jaro 2012 (ToP 103/2012)

18.6 2015
Velký chemický slovník: část anglicko-česká / Jaromír Mindl, Josef Panchartek. 1. vyd. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2012. ISBN 978-80-7080-793-4.

Velký chemický slovník: část česko-anglická / Jaromír Mindl, Josef Panchartek. 1. vyd. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2012.ISBN 978-80-7080-792-7.

Anglická matematická terminologie / Jaromír Kuben. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2011. ISBN 978-80-7231-799-8.

Anglický kapesní slovník. 1. vyd. Dubicko: Agentura Infoa, 2011. ISBN 789-8-7240-758-3. Kč 129.

Anglický školní slovník. 1. vyd. Dubicko: Agentura Infoa, 2011. ISBN 789-80-7240-761-3. Kč 169.

Oxford Ilustrovaný anglický výkladový slovník / z angl. přel. E. Lacinová. 1. vyd. Praha: Slovart, 2011. ISBN 789-80-7391-539-1. Kč 1299.

Angličtina pro překladatele: slovíčka, vzorové fráze, gramatika, překladatelské oříšky / Jarmila Prošvicová. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3614-0 : Kč 249.

Chucpedie. Anglicko-česká kniha židovských anekdot /Julius Muller. 1. vyd. Praha: Gramond, 2011. ISBN 789-807407-2. Kč 198.

Česko-německý právnický slovník / Milena Horálková. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 515 s. ISBN 978-80-7380-275-2. Kč 499.

Německo-český a česko-německý slovník. 5. vyd. Praha: Nakladatelství Fragment, 2011. ISBN 978-80-253-1136-3.

Lex5 francouzský technický slovník [elektronický zdroj]. 1. vyd. Brno: Lingea, 2011. ISBN 978-80-87471-37-1 (CD-ROM): Kč 1 890.

Německo-český slovník frazeologismů a ustálených spojení [elektronický zdroj]. 1. vyd. Brno: Lingea, 2011. ISBN 978-80-87471-13-5 (CD-ROM): Kč 2990.

Introduction au français juridique = Úvod do právnické francouzštiny / Jana Tomaščínová. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011. 2 sv. (440, 446 s.). Vyd. v nakl. Eva Rozkotová, Beroun. ISBN 978-80-87146-44-6.

Arabská lidová přísloví v minulosti a dnes / Issam Ramadan a Ivan Ramadan. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. ISBN 978-80-7043-940-1. Kč 141.

Slovník jazyka staroslověnského = Lexicon linguae palaeoslovenicae. V, Addenda et corrigenda. 54, as"klipijad" - bl'sk". Vyd. 1. Praha: Slovanský ústav: Euroslavica, 2011. 64 s. ISBN 978-80-86420-23-3 (soubor: Slovanský ústav AV ČR).

Bibliografie české onomastiky 2007-2008 / Marie Nováková. 1. vyd. Praha: Akademie věd České republiky. Ústav pro jazyk český, 2011. ISBN 978-80-86496-54-2.

Velký slovník rýmů / Václav a Ludmila Cvrčkovi. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011. ISBN 789-80.7422-095-1. Kč 499.

Slovník českých lékařů – spisovatelů. Elektronické vydání / Svatopluk Káš. 1. vyd. Praha: Galén, 2011. ISBN 789-80-7262-786-8. Kč 169.

Kriminologický slovník / Ivana Zoubková a kol. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. ISBN 789-80-7380-312-4. Kč 250.

Encyklopedie pojmů nového soukromého práva / Eva Janečková, Vladimír Horálek, Karel Eliáš. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2012. 184 s. ISBN 978-80-7201-870-3.

Ekonofysikální slovník / Tomáš Zeithamer, Jiří Pospíšil. 1. vyd. Praha: Zeithamer T.-Pospíšil J., 2011. ISBN 978-80-260-0638-1 : Kč 950.

Výkladový automobilový slovník / Bronislav Ždánský, Zdeněk Jan. 4., aktual. vyd. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3725-3 : Kč 349.

Terminologický slovník pedologie / Pavel Novák, Světlana Zlatušková. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2011. ISBN 978-80-87361-12-2.

Základy latinské lékařské terminologie / Jiřina Plašilová, Dagmar Kozlíková. 3. vyd. Praha: Karolinum – nakl. Univerzity Karlovy, 2011. ISBN 978-80-246-1989-7 : Kč 200.

Vreckový slovník slovensko-psí, pso-slovenský / Jean Cuvelier, Christophe Besse. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3564-8 : Kč 249.

Slovník církevního práva / Jiří Rajmund Tretera. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3614-3.

Slovník představitelů politické správy na Moravě v letech 1850-1918 / Aleš Vyskočil. 1. vyd. Praha: Akademie věd České republiky. Historický ústav, 2011. ISBN 978-80-7286-183-5 : Kč 530.

Velký atlas francouzských vinohradů / Benoit France. Olomouc: Nakladatelství ANAG, 2011. ISBN 978-80-7263-698-3 : Kč 1899.

Encyklopedie kaktusů a jiných sukulentů / Libor Kunte, Jan Gratias, Petr Pavelka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3167-1 : Kč 1499.

Encyklopedie moderních letadel / Jim Winchester. Praha: Naše vojsko, 2011. Kč 999.

Jak dostala souhvězdí jména / J. V. Šironina. 2. vyd. Praha: Fragment, 2011, Všeobecné encyklopedie. ISBN 789-80-253-1331-2. Kč 299.

Dějiny Ruska v datech / Marek Pečenka, Bohuslav Litera. 1. vyd. Praha: Dokořán 2011. ISBN 789-80-86569-14-7. Kč 350.

Abeceda jógy / Marie Mihulová, Milan Svoboda. 2. vyd. Liberec: Santal, 2011. ISBN 789-80-85965-49-0. Kč 288.
Academia, Praha 2011

Ptáci 3 / I., II.. Fauna ČR / Karel Šťastný, Karel Hudec a kol. 2. přeprac. a dopl. vyd. ISBN 789-80-200-1834-2. Kč 725.

Vegetace České republiky 3. Vodní a mokřadní vegetace / edit. M. Chytrý. 1. vyd. ISBN 789-80-200-1918-9. Kč 850.

Holubinky. Russula / Radomír Socha a kol. 1. vyd. ISBN 789-80-200-1993-6. Kč 522.

Euromedia Group - Knižní klub, Praha 2011, 2012
Velká turistická encyklopedie: hlavní město Praha / Vladimír Soukup, Petr David. 1. vyd. ISBN 978-80-242-3275-1.

Velká turistická encyklopedie: Slovensko / Vladimír Soukup, Petr David. 1. vyd. ISBN 978-80-242-3276-8.

Koně a poníci. 1. vyd. ISBN 978-80-242-3330-7.

Houby / Helmut a Renate Grünertovi, z něm. přel. E. Pátková. 3. vyd. ISBN 789-80-242-3220-1. Kč 249.

Obrazový atlas: historické automobily. 1. vyd. ISBN 978-80-242-3329-1.

Jedovaté rostliny, jedovatí živočichové / Horst Altmann. 2. vyd. ISBN 978-80-242-3324-6.

Encyklopedie zahradničení / Christopher Brickell. 1. vyd. ISBN 978-80-242-3368-0.

Zdroj: O. K. OHLÁŠENÉ KNIHY Národní agentuře ISBN v ČR a Knižní novinky. Uvedené tituly neprodáváme, pouze o nich zveřejňujeme získané informace. Bližší údaje o jednotlivých titulech i místech jejich prodeje možno získat přímo u jednotlivých nakladatelů nebo u knihkupců - k tomu slouží i uváděná čísla ISBN.

Alena Šourková
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).