jaro 2011 (ToP 99/2011)

18.6 2015
DÁLE VYŠLO (nebo vyjde…)

Anglicko-český a česko-anglický příruční slovník / Josef Fronek. 1. vyd. Voznice: LEDA, 2010. ISBN 978-80-7335-236-3: Kč 399,00.

Angličtina – slovník sprostých slov a slangu: více než 1000 very dirty words / Alexis Munier. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3439-2.

Anglické obrazné fráze a idiomy: English as easy as ABC / Daphne M. Gulland. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3094-3.

Fraus Ilustrovaný školní slovník anglicko-český česko-anglický + CD ROM. 2. vyd. Plzeň: Fraus, 2010. ISBN 978-80-7238-822-6: Kč 399,00.

Francouzsko-český a česko-francouzský slovník: praktický. 4. vyd. Praha: Fin Publishing, 2010. ISBN 978-80-87133-03-3: Kč 410,00.

Glossary of architectural terms / Ludmila Caravanasová. 3. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Nakladatelství ČVUT, 2010. ISBN 978-80-01-04607-4.

Rusko-český slovník / Marta Vencovská [aj.]. 2. vyd. Voznice: LEDA, 2010. ISBN 978-80-7335-207-3: Kč 899,00.

Malý slovníček horáčtiny / Josef Julínek [aj.]. 1. vyd. Praha: Nakladatelství ARSCI, 2010. ISBN 978-80-7420-009-0: Kč 120,00.

Česká přísloví / Alexius Tomín. 1. vyd. Sokolov: Fornica Graphics, 2010. ISBN 978-80-87194-21-8.

140 českých přísloví: 90 ilustrací „vědeckou“ češtinou / Pavel Jedlička. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Hypertenze.eu, 2010. ISBN 978-80-254-8826-3.

Frekvenční slovník češtiny / Renata Blatná [aj.]. 2. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. + 1 CD. ISBN 978-80-7422-050-0: Kč 495,00.

Etymologický slovník jazyka českého / Václav Machek. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. ISBN 978-80-7422-049-7: Kč439,00.

Etymologiae X = Etymologie X / Isidor ze Sevilly; překlad a poznámky Lucie Pultrová; úvodní studie Hana Šedinová. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2010. ISBN 978-80-7298-410-7.

Antologie teorie odborného překladu: (výběr z prací českých a slovenských autorů) / [sestavili] Edita Gromová, Milan Hrdlička, Vítězslav Vilímek. 3., rev. a rozš., V OU 2. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2010. 320 s. ISBN 978-80-7368-801-1.

Ekonomický výkladový slovník / Helena Fialová, Jan Fiala. 9. vyd. Praha: A plus, 2011. ISBN 978-80-903804-5-5: Kč 255,00.
Výkladový slovník krizového řízení / Rostislav Richter. 1. vyd. Praha: MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2010. ISBN 978-80-86640-54-9.

Encyklopedie komiksu / Josef Ládek, Robert Pavelka. 1. vyd. Praha: Nakladatelství XYZ, 2010. ISBN 978-80-7388-462-8.

Encyklopedie vynálezů / Louise Spilsburyová [aj.]. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Slovart, 2010. ISBN 978-80-7391-211-6: Kč 299,00.

Guinness World Records 2011. 1. vyd. Praha: Slovart, 2010. ISBN 978-80-7391-397-7: Kč 799,00.

Lexikon léčivých kamenů / Josef Pavel Kreperát. 5. vyd. Praha: Nakladatelství Granit, 2010. ISBN 978-80-7296-073-6: Kč 239,00.

Slovník kriminalistických pojmů a osobností / Jiří Straus, František Vavera. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. 351 s. ISBN 978-80-7380-258-5.

Názvy skladeb u clavecinistů: komentovaný překlad vybraných názvů a názvosloví 17. a 18. století / Eva Bublová. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2010. ISBN 978-80-7331-174-2: Kč 136,00.

Blanokřídlí České republiky. I., Žahadloví / Jan Macek [et al.]. Praha: Academia, 2010. 524 s. il.. (Atlasy) ISBN 978-80-200-1890-8. ISBN 978-80-200-1772-7.

Atlas papoušků. 353 druhů na fotografiích / Matthias Reinschmidt, přel. J. Dušková. 1. vyd. České Budějovice: Dona, 2010. ISBN 978-80-7322-142-3: Kč 350,00.

Naušův atlas hornin Prachaticka / Petr Rajlich. 2. opr. a dopl. vyd. České Budějovice: Jihočeský kraj, 2010. ISBN 978-80-254-8013-7.

Velká encyklopedie Ericha von Dänikena / Ulrich Dopatka. 1. vyd. Praha: NS Svoboda, 2010. ISBN 978-80-205-0617-7: Kč 399,00.

444 nejkrásnějších míst České republiky / Petr Dvořáček. 1. vyd. Olomouc: Agentura Rubico, 2010. ISBN 978-80-7346-108-9: Kč 299,00.

Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti. Díl II. N-Ž / Petr Mašek. 1. vyd. Praha: Argo, 2010. ISBN 978-80-257-0294-9.

72 jmen české historie / Maxmilián Petřík. 1. vyd. Praha: Albatros Media, Česká televize, 2010. ISBN 978-80-7449-005-8, ISBN 978-80-7404-050-4: Kč 329,00.

Velký psychologický slovník / Pavel Hartl, Helena Hartlová. 1. vyd. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-686-5: Kč 1299,00.

Výtvarné umění. Výkladový slovník / Jan Baleka. 1. vyd. Praha: Academia, 2010. ISBN 978-80-200-1909-7: Kč 495,00.

Euromedia Group – Knižní klub, Praha 2010

Velká turistická encyklopedie – Olomoucký kraj / Vladimír Soukup, Petr David. 1. vyd. ISBN 978-80-242-2735-1: Kč 699,00.

Velká turistická encyklopedie – Karlovarský kraj / Vladimír Soukup, Petr David. 1. vyd. ISBN 978-80-242-27xx-1: Kč 699,00.

Slovník latinských citátů / Josef Čermák, Kristina Čermáková. 2. vyd. ISBN 978-80-242-2745-0: Kč 279,00.

Prehistorie / kolektiv autorů. 1. vyd. ISBN 978-80-242-27xx-1: Kč 1399,00.

Libri, Praha 2010

Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky / Zdeněk Petráň. 3. oprav. vyd. ISBN 978-80-7277-411-1: Kč 790,00.

Slovník tibetské literatury / Josef Kolmaš. 1. vyd. ISBN 978-80-7277-453-1: Kč 495,00.

Encyklopedie řecko-baktrijských a indo-řeckých panovníků z pohledu jejich mincí /Michal Mašek. 1. vyd. ISBN 978-80-7277-450-0: Kč 490,00.

Lingea, Brno 2010

Lexicon 5 - polský velký slovník [elektronický zdroj]. 1. vyd. ISBN 978-80-87062-79-1 (CD-ROM): Kč 1 890,00.

Lexicon. [Díl] 5 / [elektronický zdroj] Francouzský ekonomický slovník. 1. vyd. ISBN 978-80-87062-71-5 (CD-ROM): Kč 1 490,00.

Lexicon. [Díl] 5, [elektronický zdroj] Německý lékařský slovník. 1. vyd. ISBN 978-80-87062-75-3 (CD-ROM): Kč 1 490,00.

Zdroj: O. K. OHLÁŠENÉ KNIHY Národní agentuře ISBN v ČR a Knižní novinky. Bližší údaje možno získat přímo u jednotlivých nakladatelů nebo u knihkupců - k tomu slouží i uváděná čísla ISBN.

A. Šourková
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).