 1. vyd. Praha: Levné knihyKMa, 2007, ISBN 978-80-7309-463-8: Kč 99.

Cestami křesťanské politiky : biografický slovník k dějinám křesťanských stran v českých zemích / Michal Pehr .[aj.]. 1. vyd. -Praha: Nakladatelství Akropolis, 2007, ISBN 978-80-86903-53-8: Kč 330.

Houby: nový kapesní atlas / Shekkey Evans, Geoffrey Kibby. 1. vyd. Praha: Nakladatelství SLOVART, 2007, ISBN 978-80-7209-923-8.

Velký vinařský slovník / 1. vyd. Praha: Radix, 2007, ISBN 978-80-86031-70-5: Kč 590.

Malá encyklopedie českých a moravských vín. Roč. 2 / Branko Černý. 1.- vyd. Praha: Geronimo Collection, 2007, ISBN 978-80-254-0267-2.

Zvířata: velká dětská encyklopedie. 1. vyd. Praha: Svojtka & Co., 2007, ISBN 978-80-7352-598-9: Kč 499.

Myslivecká mluva: texty, slovník / Ctirad Rakušan. 1. vyd. Praha: DRUCKVO, 2007, ISBN 978-80-254-0375-4.

Lexikon léčivých kamenů / Josef Pavel Kreperát. 3. vyd. Praha: Nakladatelství Granit, 2007, ISBN 978-80-7296-060-6: Kč 239.

Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. M. Chytrý. 1. vyd. Praha Academia, 2007, ISBN 978-80-200-1462-7.

Ptáci. Příručka k určování / Praha: V. Svojtka & Co, 2007, ISBN 978-80-7352-527-9: Kč 249.
1000 odpovědí a otázek / V. Svojtka & Co, 2007, ISBN 978-80-7352-485-6: Kč: 299.

Velká školní encyklopedie. 1. vyd.- Praha: Fragment, 2007, ISBN 978-80-253-0445-7: Kč 299.

Slovník základních pojmů z práva / Radovan Ryska. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2007, ISBN 978-80-7168991-1: Kč 79.

Slovník pojmů ve výstavbě. Geotechnika a zakládání staveb / Richard Barvínek, Alois Kouba. 1. vyd. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2007, ISBN 80-86769-79-8: Kč 180.

Odborná terminologie pro biomedicínské obory / Petr Tiefenbach, Marek Penhaker, František Kobza. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská Technická univerzita, 2007, ISBN 978-80-248-1590-9.

Malý geografický a ekonomický slovník. Příručka pro školy i veřejnost / Tomáš Matějček. 1. vyd. Praha: Česká geografický společnost, 2007, ISBN 978-80-86034-68-3: Kč 129.

Kosmos. Obrazový průvodce / Giles Sparrow. 1. vyd. Praha: Slovart, 2007, ISBN 978-80-7209-932-3: Kč 1299,-00.

Abeceda piva / Hana Večerková, Jan Kiss. 1. vyd. Praha: Česká televize, 2007, ISBN 978-80-85005-8: Kč 399.

Kapesní biolexikon : průvodce biotrhem a trhem zdravé
výživy / Jaroslav Foršt. 1. vyd. -- Praha : IFP Publishing & Engineering, 2007, ISBN 978-80-903997-0-9: Kč 219.

Obrazové dějiny: encyklopedie starožitností. 1. vyd. Praha: Svojtka & Co., 2007, ISBN 978-80-7352-793-8: Kč 999.

Velká všeobecná obrazová encyklopedie. 1. vyd. Praha: Svojtka & Co., 2007,ISBN 978-80-7352-823-2: Kč 999.

Psychologie osobnosti : výkladový slovník / Dobromila Trpišovská. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně, 2007, ISBN 978-80-7044-928-8.

Velký počítačový slovník / Josef Nádběla. 2. vyd. Kralice na Hané: Computer Media, 2006, ISBN 80-86686-56-6: Kč 389.

Slovník vybraných pojmů znakového jazyka pro oblast vlastivědy : příručka k CD / Jiří Langer, Jana Šichnárková, Jarmila Johnová. -1. vyd. Praha:
Nakladatelství učebnic Fortuna, 2007, ISBN 978-80-7373-019-2.

Encyklopedie pardubického hokeje. Aby se na ně nezapomnělo / Karel Černický.- 1. vyd. Pardubice: Nakl. Helios, 2007, ISBN 80-85211-20-3*TS 11.

Encyklopedie blízkovýchodního terorismu / Marek Čejka. 1. vyd. Brno: Barrister& Principal, 2007, ISBN 978-80-87029-19-0. Kč: 295.

Velká kniha o whisky. Encyklopedie whisky a whiskey / Vladimír Kulhánek. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2007, ISBN 978-80-7363-154-3.


Academia, Praha 2007:

Motýli a housenky střední Evropy. Noční motýli I / Jan Macek. Praha: ISBN 978-80-200-1521-1.

Příroda České republiky : průvodce faunou / Karel Hudec. Vyd. 1. Praha: ISBN 978-80-200-1569-3.

Slovník pomístních jmen v Čechách. III, Bav-Bíd / pod ved. J. Matúšové zpracovali M. Giger [et al.]. Vyd. 1. ISBN 978-80-200-1561-7.


Fraus, Plzeň 2007:

Fraus Velký ekonomický slovník anglicko-český/česko-anglický. Josef Bürger. 1. vyd. ISBN 978-80-7238-715-1 (CD-ROM): Kč 1890.

Fraus slovník anglicko-český. 1500 základních anglických slov / Pavel Vlach. 1. vyd. –ISBN 978-80-7238-699-4: Kč 49.

Fraus Praktický technický slovník, a-č/č-a / Jiří Hynek. 1. vyd. ISBN 978-807238-640-6. Kč 289.


Mladá fronta, Praha, 2007

Lidová kultura. Biografická část. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska / Lubomír Tyllner a kol. 1. vyd. ISBN 978-80-204-1711-4. Kč 349.

Lidová kultura. A-N. Věcný slovník. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezka / Lubomír Tyllner a kol. 1. vyd. ISBN 978-80-204-1712-1. Kč 599.

Lidová kultura. O-Ž. Věcný slovník. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezka / Lubomír Tyllner a kol. 1. vyd. ISBN 978-80-204-1713-8. Kč 599,00


Libri, Praha 2007:

Malá encyklopedie šamanismu / Mnislav Zelený-Atapana. 1. vyd. ISBN 978-80-7277-276-6*TS 02.

Encyklopedie slovenských hradů / Martin Bóna, Miroslav Plaček. 1. vyd. ISBN 978-80-7277-333-6: Kč 790,00

Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace / Jan Halada, Barbora Osvaldová a kol. 3. akt. a rozš. vyd. ISBN 978-80-7277-266-7: Kč 290.

Kdo byl a je kdo. Mělnicko, Kralupsko, Neratovicko. Osobnosti, samospráva, historie. / Miroslav Sígl. 1. vyd. ISBN 978-80-7277- 351-0: Kč 490.

Biografický slovník českých zemí, 7. sešit (Bra-Bru) / Pavla Vošahlíková a kol. 1. vyd. ISBN 978-80-7277-249-3: Kč 200.

Slovník autorů literatury pro děti a mládež 1. zahraniční spisovatelé / Ivan Dobrovský. 1. vyd. ISBN 978-80-7277-314-5: Kč 790.

Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích III. 2. svazek / Milan Buben. 1. vyd. ISABN 978-80-7277-140-0*TS 02.


Grada Publishing, Praha, 2007:

8000 základních anglických slovíček rozdělených do 100 témat / Hans G. Hoffmann, Marion Hoffmann. 1. vyd. ISBN 978-80-247-2287-0.

Česko-anglický stomatologický slovník / Josef Sedláček. 1. vyd. ISBN 978-80-247-2066-1.

Česko-anglický slovník pojišťovnictví. 1. vyd. ISBN 978-80-247-1817-0.

Výkladový ošetřovatelský slovník. 1. vyd. ISBN 978-80-247-2240-5 .

Nový velký lexikon pro děti / Feryal Kanbay, Sabine Fritz. 1. vyd. –ISBN 978-80247-1711-1: Kč 399.

Nový velký lexikon pro děti : sport / Elke Schwalm. 1. vyd. ISBN 978-80-247-1710-4.


Lingea, Brno 2007:

Anglicko-český, česko-anglický kapesní slovník. 3. vyd. ISBN 978-80-87062-07-4: Kč 169.

Český slovník synonym. 1. vyd. ISBN 978-80-87062-09-8: Kč 390,00

Německo-český, česko-německý kapesní slovník. 2. vyd. ISBN 978-80-87062-08-1: Kč 169.

Německo-český, česko-německý kapesní slovník. 2. vyd. ISBN 978-80-87062-10-4: Kč 149.

Francouzsko-český, česko-francouzský praktický slovník. 1.vyd. ISBN 978-80-87062-16-6: Kč 390.Euromedia Group. Knižní klub, Praha 2007:

Velká turistická encyklopedie. Jihomoravský kraj / Petr David, Vladimír Soukup. 1. vyd. ISBN 978-80-242-2014-7.: Kč 699.

Velryby, delfíni a další kytovci. Příroda v kostce / Mark Carwaardine. 1. vyd. ISBN 978-80-242-1881-6: Kč 279.

Škůdci a choroby rostlin. Domácí rostlinolékař / Jan Kazda, Evženie Prokinová, Pavel Ryšánek. 1. vyd. ISBN 987-80-242-1886-1: Kč 249.

Oceán. Poslední divočina světa / z angl. přel. M. Anděra a K. Danielová. 1. vyd. ISBN 978-80-242-1876: Kč 1399.
1000 stavebních strojů. Nejznámější rýpadla, buldozery, nakladače a další stavební stroje / Willi Dolder a kol. 1. vyd. ISBN 978-80-242-1897-7: Kč 599.

Červená vína Evropy / z něm. přel. P. Roth. 1. vyd. ISBN 978-80-242-0890-8.

Encyklopedie domácího kutila / Julian Cassel, Peter Parham, přel. J. Bumbálek, D. Jurzová, J. Kordíková. 1. vyd. ISBN 978-80-242-1877-9.

Encyklopedie Agathy Christie. Život, dílo, postavy, adaptace /. z angl. přel. P. a M. Iblovi. 1. vyd. ISBN 978-80-242-1991-2.


Computer Press, Brno, 2007:

Česko-ruský, rusko-český slovník managementu / 1. vyd. ISBN 80-251-0521-0, Kč: 390.

Česko-anglický, anglicko-český slovník managementu / 1. vyd. ISBN 80-251-0519-9, Kč: 390.

Česko-německý, německo-český slovník managementu / 1. vyd. ISBN 80-251-0520-2, Kč: 390.

Encyklopedie révy vinné / Pavel Pavloušek. 1. vyd., ISBN 978-80-251-1704-0: Kč 790.


Leda, Voznice 2007:

Velký anglicko-český a česko-anglický slovník / Josef Fronek. 1. vyd. ISBN 978-80-7335-114-4: Kč 1790.

Španělsko-český a česko-španělský slovník. 1. vyd. ISBN 978-80-7335-085-7: Kč 790.

Albánsko-český a česko-albánský slovník / Hana Tomková. 1. vyd. ISBN 978-80-7335-110-6: Kč 590.

Portugalsko-český slovník / J. Jindrová, A. Pasienka. 1. vyd. ISBN 80-7335-061-0: Kč 790.

Italsko-český a česko-italský slovník / A. Polverari, J. Janešová. ISBN 80-7335-064-5: Kč 490,00,


Rebo Productions CZ, Dobřejovice, 2007, 2008:

Psi: velký obrazový lexikon. ISBN 978-80-7234-591-5.

Vína: lexikon / Christina Fischer. 2. vyd. ISBN 978-80-7234-859-6: Kč 249.

Bylinky : lexikon / Andrea Rausch, Brigitte Lotz. 3. vyd.- ISBN 978-80-7234-776-6: Kč 249.

Encyklopedie parních lodí : 1798-2007 / Chris Chant. 1. vyd.- ISBN 978-80-7234-851-0, Kč 399,00

Móda v proměnách času : lexikon / Sylvia Jonas. 1. vyd.- ISBN 978-80-7234-857-2, Kč 249.

Rodinná encyklopedie medicíny a zdraví / Maxine Long. 2. vyd.- ISBN 978-80-7234-775-9, Kč 499.

Byliny a koření : encyklopedie / Nico Vermeulen. 3. vyd.- ISBN 978-80-7234-664-6. : Kč 399.

Koně : encyklopedie / Josée Hermsen. -6. vyd. ISBN 978-80-7234-933-3 : Kč 399.

Zahradní rostliny : encyklopedie / K. T. Noordhuis. 6. vyd. ISBN 978-80-7234-931-9: Kč 399.

Pokojové rostliny : encyklopedie / Nico Vermeulen. 9. vyd.ISBN 978-80-7234-932-6: Kč 399.

Stromy a keře : encyklopedie / Nico Vermeulen. -4. vyd. ISBN 978-80-7234-934-0: Kč 399.


Zdroj:
O. K. OHLÁŠENÉ KNIHY Národní agentuře ISBN v ČR a Knižní novinky. Bližší údaje možno získat přímo u jednotlivých nakladatelů nebo u knihkupců - k tomu slouží i uváděná čísla ISBN.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).