jaro 2010 (ToP č. 95/2010)

18.6 2015
DÁLE VYŠLO (nebo vyjde)...

Italsko-český a česko-italský slovník / Zdeněk Frýbort. 5. vyd. Praha: Český klub, 2009. ISBN 978-80-86922-28-7: Kč 157,00.

Rusko-český a česko-ruský slovník / Vladimír Uchytil, Inka Tomanová. 3. vyd. Praha: Český klub, 2009. ISBN 978-80-86922-29-4: Kč 157,00.

Anglicko-český slovník základních pojmů z oblasti automatického řízení / Miluše Vítečková, Antonín Víteček. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2009. ISBN 978-80-248-2115-3.

Dictionary to Market Leader. Intermediate Business English / Marcela Marešová. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, nakl. Oeconomica, 2009. ISBN 978-80-245-1546-5: Kč 170,00.

Rusko-český, česko-ruský šikovný slovník. 1. vyd. Brno: Lingea, 2009. ISBN 978-80-87062-69-2 : Kč 229,00.

Šikovný slovník anglicko-český a česko-anglický. 1. vyd. Brno: Lingea, 2009. ISBN 978-80-87062-62-3 : Kč 199,00.

Šikovný slovník německo-český a česko-německý. 1. vyd. Brno: Lingea, 2009. ISBN 978-80-87062-63-0 : Kč 199,00.

Deutsch-tschechisches Wörterbuch der Phraseologismen und festgeprägten Wendungen = Německo-český slovník frazeologizmů a ustálených spojení / Karel Heřman, Markéta Blažejová, Helge Goldhahn a kolektiv. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. 2 sv. (2600 s.). ISBN 978-80-7400-175-8.

Slovensko-český a česko-slovenský slovník na cesty / Magdaléna Feifičová, Vladimír Němec. 3., dopl. vyd. Dobřichovice: KAVA-PECH, 2009. ISBN 978-80-87169-14-8 : Kč 138,00.

Slovník pomístních jmen v Čechách. V, (Bra-Buc) / Jana Matúšová ... [et al.]. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009. 196 s. ISBN 978-80-200-1787-1.

Velký slovník floskulí / Vladimír Just. 1. vyd. Voznice: LEDA, 2009. ISBN 978-80-7335-185-4 : Kč 289,00.

Slovník pojmů IFRS: aktuálně platné definice pojmů IFRS, překladový můstek z ČJ do AJ a zpět, vazby na jednotlivé IAS/IFRS / [Jiří Strouhal]. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. 204 s. ISBN 978-80-7357-474-1.

Pedagogický slovník / Jan Průcha, Eliška Walterová, Jiří Mareš. 6., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2009. 400 s. ISBN 978-80-7367-647-6: Kč 579,00.

Slovník pojmů z fyziky pro základní školu / Miroslav Šimon. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2009. ISBN 978-80-7196-361-5: Kč 238,00.

Etymologiae XI = Etymologie XI / Isidor ze Sevilly; překlad a poznámky B. Kocánová, H. Šedinová a L. Blechová-Čelebić; úvodní studie Fr. Šimon, H. Šedinová a L. Blechová-Čelebić. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2009. 225 s. (Knihovna středověké tradice; 18). ISBN 978-80-7298-409-1.

Etymologiae XIX-XX = Etymologie XIX-XX / Isidor ze Sevilly; překlad a poznámky I. Adámková ... [et al.]; předmluva J. Souček. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2009. 353 s. (Knihovna středověké tradice; 19). ISBN 978-80-7298-408-4.

Biografický slovník hudebních prefektů jezuitského řádu působících v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v letech 1556-1773 / Markéta Holubová. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2009. ISBN 978-80-87112-19-9: Kč 280,00.

Rodinná encyklopedie Bible / Peter Atkinson. 1. vyd. Praha: Česká biblická společnost, 2010. ISBN 978-80-87287-16-3.

ABC osvícení. Duchovní slovník / Osho. 1. vyd. Praha: Pavel Dobrovský BETA, 2009. ISBN 978-80-7306-366-5: Kč 299,00.

Teologický slovník / Karl Rahner, Herbert Vorgrimler. 2. revid. vyd. Praha: Vyšehrad, 2009. ISBN 978-80-7021-934-8: Kč 498,00.

Encyklopedie moderních evangelických (a starokatolických) kostelů Čech, Moravy a českého Slezska / Zdeněk R. Nešpor. 1. vyd. Praha: Kalich, 2009. ISBN 978-80-7017-129-5 : Kč 688,00.

Encyklopedie druhé světové války 1939-1945 / Donald Sommerville. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 2009. ISBN 978-80-206-1077-5 : Kč 499,00.

100 nejvýznamnějších knih světové historie / Hana Primusová. 1. vyd. Praha: XYZ, 2009. ISBN 978-80-7388-200-6: Kč 269,00.
Dětský ilustrovaný atlas zvířat. 1. vyd. Praha: Svojtka & Co., 2009. ISBN 978-80-256-0194-5 : Kč 159,00.

Dinosauři: velká dětská encyklopedie. 1. vyd. Praha: Svojtka & Co., 2009.ISBN 978-80-256-0131-0 : Kč 599,00.

Kapradiny: atlas domácích a exotických druhů / Miloslav Studnička. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009. 456 s. ISBN 978-80-200-1716-1.

Velká kniha bylinek. [Díl] 1. 1. vyd. Praha: Reader's Digest Výběr, 2009. ISBN 978-80-7406-080-9.

Kdo je to?: moje první encyklopedie Larousse. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2009. ISBN 978-80-204-2011-4.

Slavní vojevůdci a jejich tažení / z angl. přel. L. Kopencová. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2009. ISBN 978-80-204-2038-1: Kč 999,00.

České anatomické názvosloví: úprava podle Terminologia Anatomica 1998 / David Kachlík ...[aj.]. 1. vyd. Praha: Ústav anatomie, 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, 2009. ISBN 978-80-254-5684-2 / 978-80-254-5683-5 (CD-ROM).

České histologické názvosloví: úprava podle Terminologia Histologica 2007 David Kachlík ...[aj.]. 1. vyd. Praha: Ústav anatomie, 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, 2009. ISBN 978-80-254-5686-6 / 978-80-254-5685-9 (CD-ROM).

101 nejkrásnějších domovních znamení Prahy. 1. vyd. Praha: Dobrovský Pavel - Beta, 2009. ISBN 978-80-7306-384-9 (váz.): Kč 499,00.

Lexikon osobností Karlovarska / Stanislav Burachovič. 1. vyd. Karlovy Vary: Krajské muzeum Karlovarského kraje, 2009. ISBN 978-80-85018-69-1.

James Bond: encyklopedie / John Cork, Collin Stutz. 2. vyd. Praha: Mladá fronta, 2009. ISBN 978-80-204-2130-2.

Velký lexikon – Kouzla a magie / Joe Fullman, z angl. přel. J. Orel.1. vyd. Praha: Fragment, 2009. ISBN 978-80-253-0964-6: Kč 349,00.

Erotikon II. Průvodce na cestách láskou / Václava Eiblová, Jaroslav Hovorka. 1. vyd. Ústí n. Orlicí: Oftis, 2009. ISBN 978-80-7405-051-0: Kč 170,00.

100 nejslavnějších vědců. Nejvýznamnější osobnosti vědy od starověkého Řecka po současnost / 1. vyd. Brno: Jota, 2009. ISBN 978-80-7217-658-8: Kč 298,00.

Euromedia Group - Knižní klub, Praha 2009, 2010

Vysočina: velká turistická encyklopedie / Vladimír Soukup, Petr David. 1. vyd. ISBN 978-80-242-2580-7: Kč 699,00.

Dějiny. 1. vyd. ISBN 978-80-242-2488-6: Kč 1.399,00.

Zvíře. 2. vyd. ISBN 978-80-242-2595-1: Kč 1.399,00.

Život zvířat. 1. vyd. ISBN 978-80-242-2499-2: Kč 1.399,00,

1000 kolejových vozidel. 1. vyd. ISBN 978-80-242-2552-4.

1000 tanků a vojenských vozidel. 1. vyd. ISBN 978-80-242-2588-3.

1000 modelových automobilů / z něm. přel. M. Burianová. 1. vyd. ISBN 978-80-242-2429-9: Kč 646,00.

Filosofický slovník. 1. vyd. ISBN 978-80-242-2582-1.

Znaky a symboly / z angl. přel. H. Navrátilová. 1. vyd. ISBN 978-80-242-2492-3: Kč 599,00.

Přehledný průvodce nemocemi a jejich příznaky / Nicole Schaenzlerová, Christoph Koppnewallner. 1. vyd. ISBN 978-80-242-1171-7: Kč 369,00.

Můj první anglicko-český slovník vět / Amelie Modéré. 1. vyd. ISBN 978-80-242-2601-9.

Jaká známe povolání / Patricia Holl, z francouzštiny přel. H. Rusá. 1. vyd. ISBN 978-80-242-2497-8.

Moje první encyklopedie Larouse / z franc. přel. M. Vodičková. 2. uprav. vyd. ISBN 978-80-242-2412-1: Kč 349,00.

Libri, Praha 2009, 2010

Český film: režiséři-dokumentaristé. 1. vyd. ISBN 978-80-7277-417-3.

Biografický slovník českých zemí. Seš. 12. 1. vyd. ISBN 978-80-7277-415-9 .

Biografický slovník českých zemí. Seš. 13. 1. vyd. ISBN 978-80-7277-416-6.

Encyklopedie epigrafiky. 1. vyd. ISBN 978-80-7277-409-8.

Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky. 3. vyd. ISBN 978-80-7277-411-1.

Malá encyklopedie fragistiky. 1. vyd. ISBN 978-80-7277-412-8.

Pražské kláštery, kapituly a ústavy šlechtičen. Díl 1. 1. vyd. ISBN 978-80-7277-406-7.

Malá encyklopedie bohů a mýtů Jižní Ameriky / Mnislav Zelený-Atapana. 1. vyd. ISBN 978-80-7277-398-5: Kč 320,00.

Zdroj: O. K. OHLÁŠENÉ KNIHY Národní agentuře ISBN v ČR a Knižní novinky. Bližší údaje možno získat přímo u jednotlivých nakladatelů nebo u knihkupců - k tomu slouží i uváděná čísla ISBN.

A. Šourková
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).