jaro 2015 (ToP 115/2015)

28.12 2015
Dále vyšlo (nebo vyjde)

Technologický slovník: česko-anglický a anglicko-český slovník. Díl 1, Tváření kovů a svařování / Jiří Sobotka, Josef Bradáč. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. ISBN 978-80-7494-140-5.

Česko-polský a polsko-český slovník terminologie Evropské unie. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství ANAG, 2014. ISBN 978-80-7263-879-6.

Deutsch-tschechisches Wörterbuch nicht nur für Erzieher/-innen. Česko-německý slovníček nejen pro pedagogy MŠ / 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita,
Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jungen, 2014. ISBN 978-80-261-0373-8 (Západočeská univerzita), 978-3-92562874-0 (Koordinierungszentrum).

Malý arabsko-český slovník / Charif Bahbouh, Ondřej Somolík, Tereza Svášková. 1. vyd. Praha: Dar Ibn Rushd, 2014. ISBN 978-80-86149-89-9. Kč 299,00.

Slovník jazyka staroslověnského = Lexicon linguae palaeoslovenicae. V, Addenda et corrigenda. 56, врачьство - вѣко. 1. vyd.. Praha: Slovanský ústav: Euroslavica, 2014. ISBN 978-80-86420-23-3 (soubor: Slovanský ústav AV ČR). ISBN 978-80-86420-48-6 (Slovanský ústav AV ČR). ISBN 978-80-87825-06-8 (Euroslavica).

Slovník právních pojmů: občanský zákoník / Lukáš Pauldura a kolektiv. 1. vyd.. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 232 s. ISBN 978-80-7478-660-0.

Slovník pojmů IFRS: aktuálně platné definice pojmů IFRS, překladový můstek z ČJ do AJ a zpět, vazby na jednotlivé IAS/IFRS / Jiří Strouhal. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-545-0.

Rukověť rodinného práva / Vladimír Plecitý. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. 155 s. ISBN 978-80-7380-529-6.

Lexikálně-sémantické konverze ve valenčním slovníku / Václava Kettnerová. Praha: Karolinum, 2014. Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze ISBN 978-80-246-2623-9.

Houby: atlas jedlých hub s osvědčenými recepty / Ladislav Hagara, Oldřich Jindřich, Aleš Vít. 1. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, 2014. ISBN 978-80-7451-236-0.

Systematický přehled živočichů České republiky a zoologická literatura / Jan Farkač. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2014. ISBN 978-80-213-2509-8.

Vybrané pojmy z právních předpisů k myslivosti / Michal Hrib. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2014. ISBN 978-80-213-2526-5.

Atlas mikroskopie potravin / Matej Pospiech, Bohuslava Tremlová, Zdeňka Javůrková. 1. vyd. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita, 2014. ISBN 978-80-7305-726-8.

Utajené osobnosti českých dějin: vědci, vynálezci a podnikatelé, na které se mělo zapomenout / Jan Antonín Novák. 1. vyd. Frýdek-Místek: ALPRESS, 2014. ISBN 978-80-7466-534-9. Kč 279,00.

Naše motocykly. Díl 4, Československo G-L 1918-1953 / Libor Marčík. 1. vyd. Jinočany: Nakladatelství Marčík, 2014. ISBN 978-80-260-6945-4. Kč 1 000,00.

Naše motocykly. Díl 5, Československo M-O 1918-1953 / Libor Marčík. 1. vyd. Jinočany: Nakladatelství Marčík, 2014. ISBN 978-80-260-6946-1. Kč 1 000,00.

Kniha kaváren / Eva Mrliková-Tydlitáová, Zuzana Černá, Kateřina Husičková. 1. vyd. Praha: Coffee Embassy, 2014. ISBN 978-80-260-7214-0. Kč 290,00.

1000 stavebních památek a jiných zajímavostí Novoměstska a Žďárska / Pavel Svoboda. 1. vyd. Žďár nad Sázavou: Město Žďár nad Sázavou, 2014. ISBN 978-80-260-7198-3. Kč 350,00.

Technická zařízení na vodní pohon v Dubé, Doksech a okolí: vodní díla mlýnů, pil, textilních podniků a vodárenských zařízení: katalog staveb A—Z / Miroslav Kolka. 1. vyd. Liberec: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, 2014. ISBN 978-80-87810-03-3.

Novorenesanční evangelické kostely v Čechách a na Moravě: příspěvek k dějinám architektury 2. poloviny 19. století / Petr Sládeček. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova. Katolická teologická fakulta, 2015. ISBN 978-80-87922-03-3. Kč 250,00.

1000 technických památek a zajímavostí / Vladimír Soukup, Petr David. 1. vyd. Praha: Euromedia Group - Knižní klub, 2015. ISBN 978-80-242-4742-7.

Soupis nemovitých kulturních památek, okres Liberec. Sv. 3, Lu-Ž / Petra Šternová, Petr Freiwillig ... [aj.]. 1. vyd. Liberec: Národní památkový ústav., Územní odborné pracoviště v Liberci, 2014. ISBN 978-80-87810-01-9.

Plzeňské mosty a lávky / Miroslav Liška. 1. vyd. Plzeň: Starý most, 2014. ISBN 978-80-87338-42-1.
Česká republika – moderní architektura / Čechy / Michal Kohout, Rostislav Švácha a kol. 1. vyd. Praha: Zlatý řez, 2014. ISBN 978-80-903826-0-2. Kč 590,00.

Atlas otoskopických nálezů [elektronický zdroj] / Karol Zeleník, Martin Formánek, Petr Matoušek. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2014. ISBN 978-80-7464-668-3 (CD-ROM).

Atlas rinoskopických nálezů [elektronický zdroj] / Petr Matoušek, Pavel Komínek, Karol Zeleník. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2014. ISBN 978-80-7464-669-0 (CD-ROM).

Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2022. Sv. 16 / Karel Vavřínek. 1. vyd. Praha: Vavřínek Zdeněk, 2014. ISBN 978-80-905324-4-1. Kč 430,00.

Legendy československé populární hudby / Robert Rohál. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-5364-5.

Guinness World Records 2015. Guinnessova kniha rekordů / 1. vyd. Praha: Slovart, 2014. ISBN 978-80-7391-908-5. Kč 599,00.

Academia, Praha 2014

Rybníky České republiky / Petr Liebscher, Jan Rendek. ISBN 978-80-200-2368-1.

Atlas muslimských strašáků, aneb Vybrané kapitoly z "mediálního islámu" / Bronislav Ostřanský. 1. vyd.. ISBN 978-80-200-2428-2.

Česká literární nakladatelství 1949-1989 / Michal Přibáň (ed.) ; Eduard Burget ... [et al.]. 1. vyd.. ISBN 978-80-200-2407-7.

Praha avantgardní: literární průvodce metropolí 1918-1938 / Kateřina Piorecká, Karel Piorecký. 1. vyd.. ISBN 978-80-200-2442-8.

Umělecké památky Prahy: velká Praha M-Ž / Dalibor Prix. 1. vyd. ISBN 978-80-200-2469-5.

Osídlení Čech ve světle místních jmen / Vladimír Šmilauer. 2. vyd. ISBN 978-80-200-2392-6.

Fauna ČR. Plazi = Reptilia / editor Jiří Moravec ; autoři Michal Berec ... [et al.] ; ilustrace Jiří Moravec. 1. vyd. ISBN 978-80-200-2416-9.

Vajíčka a larvy obojživelníků České republiky / Jaromír Maštera, Vít Zavadil, Jan Dvořák. 1. vyd.. ISBN 978-80-200-2399-5.

Katalog českých démonologických pověstí / Jan Luffer. 1. vyd. ISBN 978-80-200-2383-4. Kč 295,00.

Univerzita Palackého, Olomouc 2014

Španělsko-český slovník amerikanismů B-Cd / Jiří Černý. 1. vyd. ISBN 978-80-244-3931-0.
Academic English for Humanities. Art History / M. Gheorghe, P. Weisser. 1 vyd. ISBN 978-80-244-3997-6.

Francouzština a kreolštiny v Louisianě, Karibiku a Jižní Americe / Jaromír Kadlec, Jan Holeš. 1. vyd. ISBN 978-80-244-3957-0.

Manuál Encyklopedie lingvistiky / Kateřina Prokopová, Tereza Kohoutová, Ondřej Diblík. 1. vyd. ISBN 978-80-244-4129-0.

{Zdroj: O. K. OHLÁŠENÉ KNIHY Národní agentuře ISBN v ČR a
Knižní novinky. Uvedené tituly neprodáváme, pouze o nich zveřejňujeme získané informace. Bližší údaje o jednotlivých titulech i místech jejich prodeje možno získat přímo u jednotlivých nakladatelů nebo u knihkupců – k tomu slouží i uváděná čísla ISBN.}

Alena Šourková

Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).